دانلود فایل پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نگرانی حاکمیت

žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت

مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود.

در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود.

در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت بازار محور اخذ می‌شود.

žبرای حل این نگرانی روش عرضۀ گواهی ظرفیت پیش‌بینی شده است.

žدر ادامه این روش به جز تشریح می شود

اسلاید ۲ :

برقراری انشعاب / اشتراک

انشعاب

žتأمین شرایط فیزیکی اتصال به شبکه؛ همچون روال جاری (مطابق با آیین نامه تأمین برق و سوخت صنایع)،  پرداخت هزینۀ نیرورسانی و سهم پست و زمین یا ایجاد تاسیسات

žارائۀ گواهی ظرفیت : جایگزین پرداخت هزینۀ عمومی برقراری انشعاب

این گواهی یک کالای سرمایه‌ای بوده و قابل معامله خواهد بود.

نزد شرکت مدیریت شبکه ثبت معاملات گواهی ظرفیت انجام می‌شود.

در هر لحظه از زمان مشترکین اجازه دارند که تا سقف گواهی ظرفیت در اختیار انرژی مصرف کنند.

قراردادانشعاب/اشتراک

žهمچون گذشته بین شرکت‌های شبکه و متقاضی مبادله می‌شود

žاین قرارداد کارکرد قرارداد تامین برق پایه/ قرارداد اتصال به شبکه/ قرارداد ارائه خدمات جانبی را دارد

ž

اسلاید ۳ :

تامین انرژی

žانرژی

از طریق شرکت‌های تأمین کننده برق (عرضه کننده‌ها) و  بورس برق

از طریق بازار عمده فروشی برق

از طریق شرکت برق منطقه‌ای به مثابه عرضه‌کنندۀ پایه ( خرید کسری تأمین نشده از خریدهای فوق؛) تامین می شود.

žهزینۀ انرژی شامل دو بخش هزینۀ تامین انرژی و هزینۀ خدمات شبکه می باشد که از طریق صورتحساب پرداخت می شود.

ž

ž

žبخش انرژیِ صورتحساب، به عرضه کننده پرداخت می‌شود

žبخش خدمات شبکه صورتحساب، به مالک شبکه (سیم دار) پرداخت می‌شود.

žمبلغ دیماند معرف هزینۀ خدمات شبکه است.

اسلاید ۴ :

هویتها

žبهره‌بردار مستقل شبکه: مدیریت شبکه؛ ثبت قدرت مجاز/قراردادی مصرف‌کنندگان (قدرت قراردادی مصرف‌کنندگان فعلی و قدرت مجاز مصرف‌کنندگان آتی که گواهی ظرفیت به تأمین کننده اتصال ارائه می‌کنند)

ž

žترانزیت‌کننده: مدیریت شبکه، که شبکه انتقال را با پرداخت هزینه خدمات انتقال اجاره کرده است (یا به نیابت از شرکت‌های مالک شبکه انتقال درآمد خدمات انتقال و ترانزیت را وصول و بین آنها توزیع می‌کند)

ž

žتأمین‌کنندۀ اتصال به شبکه (پذیرندۀ اشتراک): شرکت برق منطقه‌ای (که با برقراری شرایط اتصال  و دریافت گواهی ظرفیت به جای هزینۀ عمومی برقراری انشعاب، اشتراک متقاضیان را دائر می‌نماید)؛

اسلاید ۵ :

هویتها

žتأمین‌کننده گواهی ظرفیت: شرکت‌های غیردولتی تأمین کننده برق، که در اختیار داشتن حقوق و منافع ظرفیت مطمئن نیروگاهی (ویا خرید گواهی ظرفیت از سایر تأمین‌کنندگان یا از مصرف‌کنندگانی که قدرت قراردادی خود را کاهش می‌دهند) را تعهد کرده‌اند و پروانه مربوطه را دریافت کرده‌اند.

ž

žمشترک: مصرف‌کنندگان موجود و متقاضیانی که شرائط اتصال (ایجاد شبکه و تاسیسات اتصال و ارائه گواهی ظرفیت به شرکت برق منطقه‌ای) را فراهم کرده و قرارداد اشتراک را مبادله کرده‌اند.

žتعیین‌کننده ضریب تأمین گواهی ظرفیت: وزارت نیرو، که ضریب تأمین گواهی ظرفیت را برای متقاضیان اتصال به شبکه انتقال مشخص می‌نماید.

ž

ž

 

 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد