دانلود فایل پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :

 

               مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها

تعریف مساله

الگوریتم Shortest Path Repeated

الگوریتم  All-Pairs Ge eric Label-correcti g

مقایسه دوالگوریتم

 

اسلاید 2 :


               
             تعریف مساله

در مساله کوتاه ترین مسیر بین زوج راس ها، فاصله کوتاه ترین مسیر بین هردو راس در شبکه تعیین می شود.

راه حل ها:

ü الگوریتم Shortest Path Repeated، این الگوریتم برای شبکه های خلوت (Sparse) مناسب است.

üالگوریتم  All-Pairs Label-correcti g، این الگوریتم برای شبکه های متراکم (de se) مناسب است.

 

ü

اسلاید 3 :


                           
                                    فرض مساله         
            
  

شبکه، قویاً همبند است.

 در شبکه قویاً همبند، از هر گره به تمامی گره های دیگر یک مسیر جهت دار وجود دارد.

به راحتی می توانیم این شرط را برقرار کنیم.با انتخاب یک راس دلخواه (s)، و افزودن

یالهای (s, i) و (i , s ) با هزینه های به اندازه کافی بزرگ به ازای راسهای

iϵ - {s}  (در صورتی که یال مربوطه نباشد)

شبکه شامل دور منفی نیست.

اسلاید 4 :


              
           الگوریتم Shortest Path Repeated

حالت اول : شبکه شامل یال با طول منفی نیست.

در این حالت با باراجرای الگوریتم Si gle Shortest Path  می توانیم مساله را حل کنیم. ( هر بار یکی از گره ها را به عنوان منبع انتخاب میکنیم.)

حالت دوم : شبکه شامل یال هایی با طول منفی است.

در این حالت، ابتدا شبکه را به یک شبکه با طول های غیر منفی تبدیل می کنیم. سپس الگوریتم Si gle Shortest Path را برای هر کدام از رئوس اجرا می کنیم.

اسلاید 5 :


              
               الگوریتم Shortest Path Repeated

طریقه تبدیل شبکه به شبکه ای با طولهای غیرمنفی:

ابتدا یک گره را به عنوان گره مبدا(s)  انتخاب می کنیم . سپس الگوریتم

FIFO Label Correcti g  را اجرا می کنیم. در این صورت کم ترین فاصله از راس s  تا همه رئوس دیگر محاسبه می شود.

با اجرای الگوریتم FIFO Label Correcti g

ü  یا الگوریتم یک دور منفی را تشخیص می دهد. در این حالت مساله کوتاه ترین مسیر بین زوج راس ها جواب ندارد.

ü یا برای همه رئوس کوتاهترین مسیراز راسs  را محاسبه می کند (d(j)). در این حالت برای هر یال، طول کاهش یافته را به صورت زیرمحاسبه می کنیم:

اسلاید 6 :


                   
           تبدیل شبکه به شبکه ای با طولهای غیرمنفی

شبکه با طول کاهش یافته را تشکیل می دهیم. در این حالت:

 بنابراین شبکه به شبکه ای با طول های غیر منفی تبدیل شد.

در شبکه کاهش یافته الگوریتم Si gle Shortest Path  را برای  تا راس اجرا می کنیم.

درشبکه بدست آمده به مقدارکوتاه ترین فاصله بین دو راس lو k مقدار زیر را اضافه می کنیم تا مقدار واقعی کوتاه ترین فاصله در شبکه اولیه حاصل شود.   

اسلاید 7 :


                      
                  زمان اجرای الگوریتم

زمان تبدیل شبکه به شبکه با طول های غیر منفی :

ü      زمان اجرای الگوریتم FIFO Label Correcti g :             O(m )

زمان اجرای الگوریتم Si gle Shortest Path:

 S( ,m,C)   

با  با اجرای Si gle Shortest Path : 

 O( * S( ,m, C))

زمان اجرای الگوریتم :

O( * S( ,m,C)    = O(m * + * S( ,m, C))   

اسلاید 8 :


                   
                     قضیه

الگوریتم  repeated shortest path کوتاه ترین مسیر بین زوج راس ها  را در زمان O( * S( ,m,C) حل می کند.

اسلاید 9 :


                     
                     مثال

اسلاید 10 :


                 
                     مثال        

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 50 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد حل مساله کمترین مربعات وزندار با استفاده از تجزیه قائم کامل

word قابل ویرایش
117 صفحه
34700 تومان
چكيدهحل مساله كمترين مربعات وزندار به صورت از طريق روش تجزيه قائم كامل موردنظر است‌.‌در عمل ماتريس وزن‌ها مي‌تواند بسيار بدحالت باشد و در نتيجه روش‌هاي متداول، ممكن است جواب‌هاي نادقيق بدست بدهند‌.‌استوار و تاد يك نرم‌ كراندار را براي مساله كمترين مربعات وزندار برقرار كردند كه مستقل از ماتريس وزن D است‌.‌واوا ...

دانلود مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
تحليل مساله كوتاهترين مسير در گراف جهت داراگر يك گراف جهت دار باشد فرض كنيد هر لبه با وزن مشخص مي گردد و هزينه رفتن مستقيم از گره i به j را مشخص ميسازد بزودي الگوريتم دايجسترا را كه براي يافتن كوتاهترين مسير در گراف با وزن هاي مثبت كاربرد دارد را بيان ميكنيم . در این بخش و بخش بعدي دو مساله مرتبط با گراف را ب ...

مقاله در مورد یک الگوریتم موازی و ساده برای مساله‌ی کوتاهترین مسیر تک - منبع بر روی گراف مسطح

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
يك الگوريتم موازي و ساده براي مساله‌ي كوتاهترين مسير تك-منبعبر روي گراف مسطحچكيدهدر اين مقاله يك الگوريتم ساده براي مسئله‌ي كوتاهترين مسير تك-منبع در يك گراف مسطح با يالهاي با وزن غير‌منفي ارائه خواهيم داد. الگوريتم مزبور در زمان و با انجام ، ، عمل بر روي مدل EREW PRAM اجرا مي‌شود. نقطه قوت الگوريتم در سادگي ...

دانلود مقاله مقدمه ای کوتاه بر کاربردهای شبکه ، تقسیم بندی شبکه ها ، نرم افزار شبکه و معروف ترین شبکه های موجود

word قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
مقدمه اي كوتاه بر كاربردهاي شبكه، تقسيم بندي شبكه ها، نرم افزار شبكه و معروف ترين شبكه هاي موجوداز شبكه هاي كامپيوتري مي توان براي مقاصد مختلفي (در شركتها، يا براي افراد عادي) استفاده كرد. در شركتها شبكه مي تواند دسترسي به منابع اطلاعاتي را براي تمام كاركنان فراهم آورد. در اين شبكه معمولاً از مدل مشتري- سرويس ...

دانلود مقاله تعیین مناسب ترین ترتیب تجاری – منطقه ای برای اقتصاد ایران براساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن

word قابل ویرایش
26 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهجهانی شدن به فرایندی اشاره میکند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید میشوند و همزمان مبادلات بینالمللی و تعاملات فرا ملی افزاش مییابد. از مهمترین تأثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم میکند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سالهای اخیر فعال کرده، تجا ...

مهم ترین نامه های خارجی براساس مخاطب نامه

نامه ها، به طور معمول نمونه نامه هایی هستند که از طرف واحدهای سازمانی برای کارمندان احوال شخصیه و یا اعتراض به احکام صادره از طرف دادگاه های اداری و یا توبیخ نامه ها مبادرت به ارسال نامه به یک واحد سازمانی نموده باشد. در این صورت نویسنده نامه انتظار دارد که پاسخ آن را نیز دریافت دارد  نامه های خارجی نامه ها ...

دانلود فایل پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :                  مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها تعریف مساله الگوریتم Shortest Path Repeated الگوریتم  All-Pairs Ge eric Label-correcti g مقایسه دوالگوریتم   اسلاید 2 :                              تعریف مساله در مساله کوتاه ...

مقاله بررسی روش های مختلف برآورد تشعشع ، رطوبت نسبی و باد در محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در شرایط کمبود داده با نرم افزار REF - ET و انتخاب مناسب ترین روشها ( مطالعه موردی خراسان جنوبی )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی روش هاي مختلف برآورد تشعشع، رطوبت نسبی و باد در محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در شرایط کمبود داده با نرم افزار REF-ET و انتخاب مناسب ترین روشها(مطالعه موردي خراسان جنوبی) چکیده تبخیر و تعرق((ET یکی از مهمترین مؤلفه هاي چرخه آب در طبیعت ...