بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دستگاه یا سیستم

دستگاه های آزمایشگاهی تشخیصی- طبی در تشخیص ، بررسی و تحقیقات کاربرد بسزایی دارند .

 

برای درک خصوصیات کلی دستگاه ها , می بایست اطلاعاتی را در مورد خواص دستگاه ها و بهینه بودن مقادیر قابل اندازه گیری ، مورد بررسی قرار داد .

 

برای این منظور ابتدا یک سری از اصطلاحات و واژه های مربوط به سیستمها , مورد بحث قرار می گیرد .

اسلاید 2 :

دستگاه (instrument):

عبارت است از ابزاری که به تشخیص ، بهبودی و دانستن نادانسته ها کمک می کند .

در بیشتر مواقع به جای اصطلاح دستگاه از مبدل یا (transducer) استفاده می شود . مبدل وسیله ای است که یک شکل انرژی را به شکل دیگر انرژی تبدیل می کند که این شکل ثانوی انرژی تفسیر و تبیین آسانتری برای اندازه گیری دارد .

o

o مبدل نبایست تغییری در آنچه که اندازه گیری می کند ، ایجاد نماید و هم چنین نمی بایست نسبت به آن چه که اندازه گیری نمی شود ، حساس باشد.

اسلاید 3 :

شرایط مبدل ها

  • مقدار سیگنالی که مبدل اندازه گیری می نماید ، می بایست حول و حوش آن مقدار ثابتی باشد که به آن داده شده است و نمی بایست خطا یا اعوجاج در آن دخالت داشته باشد. به بیانی دیگر هیچ عامل خارجی نباید در آن دخالت نماید.

 

اسلاید 4 :

تقسیم بندی مبدل ها

میتوان بر اساس ولتاژ ورودی به مبدل ها ، آنها را به دو نوع تقسیم کرد .

 

.1اولین نوع، مبدل های خود تولید (Generating) است که در این نوع مبدل خودش ، سیگنالی به فرم مناسب در خروجی ایجاد می کند و نیازی به منبع تغذیه (Power supp y) ندارد.

.2نوع دیگر مبدل , مبدل مدوله شده (Modu ating) می باشد ، یعنی اینکه سیگنالی به عنوان تغذیه به آن داده می شود و کارش این است که این مقدار را تغییر می دهد.

 

اسلاید 5 :

بر اساس مقدار ورودی های (Input) داده شده به دستگاه ها و همانطور ی که در شکل شماره یک مشخص شده است ، ورودی ها به سه دسته تقسیم می شوند

 

بعضی از این ورودی ها به سیستم داده می شوند و برخی دیگر در اثر عوامل جانبی ، در سیستم ها حاصل می شوند.

اسلاید 6 :

1- ورودی مطلوب یا قابل اندازه گیری (desired input)

منظور از ورودی مطلوب ، مقداری است که به عنوان مجهول به سیستم داده شده و می بایست اندازه گیری شود . هدف اصلی از به کار گیری دستگاه ها ، اندازه گیری این ورودی است .

2- ورودی های تداخلی (Interfering input)

این ورودی ها از محیط های پیرامون و دیگر اجزا الکتریکی سیستم , وارد دستگاه شده و مقدار قابل اندازه گیری را با خطا مواجه می نماید.

اسلاید 7 :

3- ورودی های تغییر دهنده (Modifying input)

چون این ورودی ها , باعث تغییر تابع تبدیل سیستم می شوند ، بنابراین به آن ها ورودی های تغییر دهنده گویند و تابع تبدیل سیستم را تغییر می دهند و مقدار قابل اندازه گیری را از مقدار واقعی دور می نماید .

  • این دو ورودی غیر مطلوب را می بایست به نحوی از بین برد , یا تا حد امکان اثر آن ها را به حداقل رسانید تا سیستم خروجی متناسب با ورودی مطلوب و با حداقل خطا حاصل نماید و به مقدار واقعی نزدیک تر باشد .

اسلاید 8 :

مثال :

اگر بخواهیم یک دستگاه اندازه گیری سیگنال های الکتریکی قلب ، با الکتروکاردیوگرافی (ECG) را مورد برسی قرار دهیم

ورودی مطلوب یا  Xd همان فعالیت حقیقی قلب و ورودی تداخل کننده

 Xi که از لامپ های برق وغیره حاصل می شود ، به عنوان ورودی نا مطلوب به سیستم می رسد.

هم چنین Xm که ورودی تغییر دهنده می باشد، به عنوان سیگنال های میدان های الکتریکی و مغناطیسی، بر روی این مدار بوده و یک ولتاژ را ایجاد می کند که بستگی به موقعیت قرار گرفتن مریض نیز دارد .

اسلاید 9 :

روش هاي کاهش خطا در سيستم ها:

.1استفاده از فيدبک منفی(Negative Feedback): کســـری اســـت از خروجی که به ورودی برگــشت داده می شود و باعث شده که مقدار قــابــــل   اندازه گيری، به مقدار واقعی نزديکتر باشد. فيدبک باعث می شود که يک ارتباط  بين خروجی و ورودی برقرار گردد و هميشه مقدار ورودی اندازه گيری شود.

.2استفاده از سیستم های جبران کننده(Compensation): در این روش نه تنها سیگنال های نامطلوب جدا می شود، بلکه حذف نیز می گردند. در این حالت با وارد کردن یک اعوجاج(Noise) مشـابه با اعواجـــاج ناخواســــــته، می توان آن را از بین برد

اسلاید 10 :

  1. بکاربردن سیستم های تطابقی یا توافقی(Adaptive): این سیستــم به طور خودکار ورودی تداخل کننده را به سیستم می فرستد تا اثــر ورودی هــــای ناخواسته را کاهش دهد.
  2. استفاده از صافی یا فیلتر(Fi ter): در این روش می توان مقـــــادیــــــر ناخواسته را جدا نمود. برای مثال در الکتروکاردیوگرافی می توان با یک فیلــتـر پایین گذر، سیگنال های نامطلوب را حذف کرد.
  3. بالا بردن حساسیت ذاتی سیستم(Inherent Sensitivity): هر چـــه حساسیت سیستم بالاتر باشد، خطای انداه گیری کمتر خواهد شد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید