دانلود فایل پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی : سازمان تامین اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی : سازمان تامین اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی : سازمان تامین اجتماعی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

میزان سرمایه اجتماعی منابع انسانی  ( کارشناسان و کمک کارشناسان ) سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟

 و این میزان سرمایه اجتماعی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد ؟

اسلاید 2 :

بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد  منابع انسانی ( کارشناسان و کمک کارشناسان  ) سازمان تامین اجتماعی

محدوده مکانی :  شعب 31 گانه ی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ

زمان پژوهش : آبان ماه 1386

اسلاید 3 :

 

  • سازمانها شالوده های اصلی اجتماع امروزی هستند و افراد مهمترین دارائی سازمان محسوب می گردند
  • در نظر داشتن سرمایه اجتماعی ، به عنوان عاملی غیر مادی که می تواند با سیاست گذاریهای درست و کم هزینه در عملکرد منابع انسانی تاثیری محسوس داشته باشد برای همه سازمانها یک ضرورت به نظر می رسد

اسلاید 4 :

مدیریت منابع انسانی (جنبه انسانی مدیریت) :

مهمترین عامل در ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمانها

رابرت اون - بررسی نیازهای نیروی انسانی

آدام  اسمیت - طرح مساله تقسیم کار

چارلز باباژ - مزایای تقسیم کار

قدرت و اعمال قدرت – سود جویی و بهره وری - روابط عاطفی میان اعضای سازمانها

نظریه های سازمانی

نظریه های کلاسیک ، نظریه روابط انسانی  و رویکرد سیستمها

اسلاید 5 :

هنری فایول  و اصول چهاده گانه ای در زمینه مدیریت

توجه او به انسان به عنوان یکی از عوامل موثر در سازمان  و پس از مدتی جزیی از اصول اساسی مدیریت گردید

فردریک وینسلو تیلور و اصو ل چهار گانه مدیریت

عدم توجه کافی به عامل انسانی ، تاکید برشیوه مدیریت اقتدار گرایانه

سودجویی فردی را محرک اصلی اکثر افراد و قرار گرفتن در گروه را باعث کاهش انگیزه فردی و بهره وری می دانست

مدیران را مناسبترین افراد برای تفکر ، برنامه ریزی و وظایف مدیریتی و کارگران را نیز متناسب برای کارگری می دانست 

 

رفتار گرایان

توجه به جنبه انسانی سازمانها  و مقدمه ای برای دستیابی به نخستین عوامل انگیزشی برای بهبود روابط انسانی

 

اسلاید 6 :

التون مایو و فریتزر روتلیز برگ و نظریه روابط انسانی

برای اولین بار پیچیدگی رفتار انسانی ، را در سازمان مورد توجه قرار دادند.

هنجار های اجتماعی  ، استاندارد ها و معیار های گروه را عوامل تعیین کننده رفتار کاری فرد می دانند .

تاکید بر اهمیت رهبری غیررسمی و تعیین کننده بودن آن در هنجارهای گروهی .

تاکید براهمیت ارتباطات و مشارکت افراد در تصمیم گیریها .

نقش پاداش و ضمانتهای غیر اقتصادی را در تعیین رفتار افراد در سازمانها موثر می دانند.

سایمون  و رویکرد سیستمها  و ایجاد یک مفهوم فراگیر برای  تحلیل سازمانها

علاوه بر اثرگذاری و اثرپذیری محیط خارج و داخل سازمان  ، بر ارتباطات غیررسمی و رسمی میان گروهها و بخشهای فرعی داخل سازمان تاکید دارد.

شیوه ای برای مطالعه ارتباط سازمانی و برخلاف رویکردهای کلاسیک و روابط انسانی به ما امکان مطالعه ارتباطات در یک سازمان مشخص را نمی دهد.

 

اسلاید 7 :

دو سرچشمه سرمایه اجتماعی :

تحلیل مارکس از آگاهی طبقاتی در پرولتاریای صنعتی و تمایزی که مارکس بین طبقه اتم وار در خود و طبقه ای که تحرک و کارایی برای خود دارد

نظریه دورکیم در باب انسجام اجتماعی  و تاکید بر حیات گروهی به عنوان پادزهری برای بی هنجاری و هویت باختگی و خودکشی

 

ارسطو و تاکید بر  نقش مهم جامعه در رفاه و سلامت فرد

الکسی دوتوکویل  و تاکید بر اهمیت انجمن روشنفکران و نقش و تاثیر انجمن  در نو شدن احساسات و عقاید و توسعه ی فهم و درک انسانها

تونیس و نظریه انتقال  جوامع از "گمن شافت" به "گزل شافت ”

زیمل و بحث تاثیر زندگی شهری  و فرایندهایی مانند تقسیم کار فزاینده و عقلانیت مفرط بر حیات انسان

اسلاید 8 :

دو سرچشمه سرمایه اجتماعی :

تحلیل مارکس از آگاهی طبقاتی در پرولتاریای صنعتی و تمایزی که مارکس بین طبقه اتم وار در خود و طبقه ای که تحرک و کارایی برای خود دارد

نظریه دورکیم در باب انسجام اجتماعی  و تاکید بر حیات گروهی به عنوان پادزهری برای بی هنجاری و هویت باختگی و خودکشی

 

ارسطو و تاکید بر  نقش مهم جامعه در رفاه و سلامت فرد

الکسی دوتوکویل  و تاکید بر اهمیت انجمن روشنفکران و نقش و تاثیر انجمن  در نو شدن احساسات و عقاید و توسعه ی فهم و درک انسانها

تونیس و نظریه انتقال  جوامع از "گمن شافت" به "گزل شافت ”

زیمل و بحث تاثیر زندگی شهری  و فرایندهایی مانند تقسیم کار فزاینده و عقلانیت مفرط بر حیات انسان

اسلاید 9 :

اگوست کنت

سه مرحله تکاملی ادراک بشر را مطرح می کند و در سازمان و واحدهای اجتماعی معتقد به وجود سیری  تکاملی است

هربرت اسپنسر

با قائل شدن تمایز میان جوامع ( جنگجو و صنعتی ) مبنای استواری جامعه صنعتی را همکاری داوطلبانه می داند

امیل دورکیم

در کتاب تقسیم کار و جامعه بر آن است که نشان دهد ، همبستگی ارگانیک و تقسیم کار و مبادله ، نیازمند تنظیم از طریق همبستگی اجتماعی است و سازمان در نظریه دورکیم بعنوان عامل همبستگی میان فرد و جامعه نقشی کلیدی را داراست .

ماکس وبر

وبر با طرح تئوری ساختار اختیارات که فعالیتهای سازمانی را مبتنی بر روابط موجود در اختیارات سازمانی می داند ، یکی از نخستین رهروان راه رفتار سازمانی است که از دیدگاه ساختار به مدیریت و رفتار سازمانی توجه نمود . او در تعریف از سازمان یا بوروکراسی ، طرح ایده آل سازمانی را مطرح می نماید و در آن به کارایی سازمان و نقش ارتباط به ویژه ارتباط گروهی و غیررسمی  در عملکرد اعضای سازمان توجهی ویژه دارد

بررسیهای هاثورن

موجب تغییر جهت نظریه پردازان سازمانی از نظریه های کلاسیک به سمت رویکردهای روابط انسانی شد و این مطالعات نقش ارتباط به ویژه ارتباط گروهی و غیررسمی  را در عملکرد اعضای سازمان مطرح نمود

اسلاید 10 :

دهه 1950 یکی از دوره های پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش هستند و این نظریه ها سنگ بنای نظریه هایی هستند که در این سالها مطرح شد ومدیران سازمانها از آنها استفاده های زیادی کردند

تئوری نیازهای آشکارماری

ماری قویترین نیازهای انسان را که موجب انگیزه در آنها می شود راکسب موفقیت  ،  تعلق ، قدرت ، استقلال ، ارائه خود نمایی ، هیجان ، پرستاری ، نظم و قدرت  اعلام کرد . در این تئوری  ماری ترتیبی برای نیازها قائل نشده است و آنهارا اکتسابی می داندکه ضمن رشد توسط انسان آموخته می شود و معتقداست در هر زمان تعدادی از این نیازها فعال می شوند و هرنیاز دارای دوجزء جهت و شدت است که جهت و اهمیت نیاز را مشخص می نماید و این شرایط محیطی است که شدت و جهت نیاز را تعیین می کند .

نظریه ای ار جی 

توسط کلایتون آلدرفرمطرح گردید . الدرفر تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو را با تحقیقات تجربی ارتباط داده است . وی  در این تئوری نیازهای اصلی را به سه دسته تقسیم کرد : هستی یا وجود داشتن ارتباط و رشد . تئوری ای ار جی ، در تشریح انگیزش انسان موفقتر بوده است،  اگرچه در سازمانها کاربرد چندانی نداشته است .این تئوری دارای یک جزء ناکامی – برگشت و یک جزء رضایت – پیشرفت است که بر اساس فرایند رضایت و پیشرفت بعد از ارضاء یک طبقه از نیازها شخص به سطح دیگر ارتقاءپیدا می کند و چنانچه در آن ناکام ماند به سطح نیازهای قبلی خود باز می گردد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 43 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : میزان سرمایه اجتماعی منابع انسانی  ( کارشناسان و کمک کارشناسان ) سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟  و این میزان سرمایه اجتماعی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد ؟   اسلاید 2 : هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد  منابع انسانی ( کارشناسان و کمک کارشناسان  ) سازمان تامین اج ...

دانلود فایل پاورپوینت رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   میزان سرمایه اجتماعی منابع انسانی  ( کارشناسان و کمک کارشناسان ) سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟  و این میزان سرمایه اجتماعی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد ؟ اسلاید 2 :   بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد  منابع انسانی ( کارشناسان و کمک کارشناس ...

مقاله بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام اسـت. بـرای توصـیف و تبیین سرمایه ی اجتماعی نیز سعی شده که از چند منبع به صـورت تلفیقـی اسـتفاده شـود، یعنـی آرای صاحبنظران سرمایه ی اجتماعی مانند گیدنز، بوردیو، کلمن، پوت ...

مقاله بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA خلاصه نیروی انسانی یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان ها محسوب می شود که با بکارگیری صحیح از آنان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.عملکرد منابع انسانی هرسازما ...

مقاله بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و بهره وری شغلی با بکارگیری فناوری اطلاعات ( مورد مطالعه : کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان ایلام )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و بهره وری شغلی با بکارگیری فناوری اطلاعات ( مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان ایلام) چکیده در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمان ها اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده ...

مقاله نقش فرهنگ سازمانی بربهره وری نیروی انسانی ( مطالعه موردی بر کارکنان تامین اجتماعی شهرتهران )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** نقش فرهنگ سازماني بربهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي بر کارکنان تامين اجتماعي شهرتهران ) چکيده هدف از اين پژوهش بررسي تاثير هريک از ابعاد مدل فرهنگ سازماني رابينز بر ابعاد مدل بهره وري در کارکنان سازمان تامين اجتماعي تهران مي باشد. ...

مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی و تاثیر آنها در عملکرد کارکنان

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سرمايه انساني و تاثير آنها در عملکرد کارکنان چکيده : يکي از مسايل اساسي ومهم که مديران سازمانها باآن مواجه هستند جذب و نگهداشت سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و تقويت بهبود عملکردآنها درجهت اثر بخشي، کارايي وبهره وري بهتر از کارکنان سازماني خود مي باشند. دراين راستا تحقيقي ...

مقاله بررسی رابطه ی بین معیارهای مدیریت زمان و بهره وری منابع انسانی ( مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی شهر یزد )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه ی بین معیارهای مدیریت زمان و بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر یزد)   چکیده واکنش مناسب در مقابل ضایع کنندگان وقت به همراه برنامه ریزی منظم زمانی و هماهنگی را مدیریت زمان می گویند . در این بین مدیریت زمان، ارائه شیوههای علمی و مؤثر صرفه جویی در وقت و مهار کردن جهت ...