بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست مطالب

مزاياي استفاده از ابزارهاي مدل سازي و معماري

معرفي مشخصات و قابليتهاي بسته نرم افزاري SA

ارائه‌ مثال

اسلاید 2 :

Popki : System Architect

Forsythe( Ptech ): Framework

Computas: Metis

Troux: Troux

اسلاید 3 :

تسهيل مستند نگاري

استفاده از ابزار باعث تسهيل فرايندهاي مستند نگاري كه بخش عمده اي از هر نوع كار مدل سازي، از جمله معماري سازماني، به حساب مي آيد مي شود. انشاء الله.

اسلاید 4 :

تسهيل مديريت تغيير

اعمال و كنترل تغييرات

كنترل ويرايشهاي مختلف

 

 

اسلاید 5 :

افزايش بهره وري

كارها سريعتر، دقيقتر، گروهي و مطابق با استاندارد پيش مي رود. ولي...

گول نخوريد، طبق گفته آقاي دمينگ، بهره وري الزاماً منجر به كيفيت نمي شود. بايد ديد با اين سرعت چه چيزي توليد ميشود.

اسلاید 6 :

مقايسه پذير ساختن خروجي ها

اگر گروههاي مختلف از ابزارهاي مشابه استفاده كنند، امكان مقايسه بين مدلها بيشتر فراهم ميشود، ولي توجه كنيد كه اينكار تضمين نمي شود.

اسلاید 7 :

تضمين يكدستي خروجي ها

استفاده از ابزار باعث ميشود كه براحتي استانداردهاي مستند نگاري و مدل سازي خودتان را به خروجيها  اعمال كنيد.

اسلاید 8 :

كنترل بهتر قواعد مدل سازي

مدلها داراي قواعدي هستند كه معمولاً از طريق ابزارها قابل كنترل هستند. اينكار به مدلهاي صحيح تر منجر ميشود.

اسلاید 9 :

امكان شبيه سازي مدلها و معماريها

برخي از ابزارها به ما كمك ميكنند كه اقدام به شبيه سازي عملكرد واقعي سيستم، قبل از ساخت آن، نمائيم.

شبكه هاي پتري رنگي

اسلاید 10 :

تسريع فرايند اجراي معماري

مدلهاي الكترونيكي كه بتوان براحتي در روي آنها جابجا شده و به مدلهاي مادر يا بچه مدلهاي آن دسترسي پيدا كرد، كمك زيادي به تسريع فعاليتهاي توسعه سيستمها خواهد كرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید