دانلود فایل پاورپوینت کارآزمایی بالینی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارآزمایی بالینی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارآزمایی بالینی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف:

نوعی از مطالعات مداخله‌ای است که:

مداخله معمولا یک دارو یا یک روش درمانی (جراحی) یا پیشگیری است.

نمونه های مورد مداخله بیماران هستند.

اسلاید ۲ :

خصوصیات کارآزماییهای بالینی در شرایط ایده‌ال:

گروه کنترل وجود دارد

مداخله بطور تصادفی تخصیص داده می شود

حداقل در دو گروه (بیماران و ارزیابی کنندگان بالینی) کورسازی (Bli d ess) انجام می شود

اسلاید ۳ :

تاریخچه کارآزمایی های بالینی :

قبل از ۱۹۵۰

عمدتا کارآزماییهای بدون گروه کنترل

در ۱۹۴۸ اولین کارازمایی کنترل دار: اثر استرپتومایسین در درمان سل

بعد از ۱۹۵۰

کارآزمایی فیلد field trial واکسن پولیو salk

کارآزمایی های کموتراپی کانسرها

کارآزمایی های MI

کارازمایی های صنایع دارویی

اسلاید ۴ :

تقسیم بندی‌های کارآزمایی های بالینی :

تقسیم بندی از نظر نوع مداخله

تقسیم بندی از نظر شواهد مورد نیاز برای یک مداخله

تقسیم بندی از نظر طرح مطالعه

اسلاید ۵ :

تقسیم بندی‌ کارآزماییهای بالینی از نظر نوع مداخله:

کارآزمایی بالینی: مداخله یک روش درمانی است.

کارآزمایی فیلد: مداخله یک روش پیشگیری است.

اسلاید ۶ :

تقسیم بندی‌ کارآزماییهای بالینی از نظر نوع شواهد:

کارآزمایی بالینی فاز یک:

هدف: تعیین safety دارو، مطالعه بر روی داوطلبان سالم

کارآزمایی بالینی فاز دو:

هدف: تعیین شاخصهای فارماکولوژیک داروها، مطالعه بر روی بیماران

کارآزمایی بالینی فاز سه:

هدف: تعیین اثرات بالینی و پاسخ درمانی دارو  در مقیاس بزرگتر

کارازمایی بالینی فاز چهار:

هدف: تعیین عوارض پس از عرضه در بازار دارویی و عوارض دراز مدت داروها

 

اسلاید ۷ :

تقسیم بندی‌ کارآزماییهای بالینی از نظر طرح مطالعه:

کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل:

اثر ممکن است ناشی از شانس باشد

متغیرهای مداخله گر یا مخدوش کننده قابل کنترل نیست

کارآزمایی بالینی با کنترل تاریخی before-after trial:

تفاوت در دو گروه ممکن است عامل ایجاد کننده سوگرایی bias باشد

معیارهای انتخاب بیماران، تعیین پاسخ درمانی و … ممکن است در دو مقطع زمانی متفاوت باشد.

RCT با طرح موازی (دو بازوی درمانی یا بیشتر) :

گروه کنترل دارد، درمان تصادفی تخصیص داده میشود

افراد هر گروه درمانی تا انتهای مطالعه از یک درمان خاص استفاده میکنند

Cross-over RCT:

گروه کنترل دارد، درمان تصادفی تخصیص داده میشود

نوع درمان هر گروه در مقطعی از مطالعه جابجا میگردد

 

اسلاید ۸ :

کارآزمایی بالینی طرح موازی:

کارآزمایی بالینی طرح cross-over:

اسلاید ۹ :

مراحل اصلی‌ کارآزماییهای بالینی :

مشخص نمودن فرضیه مطالعه

تعریف eligible criteria (معیارهای ورود و خروج از مطالعه)

انتخاب بیماران (در صورت نیاز انتخاب تصادفی)

تخصیص تصادفی درمان/ دارونما یا درمانها به گروهها

تصمیم گیری در مورد کورسازی bli d ess

پیگیری بیماران 

ارزیابی پاسخ درمانی و جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل نتایج

اسلاید ۱۰ :

مراحل اصلی‌ کارآزماییهای بالینی :

مشخص نمودن فرضیه مطالعه

تعریف eligible criteria (معیارهای ورود و خروج از مطالعه)

انتخاب بیماران (در صورت نیاز انتخاب تصادفی)

تخصیص تصادفی درمان/ دارونما یا درمانها به گروهها

تصمیم گیری در مورد کورسازی bli d ess

پیگیری بیماران 

ارزیابی پاسخ درمانی و جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل نتایج

فرضیه مطالعه میتواند مثبت یا منفی باشد:

داروی X نسبت به دارونما دارای اثر درمانی است.

داروی جدید X اثری معادل درمان استاندارد Y دارد.equivale cy trial

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد