دانلود فایل پاورپوینت تحلیل قواعد برنامه ریزی فرهنگی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل قواعد برنامه ریزی فرهنگی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل قواعد برنامه ریزی فرهنگی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرهنگ واژه ای فارسی مرکب از دو جزء ” فر ” و ” هنگ ” است . فر پیشوند و به معنای جلو ،بالاوپیش آمده است .فرعلاوه بر پیشوند ، اسم نیز هست و به معنی شکوه،درخشندگی وبزرگی به کار رفته است.” هنگ ”ریشه ای اوستایی دارد و به معنی کشیدن وسنگین وزنی است. واژه مرکب فرهنگ ازلحاظ لغوی به معنی بالا کشیدن و بیرون کشیدن است که البته هیچگاه در ادبیات فارسی به این معنی به کار نرفته است.
در ادب فارسی فرهنگ به معانی مختلفی چون دانش ، علم ، معرفت ، ادب ، تربیت ، هنرآموختن و به کاربستن ، آموزش و پرورش ، آداب ، بینش و ایدئولوژی مذهبی آمده است.

فردوسی فرهنگ را همسنگ با دانش وهنر می داند ومی گوید :
ز دانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود یا گهر
چنین داد پاسخ بدو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون
که فرهنگ آرایش جان بود ز گوهر سخن گفتن آسان بود
گهر بی هنر زار وخوار است وسست به فرهنگ باشد روان تندرست

اسلاید ۲ :

فرهنگ در زبان فرانسه Kultur و در زبان انگلیسی Culture بیان شده است . Kultur از نظر ریشه لغوی به معنی کشت و زرع به کار می رود ودر ادبیات فرانسه معنی این کلمه از پرورش گیاهان به پرورش حیوانات و بالاخره پرورش انسان تعمیم یافت.
در زبان عربی اصطلاح ثقافه را معادل فرهنگ قرار داده اند. این لغت از نظر ریشه ای به معنی آموختن ،ماهر شدن و یافتن آمده است.

در هر حال باید دانست که فرهنگ مفهومی مبهم وپرمعنا دارد و سال ها است که علی رغم ارائه تعاریف متنوع از آن ، هنوز تصویری روشن از این مفهوم که همگان برآن اتفاق نظر داشته باشند ارائه نشده است. تعاریف مختلفی که از فرهنگ ارائه شده بالغ بر سیصد فقره است ، که برخی از آنها عبارتند از :

مارگارت مید : فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از رفتارهای آموختنی ، باورها ، عادات و سنن که مشترک میان گروهی از افراد است و به گونه ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می شوند آموخته و به کار گرفته می شود.

اسلاید ۳ :

فرهنگ از نظر ادواردتایلور (Tylor) عبارت است از : مجوعه ای پیچیده شامل باورها ، هنرها، اخلاق ، عادات وهر توانایی که انسان به عنوان عضو جامعه کسب می کند.
پایه های این تعریف مبتنی است بر :

در مقابل دیدگاه کل نگر تایلور عده ای همچون بواس (Boas) ومالینوفسکی(Malinowski) دیدگاهی نسبی گرا در فرهنگ دارند و معتقدند که :
۱-هر جامعه دارای فرهنگ ویژه خود است که هویت ، وحدت وتداوم آن جامعه را تضمین می کند.
۲- هیچ فرهنگی را نمی توان بر فرهنگ دیگری ترجیح داد.

اسلاید ۴ :

ژاک ید(Jack Yed) فرهنگ را رفتار ویژه نوع بشر وجزء لاینفک رفتار می داند. او فرهنگ را به طور مشخص مجموعه ای از زبان ،افکار ، اعتقادات ، سنن ، قراردادها ، سازمان ها ، ابزار،روش های کار ، آثار مذهبی ، مراسم اجتماعی وغیره می داند که بقاء وکاربرد آن بستگی به قابلیتی دارد که انحصاراٌ در اختیار انسان است .

دکتر شریعتی فرهنگ را مجموعه ای از ساخته ها و اندوخته های معنوی تعریف کرده است و آن را با تمدن و ایدئولوژی ، مرتبط ولی متفاوت دانسته است.

ادوارد ساپیر(Edvard sapir) می گوید فرهنگ عبارت است از سیستم رفتارها وحالت های متکی بر ضمیر ناخودآگاه .

در دایره المعارف میراث آمریکا فرهنگ به این شکل تعریف شده است : باورها ، رفتارها ، زبان وتمام راه های زندگی در یک گروه از مردم در یک زمان خاص .بر اساس این تعریف فرهنگ شامل اعتقادات ، مراسم ، رسوم کارهای هنری ، اختراعات ، تکنولوژی وسنن یک جامعه است.

اسلاید ۵ :

فرهنگ همانند پیاز از چند لایه تشکیل شده است برای درک و شناخت آن باید لایه لایه آن را مطالعه کرد , در لایه خارجی فرهنگ اسمان خراشها , نوع لباس و … می باشد لایه ارزشها و هنجارها در درون فرهنگ عمیقترین لایه را تشکیل می دهد و لایه بیرونی متاثر از لایه درونی است
تاکنون بالغ بر ۱۶۰ تعریف از فرهنگ شده است.

اسلاید ۶ :

یک سلسله از باورها و اعتقادات عجین شده در انسان که ضمیر ناخودآگاه او را هدایت می کند ودر سه لایه مفروضات اساسی ، ارزش ها وهنجارها ومصنوعات وجود انسان را اشغال کرده است

اسلاید ۷ :

فرهنگ سازنده وکمال دهنده فرد است ، فردیت ومن آدمی را می سازد ولی تمدن انسان را در سازمان اجتماعی وگروه جلوه می دهد .
تمدن نیازمند فرهنگ است.تمدنی پایدارو سازنده است که استوار بر فرهنگ آن ملت باشد. فرهنگ سازنده تمدن است ولی تمدن جلوه گاه فرهنگ است.
فرهنگ جنبه آفرینش ، دیرندگی ، معنوی ، ذهنی ، بنیادی وچونی دارد ولی تمدن جنبه تقلیدی ، علمی ، عینی وچندی دارد.

اسلاید ۸ :

الگوی پارسونز : پارسونز جامعه شناس آمریکایی مدل ساختاری نسبتاٌ ساده ای برای تحلیل عوامل موثر بر فرهنگ به عنوان نهاد اجتماعی ارائه کرده است. بر اساس نظریه وی چهار موضوع عمده وجود دارد که تاثیر آنها بر یکدیگر حرکت کلی جامعه را شکل می دهد. این چهار موضوع در مدلی تحت عنوان Agil (Adaptation/Goal/Attainment/Legitimaey) به صورت زیر ارائه شده است :
۱- انطباق با محیط وسازگاری جامعه با شرایط فیزیکی ( وظیفه نهاد اقتصاد)
۲- حفظ اهداف کلان جامعه و انطباق حرکت جامعه با اهداف ( وظیفه نهاد سیاست)
۳- یکپارچگی جامعه به ساختار امنیتی ومشروعیت نظام باز می گردد ( وظیفه نهاد امنیت)
۴- حفظ الگوهای کیفی ( وظیفه نهاد فرهنگ)
این چهار نهاد در تعامل با یکدیگر موجب حرکت جامعه به سوی اهداف متعالی خواهند شد.

اسلاید ۹ :

هم در جوامع مختلف ، نظام های فرهنگی متفاوتی موجودند و هم در بطن ودر درون یک نظام فرهنگی بزرگ و وسیع ، خرده فرهنگ های کوچکتر جای گرفته اند. وجود خرده فرهنگ ها وفرهنگ های گروهی وسازمانی متنوع در یک جامعه طبیعی و لازم است ولی در میان ملت وجامعه بزرگ واصلی بسیاری از ارزش ها ، باورها ، هنجارها والگوهای رفتاری جنبه عام دارند ، همه آنها را پذیرفته اند و همه در زندگی و روابط اجتماعی از آنها پیروی می کنند. این جنبه های عام فرهنگ در میان یک جامعه بزرگ یا ملت را می توان به عنوان فرهنگ عمومی جامعه مورد مشاهده ومطالعه قرار داد.
باید توجه کرد که ممکن است در یک جامعه افرادی با گرایش های ترقی خواهانه والگوهای فکری متعالی وجود داشته باشند ، ولی سرنوشت و مسیر حرکت آن جامعه ربطی به آنان نداشته باشد یا تاثیر ناچیزی داشته باشند ، به همین دلیل شناخت دقیق فرهنگ عمومی برای ارتقاء وتحول آن و قرار دادن جامعه در مسیر رشد وتوسعه ، اهمیت زیادی دارد.

اسلاید ۱۰ :

پدیده فرهنگ مانند سایر پدیده های موجود در جهان هستی یک کلیت یا یک سیستم است.در تفکر سیستمی فرآیند وتاثیری که از کیفیت پیوند و رابطه متقابل اجزا با هم وبا کل سیستم حاصل می شود اهمیت دارد ، لذا یک نمونه ونماد فرهنگی در شرایط و وضعیت های مختلف از ارزش ، مفهوم واعتبار متفاوتی برخوردار می شود.
با نگاه سیستمی به فرهنگ ، ارتباط وپیوند بین ارکان وعناصر تشکیل دهنده آن با کل مجموعه اهمیت پیدا می کند و به همین دلیل اجزاء آن را نمیتوان جدا از وضعیت ومحیط سیستم ارزیابی وبررسی کرد.
عدم برخورداری از تفکر سیستمی در مقوله فرهنگ مساله ساز بوده وبعضاٌ باعث تنش ، آسیب و ناکامی در درون یک جامعه و موجب قهر ، کین وستیز در بین جوامع می شود.
تقلید وکپی برداری سطحی وظاهری از برخی از نمودهای فرهنگ دیگران یکی از نتایج نداشتن تفکر سیستمی در مقوله فرهنگی است ، که باعث می شود یک مفهوم وسمبل فرهنگی قدرتمند و با ارزش به صورت مجرد درمحیط فرهنگی بیگانه مطرح که گاهاٌ نیز حالت مضحک ومسخره به خود می گیرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 43 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد