تحقیق در مورد ساختار وزارت صنایع و تجارت کشور ترکیه

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ساختار وزارت صنایع و تجارت کشور ترکیه

 

مأخذ : اینترنت

Teftis Kurul Baskani- دفتر حراست

 • بازرسی ، بررسی ، تحقیق درخصوص فعالیتهای تشکیلات وزارتخانه و مؤسسات وابسته به آن
 • تهیه و آماده نمودن موضوعات و جمع آوری اطلاعات و برنامه های مناسب و ارزیابی آنها در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و ارائه این جمع بندیها به مقام عالی وزارت
 • انجام وظائف و سایر امور محوله درخصوص پرسنل وزارتخانه

Ozel kalem Mudurlugu – دفتر وزارتی

 • طبقه بندی گزارشات و صورتجلسات و همچنین تنظیم برنامه های ملاقات و بازدیدهای داخلی و خارجی مقام وزارت
 • ارجاع دستورات مقام وزارت به بخشهای مربوطه و پیگیری نکته نظرات مسئولین و مدیران و تنظیم نامه هائی که به امضاء مقام وزارت برسد .

Bagli ve ilgili kuruluslar Dairesi Baskani – مدیرقسمت واحدها و مؤسسات مرتبط با صنایع

 • پیگیری فعالیتهای مؤسسات وابسته و مرتبط با وزارتخانه در چارچوب قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل ها
 • پیگیری و نظارت بر عملکرد سازمانهای تابع در چارچوب برنامه های تنظیم شده توسط وزارتخانه .
 • سازمان دهی و تنظیم روابط بین الملل مؤسسات وابسته به وزارتخانه .
 • همکاری با بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد .

 

Basin ve Halkla iliskiler Musaverligi – روابط عمومی

 • اطلاع رسانی در مورد صنعت و تجارت به ارباب رجوع
 • ایجاد ارتباط مطبوعات و رسانه های گروهی با وزارت صنایع و تجارت
 • برنامه ریزی فعالیت ها در زمینه مربوطه براساس قوانین و روشهای تعریف شده بمنظور پیشبرد اهدا .

Savunma Sekreterligi – بخش مدافعات

 • انجام وظایف تعریف شده براساس قانون خاص و سایر قوانین ( عدم دسترسی به اطلاعات)

Avrupa Birligi Koordinasyon Genel Mudurlugu – مدیر کل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا

 • هماهنگی لازم در امور مربوط به اتحادیه اروپا و وظایف و فعالیتهای محوله به وزارت را برنامه ریزی و عملی می نماید .
 • ضمن همکاری با وزارت کشور ، از سیاست های کلی دولت نیز تبعیت می نماید .

Teskilatlandirma Genel Mudurlugu – مدیر کل تشکیلات

 • انجام وظایف تعریف شده براساس قانون ۳۱۴۳ و ۱۱۶۳ ، که به شرح ذیل می باشد :
 • تشکیل و معرفی شرکت های تعاونی و آموزش آنها و ایجاد هماهنگی با مؤسسات مربوطه
 • انجام مسئولیت های مرتبط که از طرف وزارتخانه تفویض شده است .
 • هماهنگی با انجمن های صنفی ، اتحادیه تعاونیها ، اتحادیه مرکزی و همچنین ارائه پیشنهادات و راه کارها و همکاری با آنها در صورت لزوم .
 • نظارت بر حسن اجرای کارهای تعاونی ها ، اتحادیه های مرکزی و انجمن های صنفی .
 • ارائه دلایل لازم درخصوص انحلال تعاونی ها و انجمن های صنفی و اتحادیه های مرکزی به دادگاه
 • ایجاد ارتباط با مراجع ذیصلاح در جهت رفع مشکلات و مسائل مربوط به اتحادیه ها و انجمن های صنفی .

Ic Ticaret Genel Mudurlugu – مدیرکل بازرگانی داخلی

 • توسعه میادین بزرگ میوه و تره بار ، بررسی و بهینه سازی جایگاه بازار ، همکاری با ادارات محلی .
 • ایجاد هماهنگی و تشویق در برگزاری محصولات صنعتی و کشاورزی و ارتقاء سطح برگزاری نمایشگاهها .
 • انجام امور مربوط به انجمن های صنفی و صنایع کوچک
 • نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی .
 • ارزیابی شرکاء داخلی و خارجی در چارچوب وظائف وزارتخانه .
 • تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود و رسیدگی به تغییرات وضعیت موجدو آنها و انجام امور مربوط به شرکتهای سهامی خارجی و شرکت هائیکه سهام آنها بورس عرضه شده و همچنین رسیدگی به امور
  شرکت هائیکه تقاضای ایجاد نمایندگی در داخل کشور را دارند .
 • براساس وظایف محوله به وزارتخانه ، ایجاد هماهنگی بین امورات بانکها و
  اتاق های بازرگانی و تجارت درائی ، بورس سهام
 • در صورت لزوم بررسی مالیات محصولات صنعتی و تثبیت و کنترل ارزش و قیمتهای فروش

 Esnaf Ve Sanatkar Genel Mudurlugu – مدیر کل اصناف و صنعتگران
( عدم دسترسی به اطلاعات )

 

 • Tuketicinin ve Rekabetin korunma– مدیر کل حمایت از مصرف کننده و حفظ رقابت Genel Mudurlugu
 • حفظ منافع اقتصادی ، سلامتی و بهداشتی ، امنیت مصرف کننده و جلوگیری از ضرر و زیان آن
 • همکاری با وزارتخانه های مرتبط و ارگانهای ذیصلاح با مسائل زیست محیطی در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان
 • بمنظور افزایش کیفیت محصول و خدمات ارائه شده به بازار کنترل کیفیت ، استاندارد محصولات ، راه اندازی سیستم های کنترل کیفیت ، ارائه پیشنهادات در جهت تثبیت استاندارد به مؤسسات و ارگانهای مربوطه ، کنترل قیمت در بازار و در صورت لزوم اعلام نمودن قیمت ها
 • ارائه آموزش و آگاهی های لازم به مصرف کننده و ایجاد گروههای داوطلب در جهت حفظ منافع مصرف کننده
 • فعالیت های خدماتی و کالا بخصوص پیگیری نوسانات قیمت ، بررسی و تحقیقات در مورد حذف موانع از بالا رفتن و افزایش قیمت ها در رقابت آزاد .
 • حذف موانع و قراردادهای دست و پاگیر و اقدامات حاکم بر بازار که موجب سوء استفاده شده ومانع رقابت سالم خدمات و کالا در بازار می گردد .
 • تدابیر لازم درخصوص جلوگیری از انحاصری شدن که موجب از بین رفتن رقابت سالم می شود .
 • ایجاد همکاری و هماهنگی لازم با مؤسسات داخلی و خارجی و سیاستگذاریهای لازم در جهت حفظ رقابت سالم ، و منافع مصرف کننده
 • انجام قوانین و وظایفی که از طرف وزارتخانه در جهت حل مشکلات مصرف کننده و سالم سازی رقابت تنظیم شده است .
 • Arastirma Planlama ve koordinasyon Kurul Baskani – مدیرکل تحقیق و بررسی
 • برنامه ریزی عملیاتی جهت تحقق سیاست های کلان و برنامه های عمرانی و سالیانه دولت د رچارچوب وظایف وزارتخانه تهیه و ارسال برنامه ها و تدابیر و خدمات دارای الویت و تثبیت استراتژی مرتبط آن برنامه تحقیقات علمی در رابطه با برنامه های دراز مدت عمرانی و سالیانه به سازمان برنامه ریزی پس از تائید مقام وزارت .
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای استفاده بهینه از منابع انسانی ، سرمایه ، ابزارهای موجود بمنظور انجام خدمات و امور مربوطه به نحو مطلوب در چارچوب برنامه و اعتبارات وزارتخانه .
 • جمع آوری و ارزشیابی ، آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد سالیانه وزارتخانه و خدمات مربوطه .
 • پیگیری عملکرد سالیانه درخصوص موضوعات برنامه ریزی و همکاری و سایر مسئولیت های محوله .
 • قانون و مقررات ، لایحه قانونی ، آئین نامه ها ، در رابطه با پیشنهاد قانونی ، تثبیت نقطه نظرات وزارتخانه .
 • تهیه و تنظیم تاریخچه وزارتخانه .
 • انجام بررسی و تحقیق در خصوص مواردیکه از طرف مقام وزارت ، دستور لازم صادر شده باشد و همچنین انجام سایر خدمات تعریف شده .

Hukuk Musavirligi- مشاور حقوقی

 • اعلام نظر درخصوص موارد استعلام شده ، موضوعات حقوقی ، مالی جزائی از سوی سایر بخش های وزارتخانه
 • حفظ منافع وزارتخانه ، بررسی اختلافات ، اتخاذ تدابیر حقوقی بموقع و همکاری درعقد قراردادها و توافق نامه ها .
 • براساس قانون شماره ۴۳۵۳ مورخ ۸/۱/۱۹۴۳ جمع آوری اطلاعات لازم در مورد اختلافت شخصی ،‌ارائه و همچنین نمایندگی از طرف وزارتخانه درخصوص اختلافات اداری که مربوط به خزانه دولت نباشد .
 • تهیه پیشنهادات حقوقی لازم و ارائه آن به مقام وزارت در جهت تأمین اهداف و برنامه های مناسب .
 • بررسی حقوق لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، قوانین که از طرف هیئت وزیران ، نخست ویزی و یا سایر وزارتخانه ها ارسال شده باشد .

Butce Dairesi Baskanligi – مدیر کل بودجه (عدم دسترسی به اطلاعات)

Enformasyon Mudurlugu – مدیر اطلاع رسانی ( عدم دسترسی به اطلاعات )

Personel Dairesi Baskanligi- مدیر امور پرسنلی – کارگزینی

 • برنامه ریزی درخصوص نیروی انسانی وزارتخانه ، سیاستهای برخورد با پرسنل ، روشهای بهبود سیستم
 • انجام امورات مربوط به استخدام ، صدور احکام انتصاب ، بازنشستگی ، بازخریدی پرسنل و غیره
 • تهیه و آماده نمودن برنامه های آموزشی ، پیشنهاد خدمت ، برنامه های آموزشی حین خدمت .

Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi – مدیر امور اداری و مالی

 • ارائه خدمات و تأمین لوازم و وسائل مورد نیاز جهت وزارتخانه
 • خرید و اجاره ساختمان یا زمین در صورت نیاز
 • انجام امورات مالی وزارتخانه
 • سرویس دهی و خدمات رسانی درخصوص نظافت ، روشنایی ، تأمین سیستم گرمایی و سرمایی ، تعمیرات و بازسازی و مرمت موارد مطرح شده ، نقلیه و غیره
 • راه اندازی مراکز رفاهی و اجتماعی و ارائه برنامه جهت اداره و مدیریت آنها
 • تأمین خدمات درمانی پرسنل وزارتخانه و افراد خانواده آنها
 • ارجاع نامه ها و درخواستهای وارده به وزارتخانه به مقام وزارت و مشاورین مربوطه
 • ارجاع دستورات مقام وزارت و مشاوره به مسئولین ذیربط و پیگیری آنها و همچنین آماده سازی عقد قراردادهای خارجی و داخلی وزارتخانه
 • به مرحله اجرا گذاشتن به موقع اسناد مدت دار
 • ترتیب دادن جلسات و ملاقاتهای مربوط به وزارتخانه ، تنظیم صورتجلسات مربوطه و توزیع و ارجاع آنها به قسمت های مربوطه
 • سازماندهی به فعالیتها و خدمات مربوط به مرکزی خبر و بایگانی اسناد و مدارک عمومی

Biligi Islem ve degerlendirma Daire Baskanligi – مدیر اطلاع رسانی و ارزشیابی

 • پیگیری برنامه های ارتباط جمعی که مرتبط با وظایف وزارتخانه می باشد . همچنین ارائه این برنامه ها که قابل استفاده برای پرسنل و سایر افراد مربوطه می باشد و نیز ارائه خدمات کامپیوتر و کتابخانه .
 • تأمین خدمات آماری و اطلاع رسانی و راه اندازی بانک اطلاعاتی و انتقال اطلاعات به سایت کامپیوتر و استفاده پرسنل وزارتخانه و سایر افراد مرتبط از سایت یاد شده .

Toplam Kalite Merkezi  – ( مرکز کیفیت کلی )

Sanayi Arastirma ve Gelistirme Genel Moudurlugu –  مدیرکل تحقیق و توسعه (R&D)

 • بررسی نحوه اجرای پروژه های عمرانی و برنامه های سالیانه ایکه در مسئولیت وزارت صنایع و تجارت و مؤسسات تابع می باشد . همچنین بررسی نحوه سرمایه گذاری و ارزیابی آنها و انتقال پروژه ها به مراجع ذیصلاح
 • انجام مطالعات لازم و برنامه ریزی در مورد شهرکهای صنعتی و پتانسیل های موجود در مناطق مختلف کشور
 • به منظور سوق دادن سرمایه های بخش خصوصی در صنعت ، مؤسسات مالی ، تعاونی ها ، شرکتهای سهامی عام و سرمایه های خارجی و همچنین فراهم نمودن امکانات لازم به منظور جذب نیروی انسانی و اشتغال زائی – اقتصادی و جهت دادن به آنها در صورت لزوم همکاری درخصوص اجرای طرحهای صنعتی به انجام مطالعات توجهی طرحهای صنعتی .
 • بررسی ارتباط مواد اولیه ، مواد واسطه ای ، محصول نهایی و موارد استفاده آنها
 • بررسی و مطالعه بازارهای داخلی و خارجی محصولات صنعتی و اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مربوطه .
 • همکاری در زمینه حمل مسائل و مشکلات صاحبان صنایع و مشاورین صنعتی که در خارج از کشور می باشند و انتقال آنها به سایر مراجع مربوطه
 • همکاری درخصوص صدور خدمات مهندسی و مشاوره ای که در داخل کشور صورت می گیرد .
 • شناسائی و تشویق پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمینه صنعت
 • .
 • پیگیری و انتقال تکنولوژی های مناسب با شرایط کشور به مؤسسات صنعتی .
 • تأمین تکنولوژی های مناسب برای کارگاههای صنعتی و همکاری با آنها در جهت اجرای تکنولوژی یاد شده .
 • مطالعات لازم در زمینه بهینه سازی مسائل زیست محیطی صنعت و ارائه راهکارهای مناسب
 • همکاری با مؤسسات بخش خصوصی و دولتی در زمینه فراهم نمودن تسهیلات به منظور پیشرفت صنایع و رفع حل مشکلات صاحبان صنایع
 • استفاده از اعتبارات موجود وزارتخانه و سایر وجوه تنخواه ، همچنین همکاری با سازمان مدیریت برنامه ریزی و سایر ارگانهای ذیصلاح به منظور تشویق
  سرمایه گذاریهای صنعتی ، توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه ها که براساس آئین نامه ها مشخص گردیده است .

Olculer ve Standartlar Genel Mudurlugu – مدیرکل استاندارد
اندازه گیری

 • پس از تدوین استانداردها از سوی انستیتوی استاندارد ترکیه ، مواردیکه مشمول استاندارد اجباری می باشد با تأئید مقام وزارت به مرحله اجرا می گذارد .
 • در مورد کالاهای فاقد استاندارد ، تا تدوین استاندارد لازم ، انجام کلیه آزمایشات مربوطه و نظارت بر کنترل کیفی محصولات
 • تهیه و تدوین استاندارد کلیه محصولات صنعتی که مشمول بازرگانی داخلی
 • می باشد به استثناء محصولاتی که بر طبق قانون به سایر وزارتخانه ها و یا ارگانها تفویض گردیده است .
 • استاندارد نمودن دستگاههای اندازه گیری و اوزان براساس معیارهای موجود و تنظیم و تأئید آنها .
 • ثبت نشان دستگاههای اندازه گیری و اوزان و تأوید نشان و سیستم های آنها ، کنترل و حذف اندازه های بین المللی
 • کنترل و بررسی ایستگاههای فنی – تنظیم و صدور مجوزهای لازم
 • ایجاد آزمایشگاههای مربوطه از طرف خود انیستیتو و یا خود آزمایشگاههای ارجع (آکرودیته)
 • برگزاری دوره های آموزشی

Kucuk Sanattar ve Sanayi Bolgeleri ve Siteleri Genel Mudurlugu – مدیرکل صنایع کوچک مناطق و شرکتهای صنعتی

 • تشکیل و راه اندازی شهرکهای صنعتی در مناطق مختلف کشور
 • ارائه طرحهای عمرانی مناسب برای شهرکهای صنعتی کوچک موجود ، ارائه کل خدمات زیرسازی شرکتهای صنعتی همچنین پرداخت حداکثر تا ۷۰% وام جهت ساخت و ساز بناها به صاحبان صنایع ، تخصیص تسهیلات بانکی به مناطق صنعتی ، کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، همکاری با مؤسسات ذیربط ، تنظیم قوانین و مقررات لازم به موازات اهداف پروژه ها ، هماهنگی کلیه فعالیتهای یاد شده ، انتخاب زمین جهت صنایع کوچک و بزرگ ، ایجاد امکانات و عقد قراردادهای لازم جهت خرید زمین هایی که مربوط به دولت و یا مؤسسات وابسته به دولت می باشند .
 • تنظیم آئین نامه ها توسط وزارتخانه جهت انجام وظایف اشاره شده .
 • ارائه خدمات فنی و اقتصادی در زمینه های سرمایه گذاری ، تهیه مواد اولیه ، بازاریابی و غیره و صنایع کوچک و صاحبان صنایع .
 • حمایت های اداری و حقوقی لازم در جهت حذف منابع و پیشرفت این صنایع در راستای اهداف برنامه ها .
 • انجام وظایف مشابه که از سوی وزارتخانه محول گردیده است .

 

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد