whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم نظام های تامین اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم نظام های تامین اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم نظام های تامین اجتماعی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف نظام تامین اجتماعی

مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)
   – در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری ، زایمان ، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد . تامین اجتماعی همچنین مراقبت های پزشکی و حمایت های نقدی  را نیز در برمی گیرد

۹ خطرمتداول اجتماعی که تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی قرار می گیرند عبارتند از :  سالخوردگی ، از کارافتادگی ، بازماندگی ، آسیبهای ناشی از کار ، بیماری ، بارداری ، زایمان ، عائله مندی و بیکاری 
نظام هایی هستند که هرشهروندی را به عنوان عضوجامعه قادر سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کند

اسلاید ۲ :

کارکردهای تامین اجتماعی

کارکرد اقتصادی
   – وسیله تعدیل و بازتوزیع درآمد

    – حمایت از شهروندان در برابر بحرانهای اقتصادی  بویژه برای اقشار نیازمند /امنیت درآمدی

کارکرد اجتماعی
    – با گسترش پوشش های حمایتی سبب بهبود وضع بهداشت و درمان ، آموزش، تغذیه ، ، مسکن و بسیاری از مسائل اجتماعی می گردد و به این ترتیب سلامت و رفاه اجتماعی را افزایش می دهد  / امنیت خاطر و آسایش اجتماعی

کارکردسیاسی
     -با اجرای برنامه های تامینی ، امید به آینده در اقشار پائین جامعه تقویت و موجب آرامش درونی و نظم و ثبات اجتماعی می گردد / وفاداری به دولت و در نتیجه ثبات سیاسی در شرایط تامین اجتماعی افزایش پیدا می کند

اسلاید ۳ :

خصوصیات تطبیقی نظام های تامین اجتماعی

  نظام های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف را از لحاظ چند عمده می توان با یکدیگرمقایسه نمود :   

منابع مالی تامین اجتماعی
قلمرو تامین اجتماعی
نوع خدمات و مزایا
میزان یا گستردگی خدمات و مزایا
گروههای هدف تامین اجتماعی
روش های ارائه خدمات

اسلاید ۴ :

    )  social insurance بیمه اجتماعی (

یک نظام بیمه اجباری با مسئولیت عامه که تحت حمایت قانون با مزایای معین و ازطریق پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ، کارمند و گاهی با پرداخت یارانه توسط دولت تامین مالی می شود
بیمه اجتماعی گاهی جنبه اختیاری پیدا می کند/ بیمه خویش فرما
بیمه اجتماعی بر پایه خطرات احتمالی ومشارکت در هزینه های مالی و غیرسودجویانه بنا شده است
وجوه حق بیمه در صندوق ویژه جمع آوری و از آن محل به واجدین پرداخت می گردد
حمایت های بیمه اجتماعی عمدتا شامل : مستمری ها (بازنشستگی ، بازماندگی و ازکارافتادگی) است . همچنین غرامت یا جبران خسارت برحسب نوع حادثه پرداخت می شود

اسلاید ۵ :

)social assistanceحمایت اجتماعی (

به جای پرداخت حق بیمه ، از محل درآمدهای عمومی تامین مالی می شود
مزایای این نظام حمایتی غالبا برحسب افراد تعدیل می شودو معمولا برای ترمیم درآمد کلی اشخاص یا خانواده تا میزان حداقل زندگی طرح ریزی می شوند
شرط لازم برای دریافت مستمری (سالخوردگی ، ازکارافتادگی ،باماندگی ، بی سرپرستی و… ) ، ارزیابی امکانات (means- testing) است
      – گاهی دولت ها بدون ارزیابی  امکانات نیز برخی حمایت ها را انجام می دهند

 

اسلاید ۶ :

بیمه مسئولیت کارفرما یا بیمه حوادث

این نظام درجهت بیمه حوادث ناشی از کار شکل گرفته است
در این نظام کارفرما مسئولیت دارد کارگران را در قبال آسیب های ناشی از کار بیمه کرده و برای آنان مستقیما یا از طریق سیاست های بیمه ای ، مراقبت درمانی ، غرامت و جبران خسارت فراهم آورد
     – حیطه مسئولیت کارفرما ، حوادثی نظیر بیماری و زایمان را نیز تحت پوشش قرار می دهد که شامل پرداخت غرامت دستمزد در ایام بیماری ، مرخصی زایمان و هزینه مراقبت ، درمان و دارو برای کارکنان و اعضای خانواده آنها می گردد

      – کارفرمایان همچنین موظفند وجوه جداگانه ای را درقبال اخراج کارگران پرداخت نمایند 

اسلاید ۷ :

صندوق احتیاط

نظام پرداخت اجباری از طریق پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و کارگر
     – حق بیمه ها به حساب انفرادی جداگانه واریز و ذخیره می شود

     – وجوه ذخیره شده با پرداخت سود به طور متناوب انباشته می شود و در ایام سالخوردگی ، معلولیت یا درصورت فوت به بازماندگان پرداخت می شود

     – دریافت از صندوق به صورت ماهیانه یا یک جا انجام می گیرد 

اسلاید ۸ :

نظام های مرتبط و مکمل تامین اجتماعی

علاوه بر اشکال چهارگانه تامین اجتماعی (بیمه اجتماعی ، حمایت اجتماعی ، بیمه مسئولیت کارفرما و صندوق احتیاط) ، خدمات اجتماعی دیگری توسط دولت ها یا با حمایت دولت ها ارائه می گردد :
      – خدمات رایگان درمانی

      – مراقبت های پیشگیری بهداشتی

      – پیشگیری از حوادث

      – توان بخشی و وسائل ویژه برای افراد ناتوان و سالخورده

      – کمک به کودکان

      – برنامه ریزی و مشاوره های خانواده

نظام های حمایتی درون خانواده ها و شبکه های اجتماعی
انجمن هاو موسسات غیردولتی (NGO) که اقدامات بشردوستانه اناجم می دهند

اسلاید ۹ :

محدودیت های پوششی

پوشش تامین عمدتا محدود به کارکنان دولت و شاغلینی می شود که موسسات بزرگ یا در بخش های سازمان یافته اقتصادی و عمدتا شهری اشتغال دارند
گارکران فصلی ، کارگران خانوادگی و خویش فرمایان مناطق شهری و روستایی در خیلی از کشورها تحت پوشش قرار نمی گیرند
      – افرادی که نیازمندترند ، کمتر مورد حمایت قرار می گیرند  

اسلاید ۱۰ :

محدودیت های رویه ای (اجرایی)

اجرای قوانین تامینی در اغلب کشورها با مشکل روبروست و اغلب کارفرمایان مایل نیستند سهم حق بیمه خود را پرداخت کنند و به اشکال مختلف از پرداخت بیمه ، فرار می کنند
نظارت های موثری بر اجرای تعهدات قانونی کارفرمایان بویژه کارفرمایان غیردولتی صورت نمی گیرد
      –  این درشرایطی است که دراغلب کشورها ضمانت های قانونی معینی برای اجرای

         تعهدات کارفرمایان وجود دارد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد