بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

AIDS (ایدز)

 بیماری عفونی واگیرداراست که عامل ایجادآن ویروس اچ ای وی می باشد

 ویروس اچ ای وی برای ادامه حیات نیز به گلبول سفیداحتیاج دارد

 این ویروس

در خارج از بدن(سلولهای زنده )

درمواجهه با مواد ضدعفونی کننده / حرارت

 در مدت کوتاهی به راحتی از بین می رود

اسلاید 2 :

 خون وفراورده های خونی

 اگر خون فرد آلوده به اچ آی وی باخون فرددیگری

 تماس پیدا کندمیتواند عفونت را منتقل کند

 اعمالی مانند خالکوبی / حجامت / سوراخ کردن گوش

ختنه و خدمات دندانپزشکی که با وسایل غیر استریل انجام

شود می تواند عفونت را منتقل کند   

اسلاید 3 :

 باتوجه به استفاده مشترک ازسرنگ وسرسوزن در معتادان تزریقی خطر

انتشار اچ آی وی در این گروه زیاد است

اعتیاد تزریقی یکی از راههای شایع انتشار در بعضی از کشورها از جمله

ایران است 

 

اسلاید 4 :

 تماس جنسی محافظت نشده با افراد آلوده 

ترشحات جنسی فردآلوده به اچ آی وی آغشته به این ویروس است پس

درصورت تماس بافردسالم ممکن است باعث انتقالاچ آی وی شود

 وجود هرگونه التهاب و یا عفونت در دستگاه تناسلی خطر انقال اچ آی وی را افزایش می دهد

 بهترین راه پیشگیری ازانتقال ویروس ازطریق تماس جنسی،

 استفاده صحیح از کاندوم است

اسلاید 5 :

 مادر به فرزند 

شایع ترین مرحله آلودگی در اواخر بارداری بخصوص هنگام تولدوشیردهی است

باتوجه به احتمال انتقال اچ آی وی ازطریق شیر مادر نوزاد بایستی با شیرخشک تغذیه شود

نوزاد بلافاصله پس ازتولد بایستی تحت درمان پیشگیری

 باداروهای ضدرترو ویروسی قرار گیرد   

 

اسلاید 6 :

  ویروس HIV از طریق

تماس های عادی ماننددست دادن / روبوسی /هم سفری / باهم کارکردن

روابط اجتماعی مانند سوار شدن در یک اتوبوس یا تاکسی 

لباس / پوشاک / رختخواب

استفاده از استخر های شنا / توالت عمومی / حمام

عطسه / سرفه / نیش حشرات

 

اسلاید 7 :

 

تماس پوست سالم با ترشحات جنسی مردانه و زنانه ، بزاق ، ادرار ، اشک 

عرق و محتویات معده فرد آلوده به ویروس ویروس را منتقل نمی کند

اسلاید 8 :

این ویروس برخلاف بیشتر عوامل بیماریزای عفونی به خودی خود موجب تخریب یا صدمه به بافت نمی شود

پس از ورود به گلبول های سفید تامدت های زیادی (حتی 10سال) ممکن است بدون هیچ تخریبی در بدن بماند و علامتی ایجاد نکند

بعد از جایگزینی ویروس در گلبولهای سفید ، از این سلول ها برای تکثیر و بقای خود استفاده می کند

بدین ترتیب گلبول سفید آرام آرام کارایی خود را از دست داده و نابود می شود

در این صورت اگر میکروب دیگر وارد بدن شود گلبول سفید نمی تواند با آن مبارزه کند

اسلاید 9 :

 1-عفونتبدون علامت 

 زمان طولانی که ویروس در بدن فرد وجود دارد ولی بیمار ازخود علامتی از خود بروز نمی دهد

 در این مرحله فرد بیمار نیست و طبیعی مانند سایر مردم جامعه زندگی می کند

 امادراین مرحله ویروس دربدن بیمار وجود داردو میتواند بیماری را از طریق خون و ترشحات جنسی منتقل کند  

 در مرحله بدون علامت روش  تشخیصی آزمایشگاهی است

در این مرحله اصطلاحا می گویند فرد آلوده به اچ آی وی و بدون علامت است

اسلاید 10 :

2-  مرحله بیماری

    بعد از گذشت سالیان گلبول های سفید قدرت خود را  برای مقابله با

 میکروب های عفونی را از دست می دهند  

 در این مرحله بیماریهای عفونی و سرطان های غیرعادی در بدن فرد

 فرصت رشد و بیماریزایی می یابند 

 دراین مرحله میکروب هایی که درحالت معمول بیماری ساده

ایجاد می کنند و زود درمان می شوند می توانند بیماری ایجاد کنند

 که منجر به مرگ فرد شوند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید