بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 • اصول کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان
 • خلاقيت و نوآوري
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • فرهنگ کسب وکار
 • طرح تجاری Business Plan

اسلاید 2 :

 • در قرن شانزدهم ميلادى واژه فرانسوى Entreprendre كارآفرينى اولين بار براى افرادى به كار برده شد كه در ماموريت‏هاى نظامى خود را به خطر مى‏انداختند.
 • بعدها اين واژه به كسانى اطلاق شد كه مخاطره يك فعاليت اقتصادى را مى‏پذيرفتند و آن را سازماندهى، تقبل و اداره مى‏كردند.

اسلاید 3 :

 «ژان باتيست سى»اولين كسى بود كه بر نقش حياتى كارآفرينان در جابجايى منابع اقتصادى براساس اصول بهره‏ورى تأكيد كرد. «ژان باتيست سى» كارآفرينى را مختص فردى مى‏دانست كه منابع اقتصادى را از يك حوزه‏ى داراى بهره‏ورى و سود پایين به حوزه‏ى داراى بهره‏ورى و سود بالاتر منتقل مى‏كرد.

اسلاید 4 :

«جفرى تيمونز»

 كارآفرين را ايجاد كننده يك چيز ارزشمند از هيچ مى‏داند.

اسلاید 5 :

 • «مك‏كله‏لند» تعريف گسترده‏ترى از كارآفرينى بيان مى‏كند و فرآیند كارآفرينى را فراتر از شغل و حرفه، بلكه يك شيوه‌ی زندگى تعبير مى‏نمايد؛ به طورى كه خلاقيت و نوآورى، عشق به كار و تلاش مستمر، پويايى، مخاطره پذيرى، آينده نگرى، ارزش آفرينى، آرمان گرايى، فرصت گرايى، نياز به پيشرفت و مثبت انديشى، زير بنا و اساس زندگى كارآفرينانه مى‏باشد؛ در اين زندگى شكست به معنای پله‏اى براى بالا رفتن و موقعيتى براى آموختن است. در دنیای کارآفرینی شکست، تصور ناقصى از واقعيت مبهمی است كه در هدف وجود دارد؛ واقعه‏اى كه هنوز فوايد آن تبديل به سود نشده است. در اين زندگى پول انگيزه‏ى اصلى و اوليه‌ی فعاليت‏هاى اقتصادى نيست، بلكه معيارى براى سنجش ميزان موفقيت فرد محسوب مى‏شود. در زندگى كارآفرينانه هدف اصلى از كار و فعاليت، ارضای حس كنجكاوى، تحقق بخشيدن به آرمان‏ها، آزادسازى انرژى‏هاى ذهنى و تبديل آنها به ايده‏هاى عملى و درنهایت خلق ارزش است و همه چيز تحت الشعاع آرمان شخص قرار مى‏گيرد.

اسلاید 6 :

 • «رابرت هيسريچ» فرآیند كارآفرينى را خلق چيزى نو مى‏داند كه توأم با صرف وقت و تلاش بسيار و پذيرش خطرات مالى، روحى و اجتماعى براى بدست آوردن منابع مالى، رضايت شخصى و استقلال است، كه نتيجه اين فرآیند از فعاليت‏هاى منظمى حاصل مى‏شود كه خلاقيت و نوآورى را به نيازمندى‏ها و فرصت‌هاى بازار پيوند مى‏دهد. به عبارتى فرآیند كارآفرينى تنها خلق محصول و يا خدمتى جديد نيست بلكه خلق محصول جديدى است كه متناسب با نيازهاى بازار و تقاضاى موجود باشد و بتوان آن را به جامعه ارایه نمود.

اسلاید 7 :

الف) فردى‏

1ـ كارآفرينى مستقل‏

 • فرآیندى است كه كارآفرين از ايده اوليه تا ارایه‌ی محصول خود به جامعه، كليه‌ی فعاليت كارآفرينانه را با ايجاد يك بنگاه اقتصادى جديد، به طور مستقل طى مى‏كند.

 2ـ كارآفرينى سازمانى‏

 • فرآیندى است كه كارآفرين تحت حمايت يك سازمان، فعاليت‏هاى كارآفرينانه خود را به ثمر مى‏رساند.

 ب) گروهى‏

1ـكارآفرينى شركتى‏

 • فرآیندى است كه يك شركت طى مى‏كند تا همه افراد آن به كارآفرينى تشويق شده و تمام فعاليت‏هاى كارآفرينانه فردى و گروهى به طور مستمر، سريع و راحت در شركت انجام پذيرد. در اين فرآیند هر يك از كاركنان در نقش كارآفرين انجام وظيفه مى‏كنند.

2ـ کارآفرینی اجتماعی

 • كارآفريني اجتماعي يك زمينه نوظهوري است كه شامل سازمان‌هاي غيرانتفاعي است كه اين سازمان‌ها افراد را در شروع كسب و كارهاي انتفاعي ياري مي‌دهند، سازمان‌هاي غيرانتفاعي كه براي ايجاد نقدينگي براي برنامه‌هايشان، ارزش اقتصادي ايجاد مي‌كنند از منابع در دسترس به گونه‌اي خلاقانه براي موضوعات اجتماعي استفاده مي‌كنند.

اسلاید 8 :

 عمده ويژگى‏هاى شخصيتى و روانشناختى كارآفرينان را مى‏توان خلاقيت و نوآورى‏، نياز به توفيق، مخاطره پذيرى، خلاقيت و نوآورى، مسئوليت پذيرى، استقلال‏طلبى، داراى مركز كنترل درونى‏

بصيرت، كاردان، پرتلاش، داراى اعتماد به نفس، دستاوردگرايى و هدف‌گرايى نام برد.

اسلاید 9 :

 • از موقعيت‌هاى اقتصادى استفاده مى‏كند
 • تصميم مى‏گيرد
 • سرمايه را جذب مى‏كند و آن را افزايش مى‏دهد
 • براى آينده برنامه‏ريزى مى‏كند
 • توليدات خود را با سود مى‏فروشد

اسلاید 10 :

 • «تئودور شولتز» معتقد بود كه عدم تعادل در يك اقتصاد پويا امرى اجتناب‏ناپذير است، اين عدم تعادل را نمى‏توان به موجب قانون يا سياست عمومى برطرف كرد و به طور یقین علم معانى و بيان هم نمى‏تواند آن را برطرف كند. تنها فعاليت‏هاى كارآفرينانه است كه با تخصيص مجدد منابع مى‏تواند اقتصاد را به حالت تعادل بازگرداند.
 • «ماكس وبر» جامعه‏شناس آلمانى اولين فردى بوده است كه در اين حوزه‌ی علمى به كارآفرينى توجه كرده است، در تعريف «وبر» كارآفرينى يك فرآیند اجتماعى است كه در آن كارآفرين با اشتياق و پشتكار در كار، خويشتن خويش را پيدا مى‏كند و از بند عادات و سنت‏هاى مرسوم رها مى‏شود. او معتقد است كه فرهنگ كارآفرينى در سطح تعاملى انسان‏ها با يكديگر شكل مى‏گيرد و شخصيت، ارزش‌ها، نگرش‏ها و باورهاى فرد نسبت به كارآفرينى تحت تأثیر تعامل وى با ساير افراد جامعه شكل گرفته و تكامل پيدا مى‏كند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید