دانلود فایل پاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

علم اقتصا د

۱- تعریف علم اقتصاد

اقتصادعلمی است که با توجه به “منابع محدود عوامل تولید” و”خواسته های  نا محدود  افراد” رفتار آنان  را جهت “انتخاب ” در  زمینه  تولید، توزیع  و مصرف  بررسی و روابط  بین  آنها رامشخص می کند .

طبق تعریف فوق :

الف : اقتصاد علم است :پدیده ها ومسائل اقتصادی تابع یک نظم ومنطق خاص است .

ب : خواسته های بشرنامحدود است .

ج : منابع اقتصادی کمیاب است .

 د  : تولید ،توزیع ومصرف با هم ارتباط دارند .

ه  : در اقتصاد عمل انتخاب صورت می گیرد .

اسلاید ۲ :

۲- علم اقتصاد به دو بخش عمده تقسیم می شود :

الف – اقتصاد خرد :

مطالعه  چگونگی  تصمیم  گیری  توسط  افراد  یا  خانوارها وبنگاه های اقتصادی است .

– افزایش حقوق افراد چه تاثیری بر میزان مصرف آن ها دارد ؟

– سهمیه بندی بنزین چه تاثیری بر قیمت سایر منابع ( مثل گاز ) دارد؟

ب : اقتصاد کلان :

رفتار اقتصادی را درسطح کلان یا کل مطالعه می کند. مانند سطح عمومی قیمتها ، بیکاری ، در آمد ملی و نرخ تورم .

اسلاید ۳ :

۳- علم اقتصاد وتعالیم اسلامی

اگراسلام راعبارت ازمجموعه ای ازاحکام و دستـورات  بدانیم اقتصاد یک بخش از این مجموعه را تشکیل می دهد .دلیل این امر وجود  مطالبی  از جمله  تجارت  ،  اجاره  ،  رهن ، مزارعه ، ارث ، وقف  و… در روایات می باشد.

دروس فقه در حوزه های علمیه به دودسته تقسیم می شود :

الف – عبادات

ب – معاملات : که این بخش قسمت مهم فقه را تشکیل میدهد.

آنچه از آیات سوره نسـاء (۴) ، سوره بقره (۲۹) ، سوره نســاء(۲۹) ، سوره حــشر (۷)، سوره انفــال (۴۱)  و …  برمی آید   ثروتهای  جهان ملک حقیقی  خداوند است که  آنرا  وسیله  کسب  روزی  جوامع  انسانی قرارداده است .ثروتیکه متعلق به کل جامعه است و افراد مـطابق مقررات مـشروع مانند وراثت ، تـجارت و… بخشــی از آن رابه خود اختصاص میدهند . البته همیشه مصالح عمومی  و اجتماعی مقدم بر مصالح فرد است .

اسلاید ۴ :

بنای ” نظام اقتصادی اسلامی ”  بر سه پایه استوار است : :

۱- اصل مالکیت

۲- اصل آزادی اقتصادی

۳- اصل عدالت اجتماعی

   در اسلام از یک  جهــت  اختـیارات  دولت  در سیاست  گذاری بیش ازنظام سرمایه داری است وآن مســـئله تشخیص مصلحت جامعه وموضوعات احکام می باشد که به دست حاکم است .

از یک جهت اختیارات  حاکم کمترمی باشد وآن کنترل تجارت درمحدوده های خاصی براساس سیاستهای غیرمربوط به مصالح اجتماع می باشد .

پس سیاست گذاری کلی  در  اسـلام همان است که در تمام دنیــا می باشد وبه دست دولت است وبراسـاس نیازجامعه وموضوعات، سیاست گذاری می کند .

اسلام درمورد نحوه گردش سرمایه  دوهدف دارد که ممکن است از طریق مضاربه اعمال نماید .

۱-راکد نبودن سرمایه وجمع شدن نقدینگی

۲-عدم ایجاد ربا 

تئوری اسلام درمورد سرمایه این است که سرمایه نمی تواند سود داشته باشد وارزش براساس کاری است که روی سرمایه انجام می شود .

اسلاید ۵ :

کشش تقاضا

نسبت تغییر درصدی درمقدار تقاضا به تغییر درصدی درقیمت کالاها را کشش تقاضا گویند .

۱- اگر ضریب کشش بزرگتراز یک باشد (Ed>1 ) تقاضا با کشش است ،یعنی تغییرات  قیمت این کالا روی مقدار تقاضا ی آن بسیار تاثیرمی گذارد . (کالاهای غیرضروری)        

 ۲-اگر ضریب کشش کوچکترازیک باشد (Ed<1) تقاضا بی کشش است ،یعنی تغییرات قیمت این کالا روی مقدار تقاضای آن  تاثیر زیادی ندارد .(کالاهای ضروری)

 ۳- اگرضریب کشش مساوی ۱ باشد (Ed=1 ) باشد،مقدارتقاضا متناسب با تغییردرقیمت تغییرکرده است ودارای کشش واحد است . 

اسلاید ۶ :

عوامل موثر بر تقاضا

   با فرض ثابت بودن قیمت ، تغییر در درآمد ، سلیقه و  قیمت سایرکالاها منحنی تقاضا رابه سـمت چـپ یاراست تغییرمکان می دهد . در صورتیکه با  تغییر در  قیمت  حرکت  برروی منحنی خواهیم داشت.

n

اسلاید ۷ :

کشش عرضه

نسبت تغییر درصدی درمقدارعرضه یک کالا به تغییردرصدی در قیمت آن کالا را کشش عرضه  گویند.

اسلاید ۸ :

عوامل موثربر عرضه

 بعضی ازعوامل موثر  برعرضه  یک  کالا  عبارتند از:

قیمت آن کالا ،  انتظارات  مصرف کنندگان  ، هزینه های

تولیدوتکنولوژی می باشند.

با تغییر در قیمت وثابت بودن سایر عوامل حرکت برروی  

منحنی عرضه صورت می گیرد.

با فرض ثابت  بودن  قیمت  با  تغییر  در  هزینه  تولید،

انتـظارات  مـصرف  کننتدگان  و  تکـنولوژی   مـنحنی

عرضه به سمت چپ یا راست تغییر مکان می دهد.

 

اسلاید ۹ :

بازار رقابت کامل : در وضعیت رقابت کامل هربنگاه به عنوان یک بخش کوچک مطرح بوده ونمی تواند در تعیین قیمت اثربگذارد .یعنی هربنگاه درشرایط رقابت کامل قبول کننده قیمت صنعت است ، یعنی قیمت در خارج ازبنگاه انفرادی تعیین می شود .

اسلاید ۱۰ :

ویژگیهای بازار رقابت کامل:

۱-همگن بودن کالا: کالای تولیدی مشابه هم هستند .

۲-تعداد بسیارزیاد فروشنده

۳-تعداد زیاد مصرف کننده

۴- سیال بودن عوامل ومنابع تولیدی

۵-شفافیت بازار ( آگاهی کامل خریداران وفروشندگان از عوامل بازار)

۶-حداکثر سود وحداکثر مطلوبیت ( هدف تولید کننده حداکثر سود وهدف مصرف کنننده حداکثر مطلوبیت )

۷-عدم وجود تبانی وسازش

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد