دانلود فایل پاورپوینت کیفیت آب

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کیفیت آب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کیفیت آب قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نفوذ (Infiltration)

 ورود آب به داخل خاک

سرعت نفوذ  (Infiltration rate)

 سرعت ورود آب به داخل خاک

عوامل موثر بر سرعت نفوذ

پوشش گیاهی

عمق آب روی سطح خاک

مشخصات فیزیکی خاک (بافت و ساختمان خاک)

مشخصات شیمیایی خاک (کاتیونهای تبادلی خاک)

کیفیت آب آبیاری

اسلاید ۲ :

مسئله نفوذ

هر گاه در زمان آبیاری آب با سرعت لازم وارد خاک نشود  کاهش ذخیره آب در خاک

مسئله نفوذ ناشی از کیفیت آب آبیاری

 • مقدار نسبی سدیم
 • شوری (EC)

اسلاید ۳ :

بررسی مسئله نفوذ ناشی از آب آبیاری

مکانیزم اثر کیفیت آب بر نفوذ

ارزیابی مسئله نفوذ

مدیریت مسئله نفوذ

اسلاید ۴ :

مکانیزم اثر کیفیت آب بر نفوذ

 • زیاد بودن سطح ویژه ذرات کوچک خاک
 • بار الکتریکی منفی ذرات رس

   جذب کاتیونها روی سطح ذرات رس

  تعویض کاتیونهای جذب شده     تبادل کاتیونی 

  NH4> Mg>Ca>K>Na  تمایل کاتیونها در جایگزینی

  درصد کاتیونهای موجود در محلول خاک ۷۰، ۲۵، ۳ و ۲ برای کاتیونهای  Ca، Mg، K و NH4

   بیشترین کاتیونهای جذب شده به سطح خاک Ca و Mg

  آبیاری با آب حاوی سدیم زیاد

  Na جایگزینی

اسلاید ۵ :

ارتباط نفوذ با کیفیت آب

خصوصیات فیزیکی خاک مانند ساختمان و پایداری خاکدانه به کاتیونهای جذب شده سطح خاک بستگی دارد.

کاتیونهای دو ظرفیتی باعث بهبود ساختمان خاک و پایداری خاکدانه ها

کاتیونهای یک ظرفیتی باعث پراکندگی ذرات خاک و از بین رفتن ساختمان

اگر حداقل ۱۰ درصد کاتیونهای جذب شده سدیم باشد، خاک ساختمان خود را از
دست داده و نفوذ بر اثر پراکندگی ذرات خاک کاهش می یابد

اسلاید ۶ :

ارزیابی مسئله نفوذ

پتانسیل نفوذ تحت تاثیر شوری و سدیم آب آبیاری است.

قطعیت وقوع مسئله نفوذ

شوری کمتر از ۰٫۲ دسی زیمنس بر متر

نسبت ۳ به ۱ و بیشتر سدیم به کلسیم

آثار مخرب سدیم

کاهش نفوذ

مشکل در جوانه زنی

تهویه نا کافی خاک

شیوع بیماریهای گیاه و ریشه

مشکل مبارزه با بیماریها و علفهای هرز

اسلاید ۷ :

تعیین پتانسیل نفوذ

 1. درصد سدیم محلول (Soluble Sodium Percentage)

  ایراد: درصد سدیم محلول رابطه مستقیمی با درصد سدیم جذب شده ندارد.

  1. طبقه بندی ویلکاکس (۱۹۵۸)

   S1: آب دارای سدیم کمی است و می تواند برای آبیاری تمام خاکها قابل استفاده است. خطر ناشی از سدیم کم است ولی محصولات حساس به سدیم باید مورد توجه قرار بگیرند.  

   S2: آب دارای مقدار متوسط سدیم است و احتمال مسئله نفوذ در خاک رسی وجود دارد مگر دارای گچ باشد . خاک شنی یا آلی را می توان آبیاری کرد.  

اسلاید ۸ :

S3: آب دارای سدیم زیاد است. در اکثر خاکها مشکل نفوذ ایجاد می کند و نیاز به مدیریت ویژه، زهکشی مناسب، آبشویی زیاد و افزایش مواد آلی دارد. اگر گچ در خاک باشد مشکل نفوذ به تاخیر می افتد.

S4: آب دارای سدیم زیاد است و برای آبیاری مطلوب نیست. استفاده از گچ استفاده از آب را ممکن می سازد.

اسلاید ۹ :

تعیین پتانسیل نفوذ

 1. نسبت جذب سدیم (Sodium Absorption Ratio)

  معادله گاپن:

اسلاید ۱۰ :

رابطه سدیم قابل تبادل و نسبت سدیم آب آبیاری:

ایراد SAR:

سدیم همواره انحلال پذیر است و با سدیم تبادلی خاک در حال تعادل

کلسیم همواره انحلال پذیر نیست و کلسیم تبادلی خاک همواره در حال تغییر است.

حضور دی اکسید کربن باعث انحلال کلسیم در محلول است.

وجود کلسیم زیاد به همراه کربنات، بی کربنات و سولفات باعث رسوب کلسیم

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد