بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آفرینش اقیانوس های آبی

 درسال 1984 سیرکی با نام دوسالیل توسط گروهی از نوازندگان و هنرمندان خیابانی در کشور کانادا تأسیس گردید. تولیدات این سیرک از همان ابتدا در نود شهر دنیا ، چهل میلیون نفر مخاطب پیدا کرد. سیرک در مدت زمانی کمتر از بیست سال به سطح درآمدی دست یافت که قهرمان جهانی سیرک دنیا ، یعنی سیرک بارنوم و بیلی ، در ظرف زمانی بیش از صد سال به آن درآمد نائل شده بود.    

اسلاید 2 :

فضای بازار جدید

برای درک مسیری که سیرک دوسالیل را به موفقیت رهنمون ساخت ، فرض کنید که بازار جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است. اقیانوس هاس آبی و اقیانوس های قرمز. اقیانوس های قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند. اقیانوس های قرمز فضاهای شناخته شده بازار هستند. اقیانوس های آبی ، کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. اینها فضاهای شناخته نشده بازار می باشند.

اسلاید 3 :

اقیانوس های قرمز

محدودیت ها و حد و مرزهای صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده اند.

در اقیانوس های قرمز شرکت ها سعی می کنند تا به عملکرد بهتری نسبت به رقبا دست یابند.

در اقیانوس های قرمز ، رقابت کشنده میان شرکت ها آب اقیانوس را قرمز و خون آلود کرده است.

اسلاید 4 :

 

در عوض، از اقیانوس های آبی هیچ بهره برداری صورت نگرفته است و هیچ رقیبی در آنها وجود ندارد.

بنابراین در اقیانوس های آبی پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری وجود داشته و تقاضای بالقوه بالایی برای محصولات و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد.

در اقیانوس آبی رقابت بی معنا است ، زیرا قوانین بازی هنوز تنظیم و تدوین نشده اند. 

اسلاید 5 :

 البته این یک حقیقت است که شرکت ها همواره باید بتوانند بواسطه برتری یافتن از رقبای خود ، به شکل موفقیت آمیزی در اقیانوس های قرمز شنا کنند.

اسلاید 6 :

آفرینش مستمر و بدون وقفه اقیانوس های آبی

 اگر چه واژه اقیانوس های آبی عبارتی جدید است ، اما موجودیت آن به قدمت عمر تمامی کسب و کارها می باشد. واقعیت این است که در طی اعصار، صنعت هیچ گاه ثابت و راکد نبوده و با گذشت زمان به طور پیوسته رشد یافته است. در یک سیر تکاملی همواره بازارها توسعه خواهند یافت ، عملیات ها بهبود پیدا کرده و بازیگرانی پا به عرصه نهاده و برخی نیز از گود خارج خواهند شد.

اسلاید 7 :

اثرات ناشی از آفرینش اقیانوس های آبی

  • نویسندگان برای کمی کردن اثرات آفرینش اقیانوس آبی ، نحوه ورود به بازار( آغاز به کار ) 108 شرکت را بررسی کرده و نتایج را اعلام كردند:
  • آنها دریافتند که شروع به کار 86 درصد شرکت ها در امتداد صنایع موجود و به عبارتی از طریق بهبودهای تاریخی در داخل همان اقیانوس قرمز بازار فعلی بوده است.
  • با این حال ، آنها تنها 62 درصد از کل درآمد بالقوه و 39 درصد از کل سود را از آن خود کرده اند.
  • نحوه ورود به بازار کار 14 درصد باقی مانده شرکت ها از طریق خلق اقیانوس های آبی بوده است. آنها 38 درصد از کل درآمد و 61 درصد از کل سود را به دست آورده اند.

اسلاید 8 :

 رنگ قرمز:اقيانوس قرمز/ رنگ آبي:اقيانوس آبي

اسلاید 9 :

ضرورت و نیاز فراینده به آفرینش اقیانوس های آبي

1 – پیشرفت شتابان در فناوری ها

2 – ارائه تنوع گسترده ای از محصولات

3 – عوامل مرتبط با دانش ، فرصت ها و چالش هایی برای روند جهانی شدن

4 – تشدید رقابت جهانی

5 – افزایش جنگ قیمت ها

6 – کاهش حاشیه سود از شرکت و صنعت به سمت جنبش استراتژیک

اسلاید 10 :


نوآوری ارزش سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی

آنچه که متمایز کننده برندگان و بازندگان در خلق اقیانوس های آبی است یا به عبارت دیگر آنچه که متمایز کننده شرکت هایی است که سود بالایی از آفرینش اقیانوس های آبی به دست آورده اند نسبت به شرکت هایی که نسبت به گروه فوق سود کمتری برده اند ، نگرش آنها به استراتژی است.

 شرکت هایی که در اقیانوس های قرمز راکد مانده اند ، از یک رویکرد سنتی و مرسوم پیروی می کنند. غلبه بر رقیبان از طریق اتخاذ یک جایگاه تدافعی در چارچوب صنعت موجود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید