بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • حتي در جوامع غني محدوديت منابع گريز ناپذير است
 • مثال: آب آشاميدني – جراح ماهر

اسلاید 2 :

 • There is “n free lunch”

  -- هر چيزي هزينه اي دارد- يا در حال يا در آينده 

  -- هزينه مي تواند پول ، زمان يا انرژي از دست رفته براي به دست آوردن چيزي باشد

اسلاید 3 :

 • هميشه يك هزينه فرصت براي انجام عمل A وجود دارد. چون اگر عمل A  را انجام ندهيم مي توانيم زمان و منابع خود را به انجام عمل جايگزين  B  اختصاص دهيم.
 • مثال:‌ هزينه فرصت شما در اين كارگاه ارزش زمان شما براي انجام دادن يك كار ديگر است (مثلا رفتن به تعطيلات يا كار كردن)
 • هر تصميمي يك هزينه فرصت دارد

اسلاید 4 :

 • آيا مردم و جوامع بيشترين ارزش ممكن را در مقابل منابع و پول خود دريافت مي‌كنند؟
 • هر كسي تا چه حدي از به كار گيري منابع محدود خود نفع مي‌برد: آيا برنده و بازنده وجود دارد؟

اسلاید 5 :

 • اقتصاددانان با در نظر گرفتن اصل n free lunch ، انتخاب‌هاي مردم را در استفاده از منابع و نتايج اين انتخاب‌ها را بر اجتماع مطالعه مي‌كنند.
 • هر چند مردم نيازها و خواسته‌هاي بي‌پايان دارند، اقتصاددانان اغلب اين را تحليل مي‌كنند كه مردم حاضرند چه مقدار از يك چيز را از دست بدهند تا يك چيز ديگر به دست آورند؟ يعني ”هزينه فرصت“ اين جا به جايي چيست؟

اسلاید 6 :

.1سلامت سنگ بناي اصلي سرمايه انساني افراد و خانوار است. اين اصل سبب مي‌شود تا سياستگزاران، خبرگان و خانوارها از خود بپرسند:

 

جامعه چقدر بايد در سلامت ملي سرمايه گذاري كند؟

اگر سرمايه گذاري بيشتر در سلامت به معناي سرمايه گذاري كمتر در جاده‌سازي، آب آشاميدني، آموزش و دفاع باشد، ‌شاهين ترازو در كجا خواهد ايستاد؟

اسلاید 7 :

 • آيا كافي است كه ايران 5.7% از GDP را درسلامت خرج كند؟

اين به معناي سرانه 101 دلار ”قابل تبديل“ (يا 305 دلار تعديل شده بر اساس برابري قدرت خريد PPP) است 

اسلاید 8 :

.1بودجه‌هاي سلامتي به دليل محدوديت منابع، كمياب هستند. اين اصل سبب مي‌شود تا سياستگزاران، خبرگان و خانوارها از خود بپرسند:

آيا منابع در دسترس خود را براي خريد چيزهاي درست خرج مي‌كنيم؟

آيا در برابر پولي كه خرج مي‌كنيم، ارزش كافي به دست مي‌آوريم؟

اسلاید 9 :

 • آيا دولت به ازاي فراهم كردن دسترسي همگاني به PHC ارزش مناسبي در برابر پول g d value f r m ney به دست مي‌آورد؟
 • آيا سازماندهي بيمه خدمات درماني در چهار گروه مجزا از هم -- كاركنان دولت، خانوارهاي روستايي، خويش‌فرمايان و ديگر اقشار—روش كارآمدي براي به كارگيري صندوق‌هاي بيمه است؟

اسلاید 10 :

3-  افزايش سريع در مخارج بهداشتي-درماني به دليل فراگيرتر شدن خدمات، عرضه فن‌آوري‌هاي نو،‌ جمعيت رو به كهنسالي و تغييرات اپيدميولوژيك،سبب مي‌شود تا سياستگزاران، خبرگان و خانوارها از خود بپرسند:

آيا مي‌توانيم هزينه‌ها را مهار كنيم؟

كدام كالاها و خدمات ارزان قيمت بهداشتي-درماني را بايد با كالاها و خدمات گران‌بها جايگزين كرد؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید