بخشی از مقاله


چکیده:

در این تحقیق امکان ساخت جیره های غذایی فشرده مورد بررسی قرار گرفت. قالب های غذائی فشرده بخشی از جیره های غذایی جنگی اند که در طول مانور و ماموریت های نظامی مصرف می شوند. با توجه به امکان سنجی پایلوت تولید جیره غذائی فشرده ، سه نوع فرمول، تدوین و از تکنیک فشرده سازی و غلطک زنی توام با پخت اولیه برای تولید این قالب های غذائی استفاده شد. قالب جیره فشرده مخصوص مصرف روزانه در کیسه های سه لایه تحت وکیوم%50 بسته بندی و محاسبه زمان ماندگاری به روش کابالا و گاکولا و با استفاده از نرم افزار سیگما پلات 8 انجام گردید. نتایج حاصله نشان از انطباق یافته های علمی تحقیق با نتایج عملی طرح از نظر ویژگی های ارگانولپتیکی , وزنی، حجمی، تراکم انرژی و مواد مغذی، با ماندگاری دو سال بود.

واژه های کلیدی: قالب فشرده غذایی، کیسه های سه لایه، ماندگاری بالا

1


مقدمه

جیره های غذائی فشرده محصولی است که توسط مراکز تحقیقاتی تغذیه مـواد غـذائیFNRI 1 جهـت تغذیـه افـراد در شـرایط اضـطراری توسعه یافته است . این محصول بر پایه غلات شامل آرد غنی شده، روغن گیاهی،شکر، شربت ذرت، آرد سویا، نشاسته ذرت، سوربات پتاسیم، ویتامین هـا، طعم های لیمو، وانیل و کره و رنگ خوراکی با توجه به نوع فرمول تهیه می گردد. جیره به دلیل سبکی وزن ، حجم کم ، زمـان مانـدگاری بـالا 5)سـال)، سهولت جابجائی و نگهداری و توزیع راحت آن از ویژگی های برجسته ای نسبت به غذا های دیگر برخوردار است. این قالب هـای غـذائی بـرای بـاز شـدن نیاز به ابزار خاصی ندارد. جیره اضافه می تواند داخل بسته فویل باقی مانده و دوباره مهر و موم شود. علاوه بر آن هر قالب غذائی می تواند در دمای بـالاتر از 300 درجه فارنهایت ذخیره شود و بدون آماده سازی در شرایط مختلف نظیر اردوها، سازمانها و ادارات، سفرهای دریایی، زلزله و هر موقعیت طبیعی یـا مصنوعی اضطراری و غیر اضطراری دیگر مصرف شوند. توجه به تغذیه و تامین نیازهای غذائی مـردم در شـرایط اضـطرار نظیـر سـیل ، زلزلـه و جنـگ از موضوعات مهمی است که تمامی کشور های مختلف بویژه صنعتی را برآن داشته است تاتولید انواع متنوعی از این نوع جیره ها را در دستور کار خود قـرار دهند (برگوویتز،.(2006

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید