دانلود فایل پاورپوینت قواعد زبان انگلیسی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قواعد زبان انگلیسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قواعد زبان انگلیسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

A.جملات زیرا سوالی کنید.
۱٫They are at school.
آنها در مدرسه هستند.
آیا آنها در مدرسه هستند؟
Are they at school?
نکته:اگر در جمله فعل کمکی مانند:( (were/was/has/have/am/is/are
وجود داشته باشد و بخواهیم آنرا سوالی کنیم باید آن فعل ها را به اول جمله بیاوریم.
ما دیشب در خانه بودیم.
We were at home last night.
آیا شما دیشب در خانه بودید؟
Were you at home last night?
نکته:اگر در جمله ضمایر فاعلی وجود داشته باشد آن را باید طبق جدول صفحه ی بعد تغییر دهیم.

اسلاید ۲ :

نکته:در جمله هایی که فعل کمکی دارند باید برای منفی کردن آن not یا برای مخفف کردن آن به جای do not ،don’t اضافه کنیم.
توجه کنید که Amبرای I و Is برای You ،و Areبرای We They He She It است.همچنین Do برای I و YouوThey ولی Does برای He She It وWe است.

اسلاید ۳ :

این دو اص‍طلاح به جای علامت کسره اِ درفارسی استفاده می شود.
هرگاه بخواهیم یک شی را به انسانی نسبت دهیم از ’S استفاده می کنیم.مثال:
اگر بخواهیم یک شی را به یک چیزی یا حیوانی نسبت دهیم از کلمه ی of استفاده می کنیم.مثال:
.The legs of the chair
پایه هایِ صندلی

اسلاید ۴ :

امروز چند شنبه است؟
What day is today?
سه شنبه هست.
It is Thursday.
روز های هفته
The days of the week.
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

اسلاید ۵ :

من گربه را روی دیوار میبینم.
۱٫I see the cat on the wall.
من آن را روی دیوار میبینم.
I see It on the wall.
من به مقداری پول نیاز دارم.
۲٫I need some money.
لطفاٌ مقداری به من بدهید.
Please give me some

اسلاید ۶ :

قید های تکرار عبارتند از Always/usually/sometime/often/never
جای قید های تکرار در جمله بعد از فعل کمکی یا قبل از فعل اصلی است.مثال:
او دیر می کند.
۱٫He is late.(always)
او همیشه دیر می کند.
He is always late.
او با دوچرخه به مدرسه می رود.
۲٫He is goes to school by bicycle.
او همیشه با دوچرخه به مدرسه می رود.
He always goes to school by bicycle.

اسلاید ۷ :

How many به معنای چه تعداد برای شمارش چیز های قابل شمارش به کار می رود بنابر این آن را در اول جمله آورده و آن را با فعل کمکی سوالی می کنیم.مثال:
او چند تا سیب می خورد؟
۱٫How many apples does he eat?
من هر ماه دو تا کتاب می خرم.
۲٫I buy two books every month.
او چند تا کتاب می خرد؟
How many books do you buy ?

اسلاید ۸ :

How much به معنای چه مقدار برای پرسیدن چیز های غیر قابل شمارش به کار می رود و در این صورت آن را در ابتدای جمله آورده و سپس اسم غیر قابل شمارش و در پایان جمله را بافعل کمکی سوالی می کنیم.مثال:
او هر هفته به من مقداری پول می دهد.
۱٫She gives me some money every week.
او هر هفته چقدر پول به تو می دهد؟
How much money does she give you every week?
مقداری آب در لیوان وجود دارد.
۲٫There is some water in the glass.
چقدر آب در لیوان وجود دارد؟
How much water is there in the glass?

اسلاید ۹ :

Money/Milk/Cheese/Butter/Water/Bread/Meat
پرسیدن قیمت ها
Rice is 1000 tomans a kilo.
برنج ۱۰۰ تومان هست.
برنج چند کیلو هست؟
How much is rice a kilo?

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد