دانلود مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

مسائل عمدهای از قبیل رکود اقتصادی، رشد سریع جمعیت، نیاز به افزایش سطح بهداشت، کاهش منابع آب، نیاز به تکمیل چرخه بهداشتی آب، نداشتن سرمایه کافی برای توسعه بخشهای زیربنایی و عملکرد مناسب بخش خصوصی در سالهای اخیر، دولت را مجاب بر آن داشته تا بخش بزرگی از پروژههای اجرایی خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. در این مقاله روش ساخت، بهرهبرداری و تحویلBOT 1 که یکی از جالبترین شیوه خصوصیسازی میباشد برای اجرای پروژههای تصفیهخانه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی فنی و اقتصادی سرمایهگذاری در بخش آب و فاضلاب بوده و اطلاعات استفادهشده در این مقاله چه از نظر بخش اجرا و چه از نظر بخش فروش تا حد امکان به صنعت نزدیک بوده است. برای فهرست بهای اقلام، از فهرست بروز رسانی سال ۹۲ استفاده کردهایم. خرید پساب از سرمایهگذار توسط دولت تضمین شده است و سرمایهگذار میتواند با فروش قطعی پساب، اطمینان از بازگشت سرمایه خود داشته باشد. در این مقاله به جذب سرمایه در جهت اجرای پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب می پردازیم و به معرفی کم و کاستی های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و با بررسی هزینه های اجرای پروژه تصفیه خانه و فروش پساب تولید شده از این بخش به مقرون بصرفه بودن این طرح می رسیم.

کلمات کلیدی:

تصفیه خانه فاضلاب، خصوصی سازی، BOT، فروش پساب، بررسی فنی و اقتصادی

۱ Build Operate Transfer

.۱ مقدمه:

در سطح جهانی مفهوم BOT یا ساخت بهر ه برداری واگذاری به عنوان یکی از روشهای پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی شناخته شده است. روش BOT روشی پرکاربرد و با بازدهی بالا در اکثر کشورهای جهان می باشد. کشور ترکیه اولین کشور استفاده کننده از این طرح می باشد که در دهه ۱۹۸۰ میلادی امتیاز چندنیروگاه را به این شیوه به مناقصه گذاشت.[۱] صنایع نفت، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه های تولید برق و … در این زمینه پیشرفت های زیادی در سطح جهانی داشته اند. کشور عزیزمان ایران نیز در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته است. در بخش راه اندازی نیروگاه های تولید برق[۵-۲]، نگهداری راه ها[۶]، صنایع نفت و صنایع آب و فاضلاب تحقیقات و قراردادهای خوبی صورت پذیرفته است. در این بین به بخش آب و فاضلاب بخصوص در صنعت تصفیه خانه ها توجه کمتری شده است. با وجود این که صنعت آب و برق در ایران تحت یک وزارت خانه اداره می شوند اما با توجه به جذابیت صنعت برق و اطلاع رسانی کم در زمینه آب و فاضلاب به بخش خصوصی، قراردادهای کمتری به روش BOT در این بخش شاهد هستیم. در این مقاله به جذب سرمایه در جهت اجرای پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب می پردازیم و به معرفی کم و کاستی های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و با بررسی هزینه های اجرای پروژه تصفیه خانه و فروش پساب تولید شده از این بخش به مقرون بصرفه بودن این طرح می رسیم. برآورد هزینه های انجام شده را با استفاده از نرم افزار تکسا با فهرست بهای اقلام ۹۲ که جدیدترین فهرست بها می باشد انجام داده ایم. خرید پساب از سوی شرکت آب و فاضلاب با قیمت ۱۴۰۰۰ریال برای هر متر مکعب به سرمایه گذار تضمین شده است. با توجه به توضیحات گفته شده در این بخش، چار چوب مقاله بدین شرح می باشد: در بخش دوم به معرفی روش BOT و روش های اجرای آن می پردازیم، در بخش سوم به جزئیات اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب خواهیم پرداخت. در بخش چهارم به بررسی فنی و اقتصادی اجرای تصفیه خانه به روش BOT خواهیم پرداخت و بخش پنج و شش به ترتیب به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.

.۲ معرفی BOT و روش های اجرای آن

تامین مالی را از دیدگاه کلی می توان به دو دسته شرکتی و پروژه ای تقسیم بندی نمود. در روش تامین مالی BOT که یکی از زیرمجموعه های مهم تامین مالی پروژه ای به حساب می آید و غالبا در اجرای پروژه های زیربنایی نظیر ساخت نیروگاه، سد و راه کاربرد دارد، دولت ها می توانند با پشتوانه مالی کم و از طریق واگذاری امتیاز بهره برداری پروژه ها در دوره ای مشخص، به هدف اصلی که اجرای پروژه می باشد دست یابند. در این بخش سعی گردیده ضمن معرفی روش BOT و مراحل اجرای آن، مروری بر انواع منابع تامین مالی سرمایه در پروژه های BOT گردیده و در انتها به اهمیت تعیین نسبت بهینه آورده به وام و فاکتورها و عوامل اثرگذار بر آن پرداخته می شود.

۲٫۱ روند بکارگیری پروژه BOT

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد