دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

واژه سیستم که در این جا مد نظر ماست به افلاطون، ارسطو و اقلیدس برمی گردد. که به معنای کل، جمعیت یا اتحاد به کار گرفته می شد.
این واژه از sunìstemi به معنای اتحاد، کنار هم گذاشتن گرفته شده است.
این واژه در قرن ۱۹ اولین بار مفهوم «سیستم» در علوم طبیعی توسط سعدی کارنو دانشمند فیزیکدان فرانسوی که به مطالعات ترمودینامیک می پرداخت، به کار گرفته شد.
در سال ۱۸۲۴ او به بررسی اجزای سیستم انجام کار ،خصوصا بخار آب در نسبت با بقیه اجزا در یک موتور بخار پرداخت.
در سال ۱۸۵۰ فیزیکدان آلمانی کلاسیوس این دیدگاه را گسترش داد تا مفهوم احاطه را به مفهوم سیستم بیافزاید.

اسلاید ۲ :

در قرن ۲۰ با کارهای برتالانفی دانشمند زیست شناس،  تئوری سیستم های عمومی مطرح شد.
در سال ۱۹۴۵ او مدل ها، قواعد و قوانینی که برای سیستم های عمومی قابل استفاده بود را مطرح کرد.
گسترش های اساسی به مفهوم سیستم توسط نوبرت وینر و راس اشبی با کاربرد قواعد ریاضی در این حوزه ایجاد شد.
در سال ۱۹۸۰ واژه سیستم تطابق پذیر پیچیده در موسسه سانتا فه توسط جان اچ هلند و موری گل-مان و دیگران مطرح شد.
 

اسلاید ۳ :

تئوری سیستم دنیا را به عنوان سیستمی پیچیده از قسمت های به هم متصل می بیند.
ما حدود یک سیستم را با تعریف مرزهای آن می شناسیم.
در این مرحله تصمیم می گیریم چه متغیری درون و چه متغیری بیرون (دورن محیط) سیستم قرار می گیرد.
این مرحله برای مرحله مدل سازی برای درک بهتر سیستم و رفتار آینده آن حیاتی است.
این مدل نمایان گر ساختار و/یا رفتار سیستم است.

اسلاید ۴ :

از لحاظ نظری سیستم ها یا دست ساز بشر هستند یا طبیعی هستند.
اما باید دقت کرد که از منظور از ساختن خلق کردن نیست بلکه بازآرایی و سامان دهی اجزای موجود است.
در عمل سیستم های طبیعی برای ما موضوعیت ندارد زیرا هر سیستمی که مد نظر ما قرار می گیرد به دنبال کسب مطالبات خود از آن هستیم.
کسب این مطالبات به واسطه مداخله در آن سیستم محقق می شود (این مداخله لزوما به تغییر نمی انجامد).
لذا هر سیستمی که مورد بررسی ماست شامل عامل ما هم می شود فلذا سیستمی مصنوعی تلقی می شود.
سیستم های طبیعی به صورت واضح هدف مشخصی ندارند. ولی هدف آن از خروجی آن تفسیر می شود.
سیستم های مصنوعی با هدفی واضح ساخته می شوند و خروجی واسطه تحقق هدف است.
اجزای این سیستم باید با هم و در یک الگوی همگرا در راستای هدف کار کنند وگرنه دو یا چند سیستم مجزا محسوب می شوند.

اسلاید ۵ :

سیستم باز با محیط خود ماده، انرژی و اطلاعات مبادله می کند.
اگر سیستمی با محیط تبادل ماده نداشته ولی تبادل انرژی و یا اطلاعات داشته باشد بسته محسوب می شود.
با این تعریف کره زمین یک سیستم بسته تلقی می شود.
سیستمی که با محیط نه تبادل ماده و نه تبادل انرژی و اطلاعات داشته باشد سیستم منزوی نامیده می شود.
در عمل هیچ سیستم منزوی وجود ندارد چون همیشه ارتباطی بین عوامل درون و بیرون وجود دارد.
به صورت فلسفی نیز چون هیچ موجودی به صورت مجرد وجودی ندارد هیچ چیز به خودش تعریف نمی شود.
لذا هدف سیستم ها در نسبت با «غیر از سیستم» (محیط) تعریف می شود.
بنابراین داشتن ارتباط با محیط اساسا وجود دارد. پس سیستم ها همگی غیر منزوی هستند.
اما با اغماض و صرف نظر کردن از عوامل غیرمادی – جهت ساده سازی – تعداد معدودی از سیستم ها را می توان منزوی تلقی کرد.
البته برخی معتقدند که کل عالم مادی یک سیستم منزوی است. اما ادعای ایشان با به میان آمدن اثر عوامل غیرمادی بر عالم ماده (مانند اثر اطلاعاتی) رد می شود. از این بالاتر هیچ موجودی نیست که وابسته به وجود مطلق نباشد.

اسلاید ۶ :

سیستم را می توان به عنوان مجموعی از فرآیند انتقالی محدود که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند دید.
ورودی ها مورد فراوری قرار می گیرند تا خروجی ها تولید شوند.
ورودی و خروجی معنای گسترده ای دارد و لزوما معنای مادی نیست.
عمدتا ورودی و خروجی یک سیستم از جنس ماده، انرژی و اطلاعات است.
به عنوان مثال در یک اتومبیل ورودی سیستم می تواند سوخت ، مسافر و … باشد و خروجی سیستم مسافر منتقل شده به مقصد باشد.
ورودی یک سیستم اطلاعاتی اطلاعات فراوری نشده، انرژی کاربر، سخت افزار مورد استفاده و… و خروجی آن اطلاعات مطلوب است.
البته در سیستم های کنترلی ورودی آنتروپی یا بی نظمی و خروجی آنتروپی کنترل شده و یا نظم است. (برای توضیحات بیشتر به مدل سیستم زینده در فصول بعدی مراجعه کنید.)

اسلاید ۷ :

یک زیر سیستم مجموعه ای از اجزاست که خودش می تواند به عنوان یک سیستم و جزیی از سیستم بزرگتر تلقی شود.
به عنوان مثال در بدن انسان همه اجزا در پی حفظ حیات انسان هستند.
اما زیرسیستم های مختلفی با کارکردهایی متفاوت در راستای تحقق حیات انسان (هدف سیستم اصلی) در بدن وجود دارد.
مانند سیستم عصبی، گردش خون، هضم غذا، پوشش بیرونی و … وجود دارد.
دقت کنید که این که چه زیرسیستم هایی در یک سیستم شناسایی شود به نحوه تعریف هدف وابسته است.
به عنوان مثال اگر هدف انسان را نطق (تعقل) در نظر بگیریم زیرسیستم های یک انسان را مغز، دل، روح و … می توان دانست.

اسلاید ۸ :

سیستم ها را می توان از دیدگاه های مختلف دید.
برای سیستم های مصنوعی معمولا دیدگاه برنامه ریزی، تحلیل، طراحی، به کارگیری، توسعه، ساختار، رفتار، داده ورودی، داده خروجی و … وجود دارد.
مدلی از یک سیستم به این منظور به کار می رود که سیستم را از دیدگاه مورد نظر شرح دهیم.
در مدل سازی استعاره به کار گرفته شده برای سیستم بسیار اهمیت دارد.
به عنوان مثال کسی که یک سازمان را به عنوان یک ماشین می بیند و کسی که آن را به مثابه یک مغز می بیند مدل های متفاوتی ایجاد می کنند.
اولی رفتار سازمان را با متدولوژی های سیستمی سخت مانند رگرسیون و دومی با متدولوژی سیستمی نرم مانند سیستم های سایبرنتیک مدل می کند.

اسلاید ۹ :

از دیدگاه کارکردی عناصر تشکیل‌دهنده سیستم به دو بخش اصلی قابل تقسیم هستند:
هسته اصلی شامل عناصر اجراکننده ماموریت و هدف. به عبارت دیگر اجزایی که به طور مستقیم درگیر تحقق هدف هستند.
عوامل و امکانات پشتیبانی، شامل وسایل و امکانات بررسی و… که هسته اصلی را در انجام هدف یاری می دهد. به عبارت دیگر اجزایی که به طور غیرمستقیم در راستای تحقق هدف فعالیت می کنند.

اسلاید ۱۰ :

همان طور که در فصل قبل گفته شد، سیستم «مجموعه ای از اجزاست که در راستای تحقق هدف با هم ارتباط معنادار دارند».
غالب سیستم ها خصوصیات رایج زیر را دارند:
سیستم دارای ساختاری است که با اجزا (components/elements) و ترکیب آن ها تعریف می شود.
سیستم دارای رفتاری است که شامل ورودی، فرآیند و خروجی ای شامل ماده (material)، انرژی (energy)، اطلاعات (information) یا داده (data) است.
سیستم دارای اتصالات متقابل است. قسمت های مختلف یک سیستم دارای ارتباطات کارکردی و ساختاری با یکدیگر هستند.
سیستم دارای کارکردها یا گروه هایی از کارکردهاست. توضیح کارکرد در قسمت تمایز در ویژگی های رویکرد سیستمی در فصل قبل آورده شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 31 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد