بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

مدیریت سبد پروژه ها چیست

چرا مدیریت سبد پروژه ها مهم است

انواع مدیریت سبد پروژه ها

مدیریت سبد پروژه ها شامل چه قسمت هاییست؟

فاز های مدیریت سبد پروژه ها

فرایند مدیریت سبد پروژ ه ها

تفاوت های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژ ه ها

چرخه عمر مدیریت سبد پروژه ها

اسلاید 2 :

رشد مدیریت سبد پروژ ه ها(سطوح مدیریت سبد پروژه ها)

عوامل موفقیت مدیریت سبد پروژ ه ها

عوامل عدم کارایی مدیریت سبد پروژه ها

ابزار های مدیریت  سبد پروژ ه ها

مدیریت سبد پروژه ها در سازمان ها مراحل و مسئولیت ها

سبد سیستم های اطلاعاتی مراحل ایجاد ان

 

—

اسلاید 3 :

مدیریت سبد پروژه ها چیست؟

مديريت پورتفوليو:

مديريت متمركز يك يا چند پورتفوليو است و شناسايي، اولويت‏بندي، تصويب، مديريت و كنترل پروژه‏ها، طرحها و ساير امور مرتبط را به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك تجاري در بر مي‏گيرد.

مدیریت  فرایند ها و پروژه از طریق مجموعه ای از روش ها  و رویه ها که به طور استراتژیک بر  ارزش افرینی برای سازمان متمرکز است (CIO, 2008)

اسلاید 4 :

( Portfolio  سبد پروژه  (

پورتفوليو (سبد پروژه‏ها):

مجموعه‏اي از پروژه‏ها، برنامه‏ها و ساير كارهايي است كه به منظور تسهيل مديريت مؤثر آنها براي دستيابي به اهداف كلان واستراتژيك گروه‏بندي مي‏شود.

اسلاید 5 :

چرا مدیریت سبد پروژه ها مهم است؟

—از بعد اقتصادی  باعث حداکتر نمودن برگشت سرمایه  می شود و بهره وری را در سازمان افزایش می دهد

—با افزایش راندمان  باعث باقی ماندن در موقعیت های تجاری می شود یعنی افزایش  فروش و یا شراکت در  بازار

— مدیریت اثر بخش منابع که باعث تمرکز منابع می شود نه در

    یک یا چند پروژه بلکه در کل پروژه ها

—باعث موازنه استراتژیک در پروژه های بلند مدت و کوتاه

   مدت می شود و درک صحیحی از پروژه ها ایجاد می نماید

—بهترین اولویت بندی و انتخاب پروژه ها را باعث می شود

—بهبود ارتباطات و همراستایی کسب وکا رو فناوری اطلاعات

اسلاید 6 :

انواع مدیریت سبد پروژه ها

—تمرکز بر مدیریت تجاری

—تمرکز بر مدیریت منابع(مدیریت عمومی)

—تمرکز بر مدیریت پروژه

—

اسلاید 7 :

اولویت بندی

—شناسایی پروژه هایی که از نظر استراتژِیک دارای بیشترین اهمیت هستند

—

—اولویت یک :پروژه هایی که حیات و بقای سیستم بدون پیاده سازی انها به خطر می افتد

—اولویت دو: پروژه هایی که بدون اجرای انها نیز سیستم می تواند به کار خود ادامه دهد اما اجرای انها  در اسرع وقت قویا توصیه می شود

—اولویت سه: پروژه هایی که اجرای انها  به نفع سازمان است اما بدون انها نیز سازمان می تواند  به کا رخود به گونه قابل قبولی ادامه دهد

—

—

اسلاید 8 :

فرایند پیاده سازی مدیریت سبد پروژه

Manage the implementation of Project Portfolio Management just like that of a project

—شناسایی چشم انداز و حامیان  سبد پروژه

—ایجاد یک تیم  یکپارچه  که  به بخش های کلیدی  کسب و کار  اشراف داشته باشند

—جلسه شروع (کیک  اف)

—ارزیابی بلوغ سازمانی

—جمع اوری اطلاعات اساسی اولیه

—اماده سازی چارتر مدیریت  پورتفولیو

—

اسلاید 9 :

فرایند پیاده سازی مدیریت سبد پروژه

—تعیین مسئولیت ها و نقش ها

—انتخاب و به کار گماری مدیر پورتفولیو

—ایجاد  WBSبرای مدیریت پورتفولیو

—ایجاد برنامه مدیریت پورتفولیو

—تحلیل  و شناسایی کلیه ذی نفعان

—ایجاد برنامه مدیریت ارتباطات و توزیع

    برنامه مدیریت پورتفولیو

—برگزاری جلسه  جهت گیری مدیریت پورتفولیو

—

اسلاید 10 :

4 سطح بلوغ مدیریت سبد پروژه

—غیر برنامه ریزی شده((Ad-hoc

—غیر رسمی ، غیر منسجم و بدون مدیریت

—تعیین شده((Defined

—تعیین لیست پروژه ها

—مدیریت شده(Managed)

—پروژه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و اولویت بندی می شوند

—استفاده از معیار های مالی و استراتژیک

—ارزیابی و بررسی مرتب و طبق برنامه

—یکپارچه شده(    (Synchronized

—ارزیابی های متناوب بر اساس معییار های چند گانه استفداه از کارت متوازن امتیاز دهی یا داشبورد ها

—مستند سازی دانش بدست امده از اجرای پروژه ها بعد و در حین انجام پروژه ها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید