بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هر توليدي كه به دنبال جستجوي حقايق و براي كشف بخشي از معارف و نشر آن در ميان مردم و به قصد حل مشكلي يا بيان انديشه‌اي در موضوعي از موضوع‌هاي علمي، از طريق مطالعه‌اي نظام‌مند، براي يافتن روابط اجتماعي ميان پديده‌هاي طبيعي به دست آيد و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتايج آنها به كاربردها، روشها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينه علمي با هدف پيشبرد مرزهاي علمي و فن‌آوري منجر گردد، علمي ـ پژوهشي قلمداد مي‌شود. مخاطبين اصلي اينگونه مقالات پژوهشي، اساتيد دانشگاهها، دانشجويان دوره‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد، پژوهشگران شاغل در مراكز علمي، تحقيقاتي و توليدي هستند.

اسلاید 2 :

.

  مقاله‌اي است كه به يك زمينه تخصصي يا به يك مسئله كاملاً تخصصي در سطح جهان مي‌پردازد. نويسنده چنين مقاله‌اي بايد خودش در آن زمينه يا آن مسئله متخصص باشد و تحقيقاتي درآن زمينه منتشركرده باشد.نويسنده مقاله علمي ـ مروري معمولاً ازمتخصصان ارشد بين‌المللي است.

اسلاید 3 :

ž  به مقالاتي گفته مي‌شود كه به ترويج يكي از رشته‌هاي علوم مي‌پردازد و سطح آگاهيها و دانش خواننده را ارتقاء مي‌بخشند و او را با مفاهيم جديد علمي آشنا مي‌سازد. اصولاً مقالات ترويجي فقط براي اشاعه دانش بشري و عالمانه كردن آن و جهان پيراموني آن است و هدف ديگري ندارد. معمولاً نويسنده اين گونه مقالات علاوه بر تخصص بالا در رشته خود بايد توانايي بيان مطالب را به زبان غيرفني داشته باشد. اين نوع مقالات دستاوردهاي علمي ـ فني و حرفه‌اي آموزنده و جالب را به زباني كمتر فني براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي، دانش‌آموزان سالهاي بالاي دبيرستانها، صنعتگران، مخترعين، مبتكرين و افراد غير متخصص در آن رشته، ارائه مي‌دهند.

ž

اسلاید 4 :

(1 عنوان

(2 نام نویسنده یا نویسندگان

(3 اطلاعات تماس

(4چکیده

(5واژگان کلیدی

(6مقدمه

(7مبانی نظری تحقیق

(8روش تحقیق

(9یافته های تحقیق

(10بحث و نتیجه گیری

(11تشکر

(12فهرست منابع

اسلاید 5 :

(1سهم قابل توجهی در حداقل يکی از فعاليتهای زير داشته باشد:

الف)ارائه ايده پژوهشی يا طراحی مطالعه

ب)جمع آوری دادهها

ج) آناليز و تفسير

2) در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش نويس مقاله و يا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد.

3)مقاله نهايی شده را مطالعه و تاييد کرده باشد

اسلاید 6 :

žاسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود.

ž  نویسنده ای که مسئول ارتباط با  مجله و خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

žآدرس دقیق مرکز تحقیقاتی ،دانشکده ویا دانشگاه را به زبان انگلیسی با نگارش صحیح بنویسید

ž

ž

اسلاید 7 :

ž       Iran ,نام شهر   ,University of Medical Sciencesنام دانشگاه علوم پزشکی 

žمثال  

žSchool of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

žHormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran  

žHormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas , I.R.Iran  

žIsfahan  University of Medical Sciences, Isfaha, I.R.Iran  

žIsfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

žلازم به یادآوریست که کاما بدون فاصله با کلمه قبل و با یک فاصله از کلمه بعد قرار دارد .

اسلاید 8 :

ž   Iran ,نام شهر   ,University of Medical Sciencesنام دانشگاه علوم پزشکی ,Research center نام مرکز تحقیقاتی   

žمثال

žNursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

žCancer Research center, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran

ž یا

žCancer Research center, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, I.R.Iran

ž

اسلاید 9 :

žچکیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یک مقاله خوانده میشود

ž در چکیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیقق بصورت خلاصه ذکر می شود.

ž متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد. بنابراين ، سعي كنيد چكيده را گيرا بنويسيد و در آن نكات اصلي پژوهش را منظور نماييد .

ž از ذكر مطالبي كه در متن پژوهشنامه توضيح نداده ايد خوداري نماييد .

žنقل قول مستقيم نكنيد ، بلكه مطالب ديگران را به زبان خودتان خلاصه نماييد .

žاصطلاحات مهم و كليدي را در چكيده بياوريد .

žبراي اعداد بزرگتر از ده شماره ها از ارقام استفاده كنيد ، مثلاً به جاي دوازده بنويسيد 12.

žفقط گزارش كنيد . ارزشيابي و نقد و اظهار نظر نكنيد . اين موارد را در متن پژوهشنامه انجام دهيد .

žدر نوشتن مطالب از زمان گذشته استفاده كنيد.

ž در اکثر مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه محدود است.

ž

اسلاید 10 :

žاین لغات باید کلمات مهم و کلیدی در آن پژوهش باشند.

ž فلسفه­ی وجودی کلید واژگان، دستیابی آسان به مقاله از بانک­های اطلاعاتی می­باشد. به همین منظور کلید واژگان از سر عنوان­های موضوعی پزشکی انتخاب شده وبه تعداد 10-3 عدد در ذیل چکیده مقاله ذکر می­گردد

žمنبع مورد استفاده و استاندارد براي درج كليد واژه ها درپاياننامه ها Index Medicus مي باشد در مورد پاياننامه هاي فارسي بدليل هماهنگ بودن واژگان مورد استفاده از كتاب توصيفگرهاي پزشكي كه در دو جلد توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران منتشر شده و منطبق بر رده بندي MeSH مي باشد استفاده مي گردد. 

žدر نگارش کلید واژگان باید به تک زبانی بودن آنها توجه شود. به عنوان نمونه در نگارش مقالات فارسی، تمامی واژگان کلیدی باید به رسم الخط فارسی نوشته شوند(هر چند لغتی لاتین باشند).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید