بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

فرمان تشكيل گزينش

 • حضرت امام خميني (ره)
 • طي يك دستور تاريخي ضمن انحلال گزينش هايي كه از ابتدا تا آن زمان بدون ضابطه و لحاظ معيارهاي اسلامي وقانوني عمل نموده بودند ، تشكيل هيأتهاي جديد گزينش را در تاريخ 15/10/1361 صادر نمودند .

اسلاید 2 :

قانون تسري گزينش معلمانو كاركنان آموزش و پرورش

به منظور اجراي فرمان تاريخي حضرت امام (ره)

اعمال سياستي واحد

 جلوگيري از اقدامات سليقه ايي  و ناهماهنگ

قانون تسري گزينش معلمان و كاركنان آموزش وپرورش كه در سال 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود

در مورخه 5/2/1375 با اصلاحاتي به تصويب نهايي  رسيد.

و آئين نامه اجرايی آن پس ازتصويب در تاريخ 25/5/77 کميسيون آموزش وپرورش و مجلس شوراي اسلامي , در تاريخ 11/7/77 به کليه مراکز مشمول قانون فوق ابلاغ شد.

اسلاید 3 :

اداره امور گزينش كشور

 • بر اساس ماده شش قانون گزينش
  رئيس جمهور مسئوليت امور گزينش کشور
 • را مستقيما“ بعهده دارد
 • و يا مي تواند تفويض اختيار نمايد.

اسلاید 4 :

تشکیل هیات عالی گزينش

 • رئيس جمهوربر مبنای ماده4 و براي تحقق
 • وظايف خود در ماده پنج قانون
 • هيأت عالي گزينش را تشکیل میدهد , كه عبارتند از:
 • نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 • رئيس سازمان مديريت و برنامه ریزی
 • دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
 • از کمیسیون آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اسلاید 5 :

هیات عالی گزینش

lدبیر هیات :  حجت الاسلام والمسلمین سالک کاشانی

lرئيس سازمان مديريت و برنامه ریزی: جناب آقای برقه ایی

 

اسلاید 6 :

موارد قانون گزينش

قانون گزینش  مشتمل بر18 ماده و 17 تبصره است

آئین نامه اجرایی آن مشتمل بر52 ماده 40 تبصره است 
ماده واحده

كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شهرداريها، موسسات، شركتهاي دولتي و... همچنين گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مامور يا منتقل گردند وتمام نهادهاي انقلاب اسلامي،  تابع احكام مقرر در قانون گزينش خواهند بود.

در دستگاههاي مذكور بالاترين مقام دستگاه ذيربط عهده دار وظايف مقرر خواهد بود.

اسلاید 7 :

-اهم ضوابط عمومي گزينش داوطلبان عبارت است

 

1- اعتقاد به دين مبين اسلام و يايكي ازاديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .  

2- التزام عملي به احكام اسلام .

3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي .

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق .

5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمانها وگروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات مصالحه اعلام شده و يا ميشود مگر آنكه توبه ايشان احرازشود .

6- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر .

7- عدم اعتياد به مواد مخدر .

اسلاید 8 :

 اهداف کلی هيأت مركزي گزينش

-  انطباق فرايند استخدام و گزينش  بر  مبناي  خط مشي ها وسياستهاي متعالي گزينش كشور .

-  تقويت نظارت  و ارزيابي مستمر بمنظور تطبيق عملكرد هسته ها با آئين نامه و قوانين اجرايي گزينش .

-  احقاق حقوق افراد جامعه  در امر گزينش

-  ارتقا ء دانش اعضاء و همكاران هيأت مركزي و هسته هاي گزينش .

-  كاهش بوروكراسي اداري و تسريع در دستيابي به نتايج مورد نظر در اقدامات اجرايي هيأت مركزي گزينش.

- حفظ و توسعه نظام گزينش

- هدايت و راهبري هسته هاي تابعه

اسلاید 9 :

 فعاليتهاي اصلي براي دستيابي به اهداف

 • تحقيق و بررسي در زمينه پيشينه كاري ، صلاحيت ها و . . . داوطلبان قبل از شروع بكار. از جمله: (استعلام از مركز اسناد، استعلام از هيات عالي، مصاحبه، تحقيق، ارزيابي و ...)
 • بررسي صلاحيت انتصاب مسئولين گزينش .
 • رسيدگي به شكايات متقاضيان با بكارگيري  مصاحبه گران و محققان فصلي.  برگزاري دوره هاي آموزشي: ويژه محققين و مصاحبه گران ، ارزيابان
 • برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي توجيهي متناسب با معيارهاي گزينش ويژه مسولين گزينش.

اسلاید 10 :

 • بازرسي و نظارت بر عملكرد هسته هاي گزينش .
 • تهيه و تدوين بخشنامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با گزينش
 • اصلاح و ترميم ساختارهاي تشكيلاتي .
 • تدوين بودجه هاي سنواتي هيأت مركزي و ارائه برنامه زمانبندي در خصوص بودجه تخصيصي
 • هدايت و پيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در هيأت عالي و مركزي گزينش تا حصول نتيجه.
 • برنامه ريزي و نظارت در اجراي اتوماسيون اداري گزينش كشور.
 • برگزاري جلسات و گردهمايي هاي مناطق استاني بمنظورایجاد هماهنگي هاي لازم و همفكري با آنان در جهت چگونگي اجراي سير مراحل گزينش به شيوه مطلوب .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید