دانلود فایل پاورپوینت مبحث توان های ریاضی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبحث توان های ریاضی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبحث توان های ریاضی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب
۱ . توان در گذشته ۶٫نما های صفر و یک
۲٫ توان چیست ؟ ۷٫خواص توان
۳٫ قواعد تقسیم توان ها ۸٫توان ده
۴٫قواعد ضرب توان ها ۹٫توان های عدد صفر
۵٫نما های صحیح مثبت ۱۰٫ توان های منفی یک

اسلاید ۲ :

مردم در قدیم بیشتر کارها را با جمع انجام میدادند(ضرب وجود نداشت) اونوقت گاهی محاسبات مشکل آفرین میشد مثلا اگر قیمت جنسی یک(۱)واحد ارزش داشت و کسی ۱۰۰۰نمونه از ان جنس می خواست اونوقت باید ۱را ۱۰۰۰بار جمع میکرد تا قیمت کل را محاسبه کند درحالی که امروزه بسیار راحت هر کس میداند این کار با یک محاسبه ساده ۱۰۰۰ =۱× ۱۰۰۰قابل حل است اما جهان ان قدر پیشرفت نموده است که دیگر ضرب هم عملی کوچک است برای سادگی در محاسبات و اینکه اعداد را راحت تر نمایش دهیم از توان استفاده می کنیم

اسلاید ۳ :

توان چیست؟توان عملکردی در ریاضی است که به صورت an نوشته می‌ شود، به a پایه، و به n هم توان یا نما یا قوه می‌ گویند. وقتی n عددی صحیح باشد، پایه n بار در خود ضرب می ‌شود:

اسلاید ۴ :

اگر پایه ها برابر و توان ها مختلف باشند یکی از پایه ها را مینویسیم و توان ها را از هم کم می کنیم
اگر پایه ها مختلف ولی توان ها برابر باشد یکی از توان ها را نوشته و پایه ها را تقسیم میکنیم
اگر هم توان ها برابر باشد و هم پایه ها توان برابر ۰ است و هر عدد به توان صفر برابر است با یک
اگر هم توان ها وهم پایه ها مختلف باشد هر کدام را به توان رسانده و تقسیم می کنیم

اسلاید ۵ :

اگر پایه ها برابر ولی توان ها مختلف باشد یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را با یکدیگر جمع می کنیم
اگر پایه ها مختلف ولی توا نها برابر باشد پایه ها را در هم دیگر ضرب می کنیم و یکی از توان ها را می نویسیم
اگر هم پایه ها و هم توان ها برابر باشد از یکی از دو حالت بالا استفاده میکنیم
اگر هم پایه ها و هم توان ها مختلف باشد هر کدام را به توان رسانده و حاصل را ضرب میکنیم

اسلاید ۶ :

ساده‌ ترین نوع توان، با نماهای صحیح مثبت است. نما بیانگر این است که پایه چند بار باید در خود ضرب شود. برای مثال ۳۵ = ۳ × ۳ × ۳ × ۳ × ۳ =۲۴۳ در اینجا ۳ پایه و ۵ نما است، و ۲۴۳ برابر است با ۳ به توان ۵٫ عدد ۳، ۵ بار در عمل ضرب نشان داده می‌ شود چون نما برابر ۵ است

اسلاید ۷ :

۳۵ را می ‌توان به صورت ۳×۳× ۳ × ۳ × ۳ × ۳ هم نوشت، عدد یک را می‌ توان چندین بار در عبارت مورد نظر ضرب کرد، زیرا در عمل ضرب عدد یک تفاوتی در جواب ایجاد نمیکند و همان جواب گذشته را می‌ دهد. با این تعریف، می‌ توانیم آن را در توان صفر و یک هم استفاده کنیم:

اسلاید ۸ :

مهم‌ ترین خاصیت توان با نماهای صحیح عبارتست از:
که از آن می ‌توان عبارات زیر را نتیجه گرفت:
از آنجایی که جمع و ضرب خاصیت جابجایی دارند (برای مثال ۲+۳ = ۵ = ۳+۲ و ۲×۳ = ۶ = ۳×۲) توان دارای خاصیت جابجایی نیست: ۲۳ = ۸ است در حالی که ۳۲ = ۹٫ همچنین جمع و ضرب دارای خاصیت انجمنی هستند (برای مثال (۲+۳)+۴ = ۹ = ۲+(۳+۴) و (۲×۳)×۴ = ۲۴ = ۲×(۳×۴)) توان باز هم دارای این خاصیت نیست: ۲۳ به توان چهار برابر است با ۸۴ یا ۴۰۹۶، در حالی که ۲ به توان ۳۴ برابر است با ۲۸۱

اسلاید ۹ :

در سیستم مبنای ده، محاسبه توان‌های ده بسیار راحت است: برای مثال ۱۰۶ برابر است با یک میلیون، که با قرار دادن ۶ صفر در جلوی یک به دست می‌آید. توان با نمای ده بیشتر در علم فیزیک برای نشان دادن اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک به صورت نماد علمی کاربرد دارد؛ برای مثال ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ (سرعت نور با یکای مترمکعب بر ثانیه) را می‌توان به صورت ۲٫۹۹۷۹۲۴۵۸ × ۱۰۸ نوشت و به صورت تخمینی به شکل ۲٫۹۹۸ × ۱۰۸٫ پیشوندهای سیستم متریک هم برای نشان دادن اعداد بزرگ و کوچک استفاده می‌شوند و اصل این‌ها هم بر توان ۱۰ استوار است. برای مثال پیشوند کیلو یعنی ۱۰۳ = ۱۰۰۰، پس یک کیلومتر برابر ۱۰۰۰ متر است.

اسلاید ۱۰ :

اگر توان صفر مثبت باشد، حاصل عبارت برابر خود صفر است:۰ = ۰۲٫
اگر توان صفر منفی باشد، حاصل عبارت ۰ − n تعریف نشده ‌است، زیرا تقسیم بر صفر وجود ندارد.
اگر توان صفر عدد یک باشد، حاصل عبارت برابر یک است:۱ = ۱۰٫
(بعضی از نویسندگان می ‌گویند که ۰۰ تعریف نشده‌ است.)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد