بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

امروز مورخ 6 / 3 / 91 در یکی از مراکز ترک اعتیاد اصفهان باهمکاری دکتر و    روان شناس و مشاور مرکز با چند تن از مراجع هایی که برای ترک اعتیاد به اینجا مراجعه کرده اند گفتگو می کنیم.
 

اسلاید 2 :

1 ـ در صورت تمایل خود را معرفی کنید؟
ـ آقای ر ـ ل
متولد: 1355
متأهل

اسلاید 3 :

2 ـ از چه سنی و چه سالی به مواد رو آوردید؟
 ـ از 25 سالگی شروع و به طور دائم 10 سال مصرف بدون یک روز ترک تصمیم برای ترک و فقط برای یک آزمایش مجبور شدم به کلینیک مراجعه و ترک کنم.

اسلاید 4 :

3 ـ دلائل کشیدن شما به سمت مواد چی بوده است؟

 ـ برای کار و بی خوابی به سمت مواد رفتم.

اسلاید 5 :

4 ـ به چه چیزی معتاد شدید؟!

ـ تریاک و شیره

اسلاید 6 :

5 ـ با کشیدن مواد چه حالی پیدا می کردید؟!
ـ سرخوشی و سرحال و بی خوابی دست می داد و بعد هم مجبور به مصرف بودم.

اسلاید 7 :

6 ـ آیا زمان کشیدن مواد به کسی هم فکر  می کردید؟!
ـ به هیچ کس جز خودم که بتوانم با کشیدن سرحال باشم.

اسلاید 8 :

7 ـ در چه مکان هایی و با چه اشخاصی مصرف می کردید؟!
ـ در ماشین و با همکاران خود مصرف
می کردم.

اسلاید 9 :

8 ـ مصرفتون چقدر بوده و هزینه آن را از کجا تأمین می کردید؟!
ـ هزینه برایم مشکل نداشته ، درآمد بسیار خوبی دارم.

اسلاید 10 :

9 ـ قبل از مواد به چه کاری مشغول بوده و در حال حاضر نیز به چه کاری مشغولید؟!
ـ در هر دو صورت راننده کامیون بودند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید