بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ديدگاههاي مختلف درباره نور:

*نيوتن: ذره هاي بدون وزني که در خلاء با سرعت m/s108×3 حرکت مي کنند.

*هويگنس و فرنل: اعتقاد به موجي بودن نور. در محيطي بنام اتر حرکت مي کند. حرکت آن مانند صوت است.

*ماکسول: ديدگاه موجي نور را کامل کرد. (امواج الکترومغناطيسي).

*پلانک و انيشتين: ديدگاه ذره اي نور را کامل کردند. (فوتون). E=hf

اسلاید 2 :

*دوبروي: نظريه دوگانه نور.

*هر ذره اي خاصيت موجي را همراه خود دارد.

اسلاید 3 :

نور پلاريزه:

 • در نور معمولي امواج الکترومغناطيسي در تمام راستاها نوسان مي کنند.
 • در نور پلاريزه امواج الکترومغناطيسي تنها در يک راستا نوسان مي کنند.

اسلاید 4 :

کاربردهاي پزشکي نور:

 • نور درماني (Phototherapy)
 • خورشيد درماني (Heliotherapy)
 • رنگ درماني (Chromotherapy)

اسلاید 5 :

اشعه ماوراء بنفش:

 • طول موج 400 نانومتر حد بالايي آن است.
 • با برداشتن عدسي حد بالايي به 310 نانومتر مي رسد.

اسلاید 6 :

.1ناحيه طول موج بلند (400 تا 315 نانومتر): ناحيه A نام دارد. از شيشه عبور نمي کند.

.2ناحيه طول موج ميانه (315 تا 280 نانومتر): ناحيه B ناميده مي شود. تنها از کوارتز يا شيشه هاي خاصي عبور مي کند. باعث اريتما مي شود. ساخت ويتامين D را انجام مي دهد.

.3ناحيه طول موج کوتاه (کمتر از 280 نانومتر): ناحيه C ناميده مي شود. داراي ويژگي ميکروب کشي قوي است.

اسلاید 7 :

عوارض UV:

 • ايجاد سرطان پوست. (بدليل جذب بالا توسط DNA).
 • ايجاد اريتما
 • ايجاد آب مرواريد
 • از ميان بردن زردي نوزادان (بدليل اثري که بر روي آنزيمها و پروتئينها دارد)

اسلاید 8 :

پرتوهاي زير قرمز IR:

 • حدود نيمي از انرژي که از خورشيد به ما مي رسد در ناحيه IR است.
 • از هر جسمي با دماي بالاي صفر کلوين تابش مي شود.
 • از طول موج 760 نانومتر شروع مي شود.
 • ميزان نفوذ آن در پوست از نور مريي بيشتر است.
 • باعث گرم شدن لايه هاي زيرين پوست مي شود.

اسلاید 9 :

اپتيک هندسي:

 • ديوپتر: مرز مشترک دو محيط همگن شفاف است که ممکن است تخت و يا کروي شکل باشد.

اسلاید 10 :

 • اگر تصوير در محل جسم ايجاد شود (تصوير مجازي) علامت d2 منفي است.
 • اگر مرکز خمش R در ناحيه مقابل جسم (محل تصوير واقعي) قرار گيرد، علامت آن مثبت است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید