دانلود فایل پاورپوینت مبانی کارآفرینی دانشگاهی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی کارآفرینی دانشگاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی کارآفرینی دانشگاهی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱)تعریف کار آفرینی و کار آفرینی دانشگاهی

۲)هدف کار آفرینی دانشگاهی

۳)خصیصه  های کار آفرینان

۴)اهمیت آموزش کار آفرینی

۵)ضرورت اشاعه فرهنگ و اخلاق کار آفرینی در دانشگاه

۶)هدف آموزش کار آفرینی

۷)چارجوبی برای آموزش کار آفرینی

۸)نشانگرهای کار آفرینی دانشگاهی

۹) اصول یادگیری در کار آفرینی دانشگاهی

۱۰)دانشگاه تهران در مسیر کار آفرینی دانشگاهی

اسلاید ۲ :

 ۱)کار آفرینی:

  فرایند ایجاد ارزش افزوده از طریق تشکیل مجموعه ای از منابع جهت بهره گیری از فرصت ها

۲) کار آفرینی دانشگاهی

U iversity as E trepre eur

 دانشگاه به عنوان کار آفرین

اسلاید ۳ :

To leverage a d co ect the  u iversity ‘s stro g base of e trepre eurial activity, to gai recog itio for u iversity ‘s work, a d to i volve a broader base of u its, stude ts, a d commu ity part ers i e trepre eurship.

To make e trepre eurship a commo , accessible experie ce for all stude ts, regardless of discipli e.

 

 

 

اسلاید ۴ :

۱)قدرت ریسک کردن دارند.

۲)رفتار نو جویانه و نوآورانه را ارج نهاده و به آن متصف می باشند.

۳)از خصلت “نیاز به پیشرفت” بر خور دارند.

۴) در مو قعیت های مبهم متحمل می باشند

۵)نتیجه امور مورد انجام را به کوشش و تلاش فردی نسبت می دهند و نه به عوامل دیگر.

۶)از اعتماد به نفس قوی بر خوردارند

۷)دارای چشم اندازی مشخص بوده و برای آینده خود هد فمند می باشند.

اسلاید ۵ :

Majority of ew jobs are created by e trepre eurs a d small busi esses

Small high growth compa ies accou t for 70% of eco omic growth over last decade

E trepre eurship drives eco omic competitive ess at the local , atio al, regio al  a d global levels

 

اسلاید ۶ :

Over 1/3 of differe ce i atio al eco omic growth may be due to differe ce i e trepre eurial activity

E trepre eurship has a u ique positio i the “  Global Eco omy”

E trepre eurship accou ts for at least 2/3 of all tech ological  i ovatio

 

اسلاید ۷ :

A high proportio of  high school stude ts wa t to start their ow busi ess

More opportu ity to exercise creative freedoms

Higher self-esteem

Greater se se of co trol over your life a d future.

Offeri g stude ts the opportu ity to become e trepre eurs attracts a d motivates them.

 

اسلاید ۸ :

Ma y experie ced busi ess people, political leaders, eco omists, a d educators believe that fosteri g a robust e trepre eurial culture will maximize i dividual a d collective eco omic a d social success o a local, atio al, a d global scale.

 

اسلاید ۹ :

To e sure that   e trepre eurial u iversity is sustai able a d actio able, we must provide access to stude ts, faculty, a d commu ity members by embeddi g e trepre eurial ethics withi research, teachi g, a d service. I providi g the resources eeded to i crease the prese ce of e trepre eurship as a discipli e a d withi discipli es, the u iversity will develop a pipeli e of future e trepre eurs a d advocates.

 

اسلاید ۱۰ :

*پرورش ذهن کار آفرین   با قابلیت  اقدام برای استفاده از فرصت های ایجاد واحدهای تولید کالا و خدمات از طریق جست و جو، شناسایی و یافتن این فرصت ها.

*فراهم آوردن فرصت های یاد گیری مداوم (مدام العمر) از دورهآموزش ابتدایی تا آموزش عالی.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد