بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Anesthesia

 • آنستزی بر گرفته از واژه یونانی
 • به معنای ضد درد

اسلاید 2 :

بیهوشی در مصر باستان

 • استفاده از poppy
 • از مشتقات تریاک
 • ضد درد
 • استفاده به صورت مالشی

اسلاید 3 :

بیهوشی در قوم آشور

—بستن بالای عضو و ایجاد بی حسی

اسلاید 4 :

بیهوشی در یونان قدیم

 • استفاده از Mandragora
 • استفاده به صورت خوراکی ، استنشاقی و مالشی
 • ضد درد
 • خوراندن شراب

اسلاید 5 :

بیهوشی در چین باستان

—استفاده از cannabis

—مشتقات تنباکو و ضد درد

—استفاده به صورت خوراکی و استنشاقی

—استفاده از حشیش

اسلاید 6 :

بیهوشی در زمان ناپلئون

—استفاده جراح ارشد ناپلئون (lanney) از سرما برای بی حسی و بی دردی جهت آمپوتاسیون اندام ها در سربازان

اسلاید 7 :

کشفیات بیهوشی

—کشف اکسیژن توسط ژوزف پریستلی در سال 1771

— کشف نیتروس اُکساید N2O)) در سال 1772 توسط پریستلی

—استفاده از کشف فوق به صورت تفننی و سرگرمی

—کشف اثرات ضد دردی نیتروس اکساید در سال 1844 به طور اتفاقی توسط Horace wells  دندانپزشک

—کشف مورفین در سال 1806توسط Serturner

اسلاید 8 :

انقلاب عظیم در تاریخ بیهوشی

—کشف گاز اتر

 

 • استفاده تفریحی از گاز فوق

—استفاده دکتر مورتون دندانپزشک از اتر جهت برداشتن تومور ماندیبل در 16 اکتبر سال 1846

—لقب ANESTHESIA FOUNDER  جهت دکتر مورتون

اسلاید 9 :

—کشف گاز کلروفرم در سال 1847

— برای اولین بار استفاده از گاز فوق توسط دکتر  John snow

—کسب لقب اولین متخصص بیهوشی برای John snow

—استفاده از کلروفرم جهت زایمان بی درد ملکه ویکتوریا در سال 1853

—مرگ و میر زیاد به دنبال مصرف کلروفرم به علت هپاتوتوکسیک بودن آن

—انجام اعمال جراحی پیشرفته تر به دنبال مصرف کلروفرم

اسلاید 10 :

—انجام اولین بی حسی نخاعی توسط Bier  در سال 1898

—تحقیق برای کشف فرآورده های وریدی بیهوشی از اوایل قرن بیستم

—استفاده از تیوپنتال سدیم وریدی توسط دکتر جان لاندی در سال 1934

—رسمیت یافتن انجمن بیهوشی آمریکا در سال 1936

—( A.S.A ) American Society of Anesthesiologists

—چاپ اولین مجله بیهوشی (Anesthesiology ) در سال 1940

—معرفی گاز هالوتان در سال 1956 که تا کنون مصرف دارد 

—معرفی گاز متوکسی فلوران در سال 1959 که به علت یون فلوئور و نفروتوکسیک بودن آن مصرف آن ممنوع گردید

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید