بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وضعیتهائی که ممکن است باعث تغییر سطح هوشیاری شوند

  شوک

  مصرف زیاده از حد مواد مخدر یا مسمومیت

  پس از تشنج ( بیمار دچار تشنج شده و حالا شروع به بهوش آمدن کرده

    است )

   عفوت

    آسیب تروماتیک به سر

   کاهش مقادیر اکسیزن به علت راه هوائی یا تنفس ناکافی ( هیپوکسی)

   مست شدن با الکل و یا مواد مخدر

   سکته مغزی

  دیابت نوع ]] و]

اسلاید 2 :

جدول مراحل اندازه گیری گلوکز

1- لانست و دستگاه لانست را آماده کنید. لانست به تنهائی می تواند برای سوراخ کردن انگشت به کار رود. هر چند معمولاً برای بیمار راحت تر و برای EMT-B آسانتر است که از نوعی دستگاه لانست برای سوراخ کردن انگشت جهت به دست آوردن نمونه خون استفاده کند. دستگاه لانست سنجش عمق سوراخ را آسانتر       می کند و این کار را بسیار سریع انجام می دهد.

اسلاید 3 :

2- در صورت امکان اجازه دهید بازوی بیمار درکنار او آویزان شود. این امر جریان بهتری را به سوی انگشت ایجاد می کند. اگر انگشتان بیمار سرد هستند ، با قراردادن آنها به مدت کوتاه درمیان دستانتان آنها را سریعاً گرم کنید. در این صورت جریان خون بهتری به انگشت و در نتیجه نمونه بهتری فراهم خواهد آمد.

3- نوار تست جدید را از ویال بردارید. نوار تست را درون دستگاه قرار دهید،، گلوکومتر به طور خودکار روشن خواهد شد. ( این مرحله بسته به نوع گلوکومتر ممکن است متفاوت باشد. طبق توصیه های کارخانه سازنده عمل کنید)

اسلاید 4 :

4- شماره کد روی صفحه LED را با شماره کد روی ویال نوار تست مطابقت دهید.

5- وقتی که علامت قطره خون روی صفحه LED روشن شد، برای ادامه تست آماده هستید.

6- انگشت را از نزدیک محل سوراخ شدن بگیرید. قبل از سوراخ کردن محل را با یک پنبه الکل تمیز کنید و بگذارید کاملاً خشک شود. انگشت را با فشار آوردن نیرو به سمت نوک آن فشار دهید.

اسلاید 5 :

7- در صورت امکان ، دست را به سمت پائین بگیرید. نوک انگشت را سوراخ کنید و به آرامی انگشت را فشار دهید تا یک قطره خون تشکیل شود.

8- خون را به روی محل خاص روی نوار تست بچکانید. در بعضی از نواردهای تست ممکن است لازم باشد که انگشت به لبه نوار تست ، جائی که خون توسط نوار جذب می شود، آورده شود. مطمئن شوید که نوع نوار تست مورد استفاده و توصیه های کارخانه سازنده در مورد استفاده از آن را کاملاً فهمیده اید. ( انواع بسیار مختلفی از نواردهای تست وجود دارند که ممکن است قراردادن خون روی نواحی مختلفی از نوارها لازم باشد. اگر محل طراحی شده روی تست کاملاً پوشانده نمی شود، ممکن است نیاز به گذاشتن قطره دوم خون روی محل باشد. معمولاً این کار در طی 15 ثانیه بعد از گذاشتن قطره اول انجام می شود)

اسلاید 6 :

9- مقدار گلوکز خون ، معمولاً در طی 40 تا 45 ثانیه نشان داده خواهد شد. آن را ثبت کنید

10- نوار تست را برداشته و در سطل حاوی مواد خطرناک برای حیات قرار دهید. گلوکومتر را خاموش کنید.

اسلاید 7 :

خوردن وعده غذائی

اسلاید 8 :

ارزیابی صحنه
- تروما
- بیماری طبی
  - الکل        -مواد مخدر
-کپسول اکسیژن       - مواد شیمیائی
-گازها و سموم    - داروها

اسلاید 9 :

ارزیابی اولیه

-ستون فقرات

-راه هوائی

-اکسیژن با حجم زیاد

اسلاید 10 :

شرح حال و معاینه جسمانی

-سر (تروما)

- مردمک ها ( آسیب مغزی، مواد مخدر،هیپوکسی)

-دهان و مخاط ( هیپوکسی)

- قفسه سینه ( ترومای منجر به هیپوکسی ، پنوموتوراکس، ادم ریوی ، آسم)

-شکم ( خونریزی داخل شکمی)

-اندام تحتانی و فوقانی ( نبض و ادم)

-پشت بدن ( ادم ساکرال)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید