دانلود مقاله اصول و مبانی سازمان و مدیریت

word قابل ویرایش
31 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

معاونت فنی و آماری
از مهمترین وظایفی که برعهده این معاونت نهاده شده عبارتست از :
– پیش بینی و تامین کلیه تجهیزات فنی و رایانه ای سازمان
– نظارت بر تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آزمونها
– ارتباط مستمر با موسسات و مراکز معتبر داخلی و خارجی در امور مربوط به انفورماتیک
– کنترل دقیق مراحل گزینش و تائید نهایی آزمونهای جاری سازمان
– تعیین کیفیت سوالات و ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی

– نیازسنجی کشور به تنوع فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و ارائه مدلهای آماری موفقی دانشجویان
– انجام تحقیقات لازم در زمینه تهیه سوال، روانسنجی آن و ارائه روشهای اندازه گیری
– انجام امور مربوط به المپیاد دانشجویی و مسابقات علمی (حافظان قرآن- دانشجویان ممتاز)
– نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای تجربی در زمینه مدلهای آماری برای پیش بینی موقعیت دانشجویان و بهینه سازی روشهای سیستم گزینش دانشجو.
– بررسی و تعیین خط مشی های فنی و پژوهشی
– شرکت در جلسات ، کمیسیونها، شورای سازمان و ارائه گزارشات لازم و هماهنگی با سایر معاونین سازمان در جهت پیشبرد مطلوب فعالیتهای سازمان

این معاونت متشکل ازواحدهای زیر است:
این دفتر از مهمترین واحدهای سازمان است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته کامپیوتری و نیروی انسانی متخصص، قسمت اعظم امور آزمونهای سازمان را انجام می دهد. خواندن پاسخنامه ها و فرمهای انتخاب رشته، گزینش علمی، اعمال سهمیه ها و نهیه لیست نهایی پذیرفته شدگان برعهده این دفتر می باشد.
این واحد شامل گروه تجزیه و تحلیل سیستمها، گروه برنامه نویس سیستم، گروه برنامه نویسی و گروه عملیات می باشد.

ب- دفتر بررسیهای فنی و آماری
این دفتر متشکل از گروه تجزیه و تحلیل آمار و گروه اطلاع رسانی و استخراج و تولید آمار است. همچنین با تشکیل گروههای طرح و بررسی آما و طرح و بررسی مدلهای تصمیم گیری به ارائه طرحها و سیستمهای مناسب گزینش دانشجو، بررسی عوامل موثر در انتخاب یا تغییر رشته دانشجویان، بررسی دلایل افت تحصیلی، تهیه و استخراج آمار مربوط به آزمونهای مختلف، طراحی و ایجاد بانک اطلاعات آموزش کشور و تجزیه و تحلیل طرحهای گزینش علمی دانشجو و طرح شمای عملیاتی آن می پردازد.
ردیف عنوان
۱

۲

۳
۴

۵
۶
۷
۸
۹

۱۰
۱۱

۱۲
۱۳
۱۴

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ تهیه و استخراج آمار مربوط به آزمونهای مختلف شامل سراسری، تحصیلات تکمیلی، جامع علمی –کاربردی ، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته(فنی و حرفه ای)
تهیه آمار برحسب رشته، دانشگاه براساس میانگین نمره کل علمی، معدل لیسانس به تفکیک شرکت کننده و پذیرفته شده ( کارشناسی ارشد)
تهیه و تنظیم روش گزینش در آزمونهای مختلف سازمان
اخذ تصویر پاسخنامه بصورت تصادفی و تصحیح آنها بصورت دستی ( در آزمونهای مختلف به تفکیک گروه و رشته های امتحانی

بررسی و کنترل دفترچه راهنمای آزمونهای سازمان
بررسی و کنترل لیست نمرات Tolimo ( در سه مرحله آزمون مربوطه )
کنترل لیستهای مربوط به شکست ظرفیت در مراحل مختلف آزمون سراسری
بررسی و کنترل کارنامه آزمونهای مختلف سازمان
مکاتبه و هماهنگی با شورای عالی برنامه ریزی در خصوص برخی از تغییرات پیشنهادی از سایر دانشگاهها و مراجع ذیصلاح در مورد آزمون سراسری

اجرای آئین نامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی در آزمون سراسری
بررسی و تهیه پاسخ به اعتراضات مربوط به سهمیه مناطق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران و سازمان بازرسی کل کشور
تهیه دستور العمل کنترل تائید آزمون کارشناسی ارشد
کنترل عنوان، تعداد دروس، ضرایب و … هر یک از درسها در کلیه رشته های آزمون کارشناسی ارشد
کنترل آزمون ارشد از لحاظ نوع امتحان تستی- تشریحی و شته های شناور
تهیه دستورالعمل تکمیل ظرفیتهای خالی در آزمون دکترای اعزام
بررسی و کنترل نمرات آزمونهای استخدامی ارگانهای دولتی و آزمونهای مشابه
تهیه گزارش تحلیلی و ارزیابی سوالات و آزمونهای سراسری و کارشناسی ارشد
بررسی وضعیت زنان و مردان در آزمون سراسری و کارشناسی ارشد
بررسی تاثیر معدل در آزمون کارشناسی ارشد
تهیه دستورالعمل اجرایی آزمون تحصیلات تکمیلی و روند اجرایی دستوارلعمل فوق
کد گذاری یکتای آزمونها
معاونت تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزش
با توجه به گستردگی وظایف سازمان و کاربردی شدن این وظایف و با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه شیوه های مربوط به انتخاب شایسته ترین افراد برای ادامه تحصیل و راهیابی به دانشگاه ها و به منظور تحقق بخشی از اهداف سازمان این معاونت ایجاد شده و وظایف مشروحه زیر را برعهده دارد:
– بررسی نیازهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به مهارتها، دانش و تخصصهای مورد نیاز .
– انجام تحقیقات لازم در زمینه عملکرد سنجش آموزش عالی و مقایسه آن با اهداف مورد نظر .
– انجام بررسیهای تحقیقی و تطبیقی در زمینه برگزاری مسابقات علمی المپیاد و تعیین سطح آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
– تحقیق و بررسی در زمینه جایگزینی روشهای جدید و شیوه های بهتر شناسایی و انتخاب استعدادهای نهفته دانشجویان نخبه
– پیش بینی طرحهای تشویقی مربوط به برگزیدگان المپیاد دانشجویی
– تنظیم شرائط ، عوامل و ضوابط مربوط به شرکت دانشجویان در المپیاد
– تحقیق و بررسی در خصوص تنگناها و نارسایی های موجود و ارائه گزارشهای توجیهی برای رئیس سازمان

– سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود و مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی واحدهایی که تحت نظر این معاونت همکاری می کنند عبارتست از:
الف- مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی که خود شامل گروه ارزشیابی آموزشی، گروه مطالعات اجتماعی و گروه سنجش واندازه گیری می باشد.
ب- دفتر آزمون سازی و روانسنجی که متشکل از گروه آزمون سازی و گروه روانسنجی است.
ج- دبیرخانه المپیاد دانشجویی

الف- مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی
برخی از فعالیتهای این مرکز عبارتست از :
– انجام تحقیقات علمی بمنظور ارائه روشهای اندازه گیری برای سنجش آمادگی داوطلبان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
– انجام تحقیقات پژوهشی در خصوص ارائه معیارهای علمی برای بهبود عملکرد سنجش آموزش کشور
– بررسی های لازم در خصوص تهیه وارائه روشهای مناسب برای انتخاب شایسته ترین افراد از بین داوطلبان ورود به آموزش عالی
– ارزشیابی برنامه های آموزش و مواد آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
– انجام تحقیقات لازمدر مورد توانائیهای دانش آموزان و دانشجویان و فارغ التحصیلان در زمینه مختلف
– برقراری رابطه علمی و پژوهشی با مسوولین ذیربط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در چارچوب انجام تحقیقات مربوط

– جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه های مختلف آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی آنها
– برگزاری کنفرانسها و سمینارهای لازم و ضروری طبق برنامه های تنظیمی در جهت تحقق اهداف مورد نظر
– انجام تحقیقات لازم به منظور تعیین و تشخیص رابطه پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی با نیاز جامعه در زمینه های مختلف

– انجام پژوهشهای علمی درخصوص جذب دانش آموختگان در موسسا ذیربط و ارائه طرحهای تحقیقاتی در مورد افزایش بهره وری آنان در جامعه
– مشارکت و هماهنگی با سایر واحدها در زمینه انتشار کتب و نشریات علمی در زمینه های مختلف
ب – دفتر آزمون سازی و روانسنجی
این دفتر با همکاری گروههای آزمون‌سازی و روانسجی و همچنین با کمک تعداد زیادی از استادان دانشگاهها و دبیران مجرب دبیرستانها، به تهیه سوال برای آزمونهای مختلف سازمان می‌پردازد. از دیگر وظایف مهم دفتر آزمون سازی این است که به کمک تجزیه و تحلیل آزمونها و استمداد از کارشناسان تست سازی و روانسنجی، ایجاد بانک سوال، حفاظت و نگهداری سوالات و طراحی و آماده سازی سوالات آزمونهای سازمان همواره درصدد دستیابی به بهترین شیوه‌ها و وسایل سنجش و اندازه‌گیری می‌باشد.
طراحان سوالات آزمونهای مختلف سازمان در این دفتر، در قرنطینه کامل به طرح سوال می‌پردازند و همزمان با حضور داوطلبان در ساعات برگزاری آزمون در حوزه‌های مختلف، طراحان سوال در سازمان حضور یافته و اقدام به پاسخگویی به سوالات و تهیه کلید می‌نمایند. افزون بر این، در صورت بروز اشکال در هر یک از سوالات، به رفع آن اقدام می‌نمایند.

برخی از فعالیتهای دفتر آزمون سازی و روانسنجی عبارتست از :
تهیه و تحویل سوالات آزمونهای مختلف در طول سال
تنظیم برنامه زمانی برای آزمونهای مختلف در طول سال
برگزاری جلسات با شرکت افراد متخصص و اساتید دانشگاهها در خصوص مسائل رشته‌های مختلف دانشگاهها و ارائه راهکار مناسب

تشکیل کارگاههای آزمون سازی بوسیله گروه روانسنجی
تجزیه و تحلیل کلید سوالات آزمونهای مختلف در طول سال بوسیله گروه روانسنجی
تهیه گزارشهای علمی و کارشناسی در زمینه‌های مختلف
شرکت در جلسات و ایراد سخنرانی و پاسخگویی به سوالاتی که از طرف مردم درباره سازمان مطرح می‌شود.
ج – دبیرخانه المپیاد دانشجویی
این دبیرخانه مسوول برگزاری المپیاد علمی دانشجویی است. منظور از برگزاری المپیاد، کشف استعدادهای درخشان دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل و ایجاد فرصتهای مناسب برای اعتلای علمی آنان است. لذا در سال ۱۳۷۴ تصمیم گرفته شد هر سال نوعی آزمون علمی از محتوای برنامه تحصیلی رشته‌های مختلف دوره‌های کارشناسی، ترجیحاً همزمان با آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی، ترجیحاً همزمان با آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد، برگزار گردد.

در این چارچوب، سازمان از سال ۱۳۷۵ تاکنون المپیادهای علمی دانشجویی کشور را برگزار کرده است که آزمون مرحله اول همزمان با امتحان کارشناسی ارشد و مرحله دوم به صورت تشکیل اردو در شهرستانها و با همکاری یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار شده است.
شایان ذکر است برای گسترش المپیاد و نیز بین المللی شدن آن، فعالیتهایی انجام شده است که از این رهگذر، در رشته ریاضی از کشورهای همسایه نیز داوطلبانی در پنجمین، ششمین و هفتمین دوره المپیاد حضور یافتند.

نخستین المپیاد علمی دانشجویی با شرکت ۲۶۰۰۰ نفر داوطلب همزمان با آزمون کارشناسی ارشد در اسفند ماه سال ۱۳۷۴ در شش رشته شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، ادبیات فارسی، مهندسی برق و مهندسی عمران برگزار گردید که از این تعداد ۱۵۰ نفر به مرحله دوم راه یافتند. مرحله دوم این المپیاد در تابستان سال ۱۳۷۵ بصورت اردو در شهر ارومیه انجام شد.
دومین المپیاد همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۶ با شرکت ۳۷۰۰۰ نفر داوطلب در هفت رشته شامل زبان و ادبیات فارسی، فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی عمران و الهیات و معارف اسلامی برگزار شد که از این تعداد ۱۱۰ نفر به مرحله دوم راه یافتند. مرحله دوم این المپیاد در تابستان سال ۱۳۷۶ در شهر کرد انجام شد.
سومین المپیاد علمی دانشجویی در هشت رشته شامل زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی عمران و مکانیک با شرکت ۴۳۵۰۰ نفر داوطلب همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۷ برگزار گردید که از این میان، تعداد ۱۳۲ نفر به مرحله دوم راه یافتند. آزمون مرحله دوم این المپیاد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

چهارمین المپیاد علمی دانشجویی در رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، زبان و ادبیات فارسی و الهیات و معارف اسلامی با حضور ۴۷۰۰۰ نفرشرکت کننده برگزار گردید که از این میان، ۱۱۸ نفر واجدین شرایط برای مرحله دوم معرفی شدند. در این دوره از المپیاد، برای اولین بار، رشته پزشکی به مجمع رشته‌های دیگر پیوست و از میان ۱۰۰۰۰ نفر شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه پزشکی که در شهریور و اسفند ماه سال ۱۳۷۷ برگزار شده بود تعداد ۲۰ نفر به عنوان نفرات برگزیده مرحله اول المپیاد پزشکی معرفی شدند و به مرحله دوم راه یافتند. مرحله دوم این آزمون در بندر شرفخانه انجام شد.

پنجمین المپیاد با شرکت ۶۰۰۰۰ نفر همزمان با آزمون کارشناسی ارشد در اسفند ماه سال ۱۳۷۸ برگزار گردید که از این تعداد ۱۲۸ نفر دانشجوی برگزیده شده از مرحله نخست این المپیاد در نه رشته شامل: زبان و ا دبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و ریاضی گزینش شدند و برای شرکت در مرحله دوم معرفی گردیدند. مرحله دوم این المپیاد در شهر همدان برگزار شد.
شایان توجه است، در سال ۱۳۷۹ برای نخستین مرتبه در رشته ریاضی علاوه بر ایران، هفت کشور خارجی شامل اکراین ارمنستان، قبرس، آذربایجان، ترکمنستان، عمان و اردن نیز حضور داشتند که در رقابت انفرادی مقامهای اول، دوم و پنجم توسط دانشجویان ایرانی و مقامهای سوم و چهارم توسط دانشجویان اکراینی احراز گردید. در نتایج تیمی نیز ایران مقام اول و اکراین و ارمنستان به بترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب نمودند.

ششمین دوره المپیاد همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۰ با حدود ۶۳۰۰۰ نفر دانشجوی رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی عمران و مکانیک برگزار گردید. در مرحله اول این آزمون ۱۲۱ نفر انتخاب شدند و به مرحله بعد راه یافتند. آزمون علمی مرحله دوم این المپیاد در شهر مقدس مشهد انجام شد.

هفتمین المپیاد همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۱ با شرکت ۷۸۴۸۹ نفر از دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر برگزار گردید. ویژگی این المپیاد اضافه نمودن رشته مهندسی کامپیوتر به دیگر رشته ها بوده است.
در مرحله اول این آزمون تعداد ۱۴۰ نفر انتخاب شدند و به مرحله دوم راه یافتند. مرحله دوم این المپیاد در شهر سرعین – اردبیل انجام شد.

در این دوره، المپیاد رشته ریاضی با درخشش بیشتر به صورت بین المللی برگزار شد. دانشجویان خارجی شرکت کننده از ۹ کشور ارمنستان، روسیه، بلاروس، مالزی، چین، ترکمنستان، قزاقستان، سرویه و اکراین بودند.

۷- دفتر ریاست و روابط عمومی
دفتر ریاست و روابط عمومی با همکاری واحدهای تابعه (کارشناس روباط عمومی، کارشناس ارزشیابی و رسیدگی به شکایات) وظایف خود را انجام می دهد. این دفتر متشکل از واحد حقوقی، واحد مراسم و تبلیغات، واحد پاسخگویی اعم از مکاتبات، پاسخگویی تلفنی و حضوری، واحد خبر، واحد پشتیبانی و اطلاعات و امور روابط بین الملل می باشد.

واحد همکاریهای علمی و روابط بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به منظور گسترش و تسهیل ارتباط علمی این سازمان با دیگر مراکز دانشگاهی آموزش و تحقیقاتی ایران و سایر کشورها و مراکز علمی بین المللی و تبادل تجارت و یافته ها و همچنین ایجاد و معرفی فرصتهای مناسب برای برگزاری طرحهای آموزشی مشترک و برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت در سطح بین المللی فعالیت می نماید.

ردیف عنوان
۱ پاسخگویی به داوطلبان آزمونهای مختلف با مناسبترین شیوه اعم از پاسخگویی کتبی، تلفنی و حضوری
۲ آگاه ساختن افکار عمومی از فعالیتهای سامزان از طریق وسایل ارتباط جمعی
۳ پیگیری و اجرای احکام حقوقی صادره از طرف مراجع ذیربط
۴ همکاری در برگزاری المپیاد علمی دانشجویی
۵ تهیه ماهنامه خبری آیینه سنجش

۶ تهیه کتابچه معرفی سازمان و توزیع آن بین دانشگاه ها و مراکز علمی کشور
۷ پیگیری در خصوص انتشار ویژه نامه های اعلام اسامی کلیه آزمونها
۸ پیگیری و تهیه جوابیه برای بروزنامه ها در رابطه با مطالب مرتبط با سازمان
۹ تهیه برلتن بریده جراید به صورت هفتگی و بولتن آموزش عالی از منظر مطبوعات به صورت هر دو هفته یکبار

۱۰ انجام کلیه امور مربوط به مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی مسئولین سازمان
۱۱ پیگیری در خصوص سایت روابط عمومی سازمان و درج اخبار و اطلاع رسانی به روز از طریق شبکه
۱۲ پیگیری امور مربوط به سیستم تلفن گویا و روزآوری اطلاعات مربوط به سازمان
۱۳ تهیه و چاپ گزارش عملکرد سالانه سازمان
۱۴ برگزاری جشنها، مراسم،کنفرانسها و سمینارهای علمی، فرهنگی و آموزشی دانشجویی مربوط
۱۵ ایجاد ارتباط با کشورهای مختلف به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص چگونگی برگزاری آزمون در آن کشور و ارائه گزارش مربوط در شورای سازمان
۱۶ تهیه و تنظیم پیش نویس تصویب نامه ها، جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص چگونگی برگزاری آزمون در آن کشور و ارائه گزارش مربوط در شورای سازمان
۱۷ نظارت بر مفاد قراردادها از نقطه نظر حقوقی و مطابقت آنها با مفاد قانون و ضوابط مربوط
۱۸ برگزاری ستادهای پاسخگویی آزمونهای سراسری و کارشناسی ارشد
۱۹ شرکت و همکاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب

۲۰ ارسال پست الکترونیک به سوالات مطروحه از سوی داوطلبان
۲۱ پیگیری جهت دریافت و چاپ اطلاعیه های سازمان در رابطه با برگزاری کلیه آزمونها
۲۲ برگزاری کارگاههای آموزشی جهت مدیران و مشاورین مراکز پیش دانشگاهی مناطق آموزش و پرورش استان تهران، سایر استانها و شهرستانهای کشور

دفتر حراست و حفاظت آزمونها
بدون تردید اعتبار آزمونهای سازمان در گرو عدم دسترسی آحاد کشور اعم از داوطلب و غیر داوطلب به سوالات آزمون می باشد. حراست سازمان در این زمینه فعالیتهایی را انجام می دهد که به طور خلاصه بیان می شود :

آزمونهای هر یک از مواد امتحانی در چندین دسته و دتوسط دبیران و استادان متعدد تهیه می شود. سپس سوالات در اختیار ریاست سازمان قرار می گیرد. رئیس سازمان تنها کسی است که مجاز به ورود به قرنطینه چاپخانه می باشد. چاپخانه نیز برای چاپ و تکثیر سوالات روزهای متعددی در قرنطینه قرار می گیرد. حفاظت از چاپخانه و بسته های مهر و موم شده سوالات با هماهنگی حراست بر عهده نیروی انتظامی است.

در حوزه های برگزاری آزمون تا قبل از ساعات شروع آزمون بسته های سوال در قرنطینه قرار می گیرد. همچنین دفتر خدمات ماشینی به منظور خواندن و نمره گذاری پاسخنامه ها اعمال سهمیه ها و گزینش علمی تا پایان مراحل فوق در قرنطینه کامل به سر می برد.
این واحد شامل بخش پرسنلی، بخش دفتری، بخش حفاظت آزمونها، بخش رسیدگی به موارد تقلب و تخلق و بخش حفاظت فیزیکی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 31 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد