بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

زمان مورد نياز برای مهندسی مجدد حداکثر يک سال توصيه می شود.

در اين ايام، مهندسي مجدد تقريبا در همه موارد با مشكلات و آثار جانبي همراه است.

بنابر اين به همان اندازه كه درك روشهاي مهندسي مجدد مهم است، اجتناب از تله‌هاي پياده‌سازي آن نيز حائز اهميت است.

مهمترين اصل در اين زمينه پياده سازي قدم به قدم مهندسي مجدد مي‌باشد.

در اين زمينه BPR بايد فقط يكبار و آن بار هم به نحو درست انجام شود.

اسلاید 2 :

بر اساس اطلاعات 75 درصد شركتهاي آمريكايي تا سال 2000 به نوعي درگير مهندسي مجدد بوده‌اند.

شركتهاي موفق در اين زمينه به منافعي نظير بهبود كيفيت و بهره‌وري، كاهش زمان ايده تا توليد، سود بيشتر، زمان پاسخگويي سريعتر و بهبود در ارائه خدمات دست يافته‌اند.

مثالهايي نظير كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي يك شركت مخابراتي، كاهش زمان پاسخ‌گويي يك شركت بيمه، و كاهش 20 ميليون دلاري هزينه‌هاي يك كارخانه شيميايي نمونه‌هايي از اجراي موفق روشهاي مهندسي مجدد مي‌باشد.

اسلاید 3 :

اما مطالعات نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از پروژه‌هاي مهندسي مجدد كمتر از 5 درصد بهبود درعملكرد را موجب شده‌اند(Hall, 1993).

همر تخمين زده است كه بين 50 تا 70 درصد از پروژه‌هاي مهندسي مجدد شكست خواهند خورد(Hammer a d Champy, 1993).

BPR براي سالهاي متوالي در ليست موضوعات مورد توجه مديران سازمانهي برتر دنيا قرار گرفته است (Alfred, 1994)

تركيب احتمال شكست بالا و موفقيت چشم‌گير BPR  را بعنوان يك موضوع مهم براي مديران تبديل نموده است.

موفقيت يا شكست اين پروژه‌ها به اندازه شركت، منابع در دسترس بستگي ندارد بلكه به برنامه‌ريزي صحيح و اجتناب از دامهاي اين زمينه  وابسته است.

اسلاید 4 :

ترکيب تيم مهندسي مجدد

مديران ارشد بعنوان  سفارش دهنده و حمايت کننده

مديران مياني بعنوان تيم اجرايي

مديران يا کارکنان کارکشته بعنوان تيم فرآيند

يک فرد باتجربه بعنوان هماهنگ کننده

 

اسلاید 5 :

ابعاد پيادهسازي BPR

سيستم و فرهنگ مديريت تغيير

صلاحيت مديريت و ميزان حمايت وي

ساختار سازماني

برنامه‌ريزي و مديريت پروژه

زير ساخت IT

اسلاید 6 :

عوامل مربوط به سيستم و فرهنگ مديريت تغيير

تجديد نظر در سيستم پاداش

بدليل بوجود آمدن شغلهاي جديد با وظايف جديد بايستي يك سيستم جديد انگيزشي ايجاد گردد به نحوي كه منصفانه بوده و هم‌آهنگي ميان كاركنان را باعث شود

ارتباطات

ارتباط با افراد ذي‌علاقه داخلي و خارجي در كليه سطوح و براي كليه مستمعين درك و پذيرش تغييرات ساختاري و فرهنگي را بدنبال دارد.

بايستي به صورت مستمر و دوجانبه باشد.

بايستي روشن، صادقانه و باز باشد.

اسلاید 7 :

عوامل مربوط به سيستم و فرهنگ مديريت تغيير...

درگير نمودن افراد

در كل دوره BPR كليه افراد شامل مديران عملياتي، صاحبان فرآيند‌ها، افراد IS، و منابع انساني بايد مشاركت نمايند.

فرهنگ آزمايش و خطا بايستي اشاعه گردد.

توانمند‌سازي پرسنل

BPRباعث دادن مسوليت بيشتر به افراد شده، خود مديريتي را افزايش داده، و كار گروهي را افزايش مي‌دهد كه اين موارد به توانمند‌سازي افراد نياز دارد.

در اينصورت كاركنان قادر به وضع اهدافشان بوده و مي‌توانند آن را مانيتور كنند.

بعلاوه قادر به شناسايي موانع فعاليت كاراي خود و حل آن هستند

اسلاید 8 :

آموزش

در طول  BPRبودجه آموزش بايستي 30 تا 50 در صد افزايش يابد.

آموزس مفاهيم و تكنيكهاي BPR كارگروهي، مهارتهاي IT، پياده‌سازي IT، و تكنيكهاي تحليل فرآيند‌ها از جمله بايد‌ها مي‌باشد.

بوجود آوردن فرهنگ تغيير

فرهنگ‌سازي بر قابليت سازمان در انطباق با تغيير موثر است.

نتيجه اين امر احترام به تغيير و سهولت در تعريف اهداف مشترك و آمادگي براي كار گروهي مي‌باشد.

اسلاید 9 :

عوامل مربوط به شايستگي مديريت

رهبري متعهد و قوي

مهمترين عامل موفقيت BPR

قدرت

در دسترس بودن

مبدع در فكر و فهم

توانا در درك چشم انداز آينده

اين چشم انداز بايستي به اطلاع كليه كاركنان كه در آينده در گير فرآيندهاي جديد مي شوند رسيده شود.

تعهد به حمايت از تغييرات مورد نظر بايستي مستمرا از جانب مدير گوشزد شود. 

اسلاید 10 :

عوامل مربوط به شايستگي مديريت...

مديريت ريسك

تغييرات در سازمان، بكارگيري روشهاي نوين IT، سرمايه گذاري زياد در منابع مورد نياز براي  فرآيندهاي جديد، از دست دادن نيروي انساني و از دست دادن درآمد پاره اي از ريسكهاي پياده سازي BPR  است.

اندازه گيري مستمر ريسك در كل فرآيند پياده سازي ضروري است

بايد راههايي براي اداره ريسك در نظر گرفته شود.

مسابقه و حمايت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید