بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پوكي استخوان چيست؟

  • بيماريي است كه باعث كاهش تراكم واستحكام استخوان شده و خطر شكستگي را زياد مي كند
  • بيشترين خطر متوجه لگن وران مهره ها وساعد مي باشد.
  • به اين بيماري خاموش گفته مي شود.

اسلاید 2 :

بيماري خاموش

  • از دست دادن استخوان ها معمولا بدون علامت است و اولين علامت ميتواند شكستگي استخوان باشد.
  • يك حركت ناجور مي تواند با شكستگي همراه باشد.

اسلاید 3 :

چرا پوكي استخوان مهم است ؟

  • 4/1 ميليون نفر در امريكا از ان رنج ميبرند.
  • از هر چهار خانم بالاي 50سال يك نفر واز هر هشت مرد بالاي 50 سال يك نفر از اين بيماري رنج مي برند.
  • 25000 شكستگي لگن در سال در كانادا,.70% ان به دليل اين بيماري ,20% ان ها منجر به مرگ و50% ان ها باعث ناتواني دايمي مي شود.

اسلاید 4 :

شكايات اصلي بيماران

¡قد من حدود 6 سانتي متر كوتاه شده و لباس هاي من اندازه ام نيستند و با اين برجستگي پشت هيچ لباسي در تنم زيبا نيست.

اسلاید 5 :

     مرور

پوكي استخوان باعث از دست رفتن استحكام استخوان ها مي شود. علت اين مسئله از دست دادن مينرال هايي مثل كلسيم است كه باعث ايجاد استخوان هايي ضعيف مي شود.

اسلاید 6 :

پوكي استخوان هر سني را
 مي تواند در گير كند.

ساده انگاري است اگر فكر كنيم تنها افراد مسن در معرض خطر هستند.

اسلاید 7 :

  خطر شكستگي ران در يك زن برابر خطر جمعي بروز سرطان رحم، سينه و تخمدان است.

اسلاید 8 :

  شكستگي لگن و ران باعث بيش از 300000 بستري در سال است.

اسلاید 9 :

  از هر 5 نفر با شكستگي لگن يك نفر از سراي سالمندان سر در مي آورد.

اسلاید 10 :

  شايع ترين محل هاي شكستگي در ساعد، لگن و مهره هاست

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید