بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

میدان گازی پارس جنوبی :

 

ميدان گازي پارس جنوبي يكي از بزرگترين منابع گازي جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در خليج فارس قرار دارد و يكي از اصليترين منابع انرژي كشور به شمار ميرود

.مساحت اين ميدان 9700 كيلومتر مربع است كه سهم متعلق به ايران 3700 كيلومتر مربع وسعت دارد.      
ذخيره گاز اين بخش از ميدان
14 تريليون متر مكعب گاز به همراه 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود 8 درصد ، از كل گاز دنيا و نزديك به نيمي از ذخاير گاز كشور را شامل ميشود. هماكنون برنامهريزيهاي دقيق و كارشناسانهاي به منظور توسعه 28 فاز براي توليد 820 ميليون مترمكعب گاز در روز از اين ميدان صورت گرفته است.                                                                                   
 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي ، تزريق به ميادين نفتي ، صادرات گاز و ميعانات گازي به عنوان خوراك پتروشيمي صورت مي
پذيرد

اسلاید 2 :

بخش خشکی (O shore)

 

واحد های فرایندی:

وظیفه پردازش و تصفیه میعانات گازی و گاز استحصالی ازدریا را بر عهده دارد.

 

واحد های Utility (جانبی):

وظیفه تامین آب ، برق و بخار پالایشگاه را برعهده دارد.

 

 

اسلاید 3 :

واحد های فرایندی

U-100   Receptio Facilities

U-101   Gas Treati g

U-102   MEG Rege eratio

U-103   Co de sate Stabilizatio

U-104   Dehydratio

U-105   Etha e Reco ery

U-106   Export Gas Compressio

U-107   GL Fractio atio GL

U-108   Sulfur Reco ery

U-109   Sour Water Stripper

U-110   Back-up Stabilizatio

U-111   Propa e Refrigeratio Cycle

U-113   Caustic Rege eratio

U-114   Propa e Treatme t & Dryi g

U-115   Buta e Treatme t & Dryi g

U-116   Etha e Treatme t & Dryi g

 

اسلاید 4 :

تاسیسات جانبی

U-120   تولید و پخش نیروی الکتریکی

U-121   تولید و پخش بخار

U-122   واحد سوخت پالیشگاه

U-123   واحد تواید هوا

U-124   نیتروژن

U-125   آب دریا

U-126   نمک زدایی آب دریا

U-127   آب بدون املاح

U-128   آب آشامیدنی

U-129   Waste Efflue ts Disposal

U-130   Fire Water

U-131   دیزل

U-132    خنک کننده آب

U-141   تسهیلات و درین خارج سایت

U-142   گودال آتش

U-144   ذخیره گوگرد مایع و انجماد آن     

U-145   ذخیره ماده سرد کننده پروپان

U-146   ذخیره مواد شیمیایی

U-147   ذخیره وصادرات پروپان

U-148   ذخیره و صادرات بوتان

اسلاید 5 :

پروژه آبگیر:

جهت تامین آب مصرفی پالایشگاه(آب سرویس ،آب بدون املاح DM ،آب آتش نشانی وcooli g Water ) به ظرفیت 40000 m3/h در دست ساخت می باشد.

قابل ذکر است این پروژه علاوه بر تامین آب مورد نیاز فاز های 15 و 16 وظیفه تامین آب     فاز های 17و18، 24 -22 و8-6 را نیز برععهده دارد.پیمانکار این بخش شرکت عمران ساحل می باشد.

اسلاید 6 :

مخازن ذخیره میعانات گازی:

شامل 4 مخزن ذخیره از نوع سقف شناور به ظرفیت هرکدام60000 m3

که جوابگوی 19 روز تولید اسمی پالایشگاه را دارد.

اسلاید 7 :

میعانات گازی توسط پمپ بطرف SBM  جهت صادرات فرستاده می گردد.

اسلاید 8 :

مخازن ذخیره پروپان و بوتان(LPG):

1- 2تانک ذخیره پروپان به حجم هر یک 45000 m3

2-2 تانک ذخیره بوتان به حجم هریک 35000 m3

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید