دانلود فایل پاورپوینت پروژه تجزیه تحلیل

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پروژه تجزیه تحلیل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پروژه تجزیه تحلیل قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—برای مدل سازی داده ها از نمودار رابطه موجودیت ERD  استفاده میشود

—Entity Relationship Diagram

اسلاید ۲ :

—نمودار  ERD فقط بر داده ها تاکید دارد

—یک شبکه داده را در سیستم مفروظ وجود دارد نشان میدهد

—استفاده از این نمودار برای مواردی که داده ها و رابط بین آنها پیچیده میباشد بسیار مفید و سود مند است

اسلاید ۳ :

اجزای ERD

—۱ – موجودیت

—۲ – رابطه

—۳ – صفات خاص

اسلاید ۴ :

با توجه به اینکه این قسمت از بیمارستان با خود بیمار به صورت مستقیم در ارتباط نیست و وظیفه حفاظت و بررسی پرونده بیمار و انجام صحیح سیر ترخیص بیماران را بر عهده دارد موجودیت های زیر مورد بحث قرار میگیرد

اسلاید ۵ :

—صفات زیر برای پرونده بیمار مناسب است

—۱ – مشخصات بیمار (نام/فامیل/آدرس/تلفن)

—۲ – تعداد مراجعه

—۳ – پزشک معالج (نام/فامیل/تخصص)

—۴ – نوع بستری (بیمه /بخش/اتاق/علت بستری)

—۵ – تاریخ بستری

—۶ – تاریخ ترخیص

—

اسلاید ۶ :

۲ – موجودیت مسئول پرونده

—صفات زیر برای بیمارستان مناسب است

—۱ – مشخصات

—۲ – بیمارستان

—۳ – شماره پرونده

—۴ – تاریخ مراجعه

—

 

اسلاید ۷ :

—صفات زیر برای حسابداری مناسب است

—۱ – مسئول رسیدگی (نام/فامیل/شماره پرسنلی)

—۲ – هزینه بستری

—۳ – نوع پرداخت (نقدی/چک/بیمه)

—۴ – طرف قرارداد بیمه

—۵ – شماره پرونده

—

—

اسلاید ۸ :

—پرونده بیمار بعد از ورود به قسمت مدارک پزشکی بازدید شده و صفات زیر بررسی میشود در صورت تکمیل موارد به قسمت حسابداری فرستاده شده و بعد از انجام عملیات و سیر ترخیص بیمار در قسمت مدارک پزشکی بایگانی میشود

اسلاید ۹ :

—صفات زیر برای مدارک پزشکی مناسب است

—۱ – مسئول رسیدگی (نام/فامیل/شماره پرسنلی)

—۲ – شماره پرونده

—۳ – تاریخ ورود پرونده

—۴ – کامل بودن پرونده (مهر های مورد نیاز /برگه های ترخیص / دستور پزشک )

—۵ – شماره بایگانی

—

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد