بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
آن مقدار که برای شما میسر است از قرآن بخوانید.

اسلاید 2 :

تنوين و نون ساكنه، حُكمش بدان اي هوشيار

كز حكم آن زينت بود اندر كلام كردگار

در «يرملون» ادغام كن، در «حرف حلق» اظهار كن

در نزد «باء» قلب به ميم، در«مابقي» اِخفا بيار

.1ادغام مع الغنه

.2 ادغام بلاغنه

.3اقلاب

.4اظهار

.5اخفاء

*

اسلاید 3 :

*در اصطلاح تجوید: هرگاه تنوین یا نون ساکن به یکی از حروف (ی،م،و،ن)برسد 3کار صورت میگیرد.

*1.حذف تنوین( َ ِ ُ) ویا نون ساکن

*2.مشددکردن حرف(ی،م،و،ن(

*3.ایستادن به اندازه دو حرکت روی حرف مشدد (حکم غنه(

*فرمول مع الغنه: (تنوین یا نون ساکن +ی،م،و،ن)= ادغام مع الغنه

*حکم غنه: به معنی ایستادن به اندازه دو حرکت روی حرف مورد نظر طوری که صوت آن داخل بینی جریان داشته باشد.

*مثال:مَنْ یَقُولُ-------->خوانده می شود مَیَّقُولُ

*

اسلاید 4 :

*دراصطلاح تجوید: هرگاه تنوین یا نون ساکن به یکی از حروف )ل،ر)برسد 2کار صورت می گیرد.

*1.حذف تنوین یا نون ساکن

*2.مشدد کردن حرف )ل،ر(

* ) راء): مَنْ رَحِمَ غَفُورٌ رَحيمٌ

*) لام): مِنْ لَدُنْ رِزْقاً لَكُمْ

*فرمول ادغام بلا غنه ):تنوین یا نون ساکن+ل،ر)=ادغام بلا غنه

*نکته :در ادغام ها اگر که شرایط ادغام را دارا هستند در یک کلمه جمع می شود ادغام قابل اجرا نمی باشد.

*مثال: دُنْیا --------->ادغام نمی شود (نون ساکن ویاء در یک کلمه جمع شده اند.)

اسلاید 5 :

*در اصطلاح تجوید:هرگاه تنوین یا نون ساکن به حرف (باء(متحرک برسد 2کار صورت می گیرد.

*1.تبدیل تنوین  ویا نون ساکن به (میم ناقصه(

*2.اجرای دو حرکت غنه

*مثال: بای ذَنبٍ قُتِلَتْ--------->خوانده می شود  ذَمبٍ

*در هنگام اجرا این قاعده بین لبها به اندازه یک ورق کاغذ فاصله می ماند وبا اجرای حکم غنه این قاعده صورت می گیرد.

*فرمول اقلاب:(تنوین یا نون ساکن+ ب)=میم ناقصه

*

اسلاید 6 :

*اظهار: درلغت به معنی (آشکار کردن(

*در اصطلاح تجوید: هرگاه تنوین یا نون ساکن به یکی از حروف حلقی(ح،خ،ه،ء،ع،غ)برسد به صورت آشکار تلفظ می شود.

*مثال: فَصَلِ لِرَّبِکَ وَأنْحَرْ ------>نون ساکن به حرف(ح( از حروف حلقی رسیده است و به صورت آشکار تلفظ می شود.

*فرمول اظهار:(تنوین یا نون ساکن +حروف حلقی= اظهار)

*

اسلاید 7 :

*إخفا:در لغت به معنی (پنهان کردن(

*دراصطلاح تجوید :هرگاه تنوین یا نون ساکن به یکی از حروف (مابقی) برسد 3کار صورت می گیرد.

*1.نون ساکن  از مخرج خود تلفظ نمی شود.

*2.نون از مخرج ما بقی تلفظ می شود.

*3.اجرای دو حرکت غنه.

*حروف ما بقی: حروفی می باشند که درادغام مع الغنه ،بلا غنه،اقلاب،اظهار،نون ساکنه شرکت ندارند.

*)ت،ث،ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ق،ف،ک(

*فرمول إخفا:(تنوین یا نون ساکن+ حروف مابقی)= إخفا

*

اسلاید 8 :

*ادغام:

*نون ساكنه و تنوين در شش حرف (يرملون) ادغام مي‌شود و اين ادغام در دو حرف (راء و لام)، بدون غُنّه و در چهار حرف بقيّه (يَنْمُو) با غُنّه است.
غُنّه: صوتي است كه از خيشوم (فضاي بيني) خارج مي‌شود

اسلاید 9 :

*دو حرف «ميم» و «نون» داراي اين حالت هستند، به ويژه چنانچه مشدّد باشند و نيز در هنگام ادغام با غُنّه و اخفاءِ اين دو حرف، غُنّه به ميزان دو حركت ادامه دارد، مانند:
) راء): مَنْ رَحِمَ غَفُورٌ رَحيمٌ )        ادغام بلا غنه(
) لام): مِنْ لَدُنْ رِزْقاً لَكُمْ                 (ادغام بلا غنه(
) ميم): مَنْ مَعِيَ فَتْحاً مُبيناً
) نون): اِنْ نَشَاْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ
) واو): مِنْ وَلَدٍ اُمَّةً واحِدَةً
) ياء): مَنْ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
يادسپاري:
در كلمات (قِنْوان ـ صِنْوان ـ دُنْيا ـ بُنْيان) به سبب آن كه نون ساكنه و حروف يرملون (واو، ياء) در يك كلمه قرار گرفته‌اند، ادغام انجام نمي‌شود

اسلاید 10 :

*تمرين:
في لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ـ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ ـ رُحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ يَرَوْا في شَكِّ يَلْعَبُونَ ـ عَذابٌ اَليمٌ ـ بَشيراً وَ نَذيراً فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ ـ وَلكِنْ لا ـ مِنْ نَصيرٍ فَقالُوا اَبَشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعْهُ اِنّا اِذاً لَفي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ
نحوة علامت‌گذاري موارد فوق در قرآنها
در بعضي از قرآنها براي راهنمايي قاري قرآن، نون ساكن را بدون علامت سكون و علامت تنوين را به طور نامساوي روي هم قرار داده‌اند (ــًـٍـٌـ) و روي چهار حرف (ر، ل، م، ن) كه ادغام به صورت كامل در آنها انجام گرفته علامت تشديد ولي دو حرف (و، ي) را كه ادغام به صورت ناقصدر آن دو انجام مي‌گيرد بدون علامت تشديد نوشته‌اند، مانند:
مَن رَّحِمَ ـ رِزْقاً لَّكُمْ ـ مَن مَّعِيَ ـ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ ـ مِن وَلَدٍ اُمَّةً واحِدَةٌ ـ مَن يَقُولُ ـ يَوْمِئذٍ يَصَّدَّعُونَ ـ وَاِن يَرَوْ

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید