بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انحرافات با دلیل را شناسایی کنیم.
از مناسب بودن طراحی اطمینان حاصل کنیم.
انحرافات و اشکالات مهمتر را شناسایی و بر روی بهبود فرآیند از طریق رفع مشکلات مهمتر تمرکز نماییم.
مکان های تمرکز نقص در محصول را پیدا کرده و برای رفع آنها تلاش کنیم.
وابستگی میان علل بروز خطا در فرآیند را تشخیص داده و عامل اصلی انحراف را از بین ببریم.

اسلاید 2 :

1.       برگه کنترل
2.       هیستوگرام
3.       نمودار پارتو
4.       نمودار علت و معلول
5.       نمودار تمرکز نقصها
6.       نمودار پراکندگی
7.       نمودار کنترل

اسلاید 3 :

در مراحل اولیه کنترل کیفیت آماری غالبا جمع آوری اطلاعات عملیاتی درباره فرآیند مورد مطالعه ضروری خواهد بود. در این گونه موارد برگه کنترل یکی از ابزار های مفیدی است که می توان استفاده نمود.
نکته حائز اهمیت در زمان طراحی برگه کنترل نوع داده هایی است که باید جمع آوری گردد. شماره قطعه یا عملیات، تاریخ، تحلیل گر، و هرگونه اطلاعات دیگر به گونه ای در تعیین علل عملکرد نامطلوب نقش داشته باشد باید در نظر گرفته شود.
اگر برگه کنترل اساس و پایه ی محاسبات بعدی محسوب می شود و یا اگر از آن برای وارد کردن داده ها به رایانه استفاده می کنیم، باید قبل از جمع آوری داده ای از مناسب بودن ساختار برگه کنترل اطمینان حاصل نماییم.
برگه کنترل بسته به شرایط کار و اطلاعات ورودی می تواند ظاهر متفاوتی داشته باشد

اسلاید 4 :

هیچ گاه دو محصول تولید شده در یک فرآیند به علت وجود تغییرات اجتناب ناپذیر یکسان نمی باشند. به عنوان مثال محتوی یک شیشه نوشابه نسبت به شیشه دیگر معمولا متفاوت است و یا ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه از یک دستگاه به یک دستگاه دیگر متفاوت است.

اسلاید 5 :

، تصویری از داده ها فراهم می کند که توسط آن می توان سه ویژگی زیر را ساده تر مشاهده کرد:
1.       شکل توزیع (توزیعی که داده های ما و یا همان فرآیند از آن پیروی می کند)
2.       مکان یا تمایل مرکزی توزیع
3.       پراکندگی یا گسترش توزیع

اسلاید 6 :

توجه به چند نکته لازم است. وقتی داده ها به صورت عددی هستند گروه بندی آنها در دسته هایی کوچکتر مفید خواهد بود. این دسته بندی قانون مدوّنی ندارد اما به طور کلی باید شرایط زیر را داشته باشد:
1.       بین 4 تا 20 دسته استفاده گردد. در اغلب موارد که تعداد دسته ها تقریبا برابر جذر اندازه نمونه در نظر گرفته می شود محاسبات معمولا راحت تر انجام می پذیرد.
2.       اندازه یا عرض هر دسته یکنواخت باشد.
3.       حد پایین اولین دسته اندکی کوچکتر از کوچکترین عدد در نظر گرفته شود.
4. هنگامی که مقادیر و داده های ما نسبتا کم است یا زمانی که مشاهدات فقط مقادیر معدودی را اختیار می کنند می توان هیستوگرام را بر اساس توزیع فراوانی داده های گروه بندی نشده تهیه نمود.

اسلاید 7 :

 نموداری شبیه به نمودار هیستوگرام است که در آن نقص هایی که فراوانی بیشتری دارند را نشان داده و توجه ما را به سمت آنها جلب می سازد. باید توجه داشت که نمودار پارتو نقایص مهمتر را نشان نمی دهد و تنها نقایصی که بیشتر مشاهده شده اند را نشان می دهد. برای رفع این مشکل می توان از دو روش استفاده کرد:
1.       استفاده از یک روش وزن دهی برای اصلاح فراوانی داده ها
در این روش نقصی که ضرر بیشتری برایمان دارد وزن بیشتری اختیار می نماید. اینگونه می توان علل نقص مهمتر را شناسایی و آنها را رفع نمود. این روش سعی می کند که نمودار ما را هر چه بیشتر به سمت قانون پارتو که می گوید; ((با رفع 20 درصد از مشکلات 80 درصد بهبود خواهیم داشت)) نزدیک نماید.
2.       استفاده از نمودار پارتو هزینه (Cost Pareto Chart) در کنار تجزیه و تحلیل نمودار پارتو
استفاده از نمودار هزینه نیز مانند روش اول سعی می کند نقصهایی که هزینه بیشتری به ما تحمیل می کند را مشخص سازد. و نقصهایی که هزینه بیشتری دارند را برای ما نمایان می کند.
شکلهای زیر نمونه هایی از نمودار پارتو می باشد که به طور مرسوم استفاده می شود.

اسلاید 8 :

مفید در کنترل کیفیت
بیانگر علل بالقوه
در مواقعی علل بروز مشکل واضح نیست نمودار علت و معلول می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی علل بالقوه باشد.
این نمودار به نامهای دیگری همچون نمودار استخوان ماهی و همچنین ایشی کاوا نیز معروف است زیرا اولین بار توسط ایشی کاوا مطرح شد.

اسلاید 9 :

این است که معمولا در این نمودار دلایل بالقوه ایجاد مشکل بر اساس 5M
(Machine , Material , Man , Methods , Measurement)  
و شرایط محیطی طبقه بندی می شوند
در میان علل نیز، دلایل مهمتر به سر ماهی نزدیکتر و دلایل کم اهمیت تر به دم ماهی نزدیکتر رسم می شوند.
همچنین در هر شاخه نیز دلایل مهمتر نزدیکتر و دلایل کم اهمیت تر به دم ماهی نزدیک تر رسم می شوند

اسلاید 10 :

1.       مشکل و یا معلولی که باید تجزیه و تحلیل گردد را تعریف کنید.
2.       تیمی جهت انجام تجزیه و تحلیلهای مورد نیاز تشکیل دهید. در اغلب موارد تیم بهبود کیفیت علل بالقوه ایجاد مشکل را از طریق طوفان مغزی تعیین می کند.
3.       خط مرکز و جعبه های مربوط به معلولها را رسم کنید.
4.       گره های علل بالقوه اصلی را تعیین و آنها را از طریق جعبه هایی به خط مرکز متصل کنید.
5.       علل ممکن را شناسایی و آنها را در گروه های تعین شده در مرحله 4 قرار دهید. در صورت نیاز گروه های دیگری تعیین کنید.
6.       ترتیب علل را رتبه بندی کنید تا آنهایی که اثر زیادی بر روی مشکل دارند شناسایی شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید