بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تحول

ابر پروژه ها

ضرورت استفاده از استانداردها در مدیریت پروژه ها

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

مطالعه موردی – پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

اسلاید 2 :

  • كشاورزي در مريخ!
  • گوجه فرنگي 365/3 كيلو گرمي!
  • درخت گوجه فرنگي با 20000 گوجه!
  • هندوانه 120 كيلو گرمي!
  • خيار بزرگ 3/1 متري – 28 كيلويي!
  • سيب زميني 456/3 كيلو گرمي!
  • كدوي 676 كيلو گرمي!

اسلاید 3 :

1- تعدد و تنوع نیروی انسانی درگیر در پروژه با توانایی ها، فرهنگها و انگیزه های مختلف

2- وجود دیسیپلین های متنوع و لزوم به کارگیری سیستمها و زیر سیستمهای حرفه ای و تخصصی

3- پیچیدگی های بسیار در تأمین منابع مالی و گردش مالی بسیار بالا

4- احجام بالای مواد، مصالح و تجهیزات مورد نیاز

5- تعدد هموندان (ذینفعان) پروژه و احتمالاً تضاد منافع آنها

6- وجود اینترفیس (تداخلات) بسیار زیاد بین آیتمهای کاری و لزوم برقراری هماهنگی و یکپارچگی بین اجزاء

7- لزوم استفاده از سیستمها و روشها برای کارایی و بهره وری و ایجاد هماهنگی  بین مغز افزارها، نرم افزارها و سخت افزارهای متنوع

اسلاید 4 :

Name : Gotthard Base Tunnel (under Construction)

Location : Switzerland

Length of 57 km and a Total of 153.5 km of Tunnels

Construction : 1993-2016

Total Cost : 6.4 Billion US Dollar

Number of TBM : 4

 

اسلاید 5 :

  براساس آمار منتشره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 80 ، متوسط زمان اتمام پروژه هاي ملي در كشور نزديك به 2.22 برابر زمان برنامه‌ريزي شده پروژه‌ها بوده است!

زمان اتمام پروژه های ملی :

64%   عقب تر از برنامه

30%   طبق برنامه

6%  زودتر از برنامه

  به عنوان مثال تاخیر در بهره برداری از فازهای 5، 6 و 7

روزانه معادل 5 میلیارد تومان ضرر برای کشور بهمراه داشته است !

اسلاید 6 :

آمار نشان مي دهد در ايران بدليل فقدان نظام جامع مديريت پروژه‌، كشور سالانه متحمل زياني معادل 1650 ميليارد ريال مي‌شود.

زيان سال 1379 ناشي از تاخير در راه‌اندازي طرح‌هاي ملي معادل 4600ميليارد ريال بوده است.

متوسط زمان راه‌اندازي طرح‌هاي ملي و سرمايه بر، در حال حاضر هشت سال است.

مشکلات پروژه های ملی :

54%   مشکل طراحی

27%   اجرای ناقص پروژه

28%  اشکالات در بهره برداری

اسلاید 7 :

1- كمبود اعتبارات مالي

2- مشكلات و تزاحم هاي قانوني

3- استراتژي ناصحيح اجراي پروژه

4- فقدان پيمانكاران و نيروهاي كارآمد و متخصص

5- فقدان سيستم مديريت صحيح علمي

اسلاید 8 :

1- برنامه ريزی تفصيلی و به هنگام سازی پیوسته آن با توجه به برنامه مبنای پروژه

2- تفکيک پروژه به WBS  و فازها

3- تعيين دستاوردها یا موارد قابل تحويل (Deliverables)

4- قابل اندازه گيری کردن پيشرفت پروژه از طریق تعيين مايلستونها (سنگ نشانه ها)

5- کنترل پروژه به طور پیوسته با توجه به برنامه، WBS، دستاوردها و مایلستونها

6- تعهد انجام کار در کنار تعهد و تقید به سودآوری

7- درگير شدن و دخالت دادن تيم پروژه در برنامه ريزی داخلی

8- بررسی ها و بازرسی های منظم و دوره ای

اسلاید 9 :

9- ایجاد روحیه مسووليت پذیری در اعضای تیم پروژه

10- ایجاد جذابيت کاری در مشاغل و محیط کار

11- برقراری ارتباطات موثر با تمامی هموندان اصلی

12- راهبری و مدیریت علمی

13- به حداقل رساندن تهديدات (کاهش ریسکهای پروژه)

14- طرح ريزی و اجرای سيستم ارزيابی عملکرد و پاداش پرسنل

15- اطمينان از حضور موثر و حمايت موثر مديريت ارشد

16- توجه و تقویت انگيزه های فردی اعضای تیم پروژه

اسلاید 10 :

حفظ یکپارچگی پروژه

کاهش زمان پروژه

کاهش هزینه پروژه

افزایش کیفیت پروژه

مدیریت موثر ریسکهای پروژه

ایجاد همزبانی بین تیم پروژه و افزایش بهره وری

ایجاد درک متقابل بین هموندان و کسب رضایت کارفرما و سایر هموندان

مدیریت پروژه بر مبنای فرآیندها

ثبات مدیریتی در صورت جابجایی افراد

ثبت دانش فنی و مدیریتی پروژه

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید