دانلود مقاله انبار و انبارداری

word قابل ویرایش
52 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

سیستم انبارداری
الف) عمومی
تعریف و ایجاد کدینگ انبارها، انواع کالا، واحد کالا، اطلاعات مشتریان و فروشندگان، تعریف انواع رسیدها و حواله ها.
ایجاد کدینگ کالا به صورت نمودار درختی و به تفکیک گروه کالا، نوع، سایز و … توسط کاربران.
تعیین و ایجاد انواع انبارها بر اساس سطوح فعالیت شرکت توسط کاربران.
تعریف و ایجاد انواع رسیدها و حواله ها شامل سریال های دلخواه شامل دستی یا ماشینی توسط کاربران.

تعریف نوع سند حسابداری انبار شامل ریالی و فیزیکی به صورت گروه کالا، تفکیکی، گروه حساب ها شامل تحویل گیرندگان، مراکز هزینه، دوایر مصرف کننده، پیمانکارها، پروژه ها و سایر سطوح فعالیت و صدور آن به صورت روزانه یا ماهانه.
تعریف و ایجاد مراکز هزینه مصرف کننده کالا یا مواد بر اساس کد حساب های حسابداری مالی.
تعریف و ایجاد روش قیمت گذاری کالا و مواد شامل fifo و lifo و میانگین لحظه ای به دلخواه کاربران برای هر گروه کالا یا انبار یا هر قلم خاص از کالا و مواد توسط کاربران.
تعریف و ایجاد نقطه تجدید سفارش، حداکثر موجودی، نقطه بحرانی برای هر گروه کالا و مواد و یا هر قلم خاص توسط کاربران

 

ب) عملیات انبار
امکان تهیه گزارش از کاردکس های هر قلم کالا و مواد شامل مقادیر ریالی و فیزیکی رسیدها و حواله ها و موجودی ها.
امکان تهیه گزارش از ورود و خروج هر قلم کالا به تفکیک نوع رسیدها و حواله ها و موجودی کالا و مواد.
امکان تهیه گزارش به صورت تجمیعی شامل گروه کالا و مواد، انبارها، سالن ها به صورت ریالی و فیزیکی.
امکان تهیه گزارش از موجودی اول دوره و پایان دوره به صورت کاردکس کالا و مواد، گروه کالا و مواد به صورت ریالی و مقداری.
امکان تهیه گزارش از موجودی ها به تفکیک مانده اول دوره، گردش طی دوره، مانده پایان دوره رسیدها و حواله ها به صورت ریالی و فیزیکی.
امکان تهیه گزارش های مصرف و وارده به صورت ماهانه، سالانه از هر گروه کالا و مواد در هر ماه و هر سال به صورت تفکیکی و تجمیعی به صورت ریالی و فیزیکی.
امکان تهیه گزارش از هر گروه کالا یا مواد و یا هر قلم کالا از سقف تجدید سفارش، حداکثر و

حداقل و نقطه بحرانی در هر لحظه.
امکان تهیه گزارش از مراکز مصرف کننده کالا یا مواد شامل پیمانکاران، پروژه ها، طرح ها، دستور کارها، موافقت نامه ها به صورت ریالی و تعدادی در هر لحظه با ذکر شماره های مربوطه.
کنترل کلیه اقلام وارده و صادره انبارها از فروشندگان و مصرف کنندگان با ارائه گزارش های خاص شامل تعدادی و ریالی.
امکان مشاهده و کنترل موجودی هر قلم کالا یا مواد هنگام صدور حواله شامل مقدار موجودی در لحظه.
امکان تهیه گزارش تجمیعی از تمام انبارها و به صورت تفکیکی به صورت ریالی و مقداری.

ج) سیستم انبارگردانی
ایجاد تگ شمارش توسط کاربران و الصاق آن بر روی کالا و مواد آماده برای شمارش پایان سال و یا ماه.
ثبت ورود شمارش های اول و دوم انجام شده توسط شمارشگران در سیستم.
ارائه لیست مغایرت انبارگردانی شمارش های اول و دوم جهت انجام شمارش سوم.
مقایسه شمارش نهایی با موجودی سیستم و ارائه لیست کسری و اضافه انبار در پایان ماه یا سال.
صدور سند حسابداری از طریق سیستم برای کسر و اضافات انبار و قیمت گذاری توسط سیستم
د) سایر امکانات
امکان تهیه و ساخت انواع گزارش های مورد نیاز انبارداری، مدیریتی، پروژه ای، صنعتی، خدماتی و پیمانکاری برای کالا و مواد مصرف شده از طریق گزارش های پویا و ویژه و نصب شده در سیستم توسط کاربران و به دلخواه.
امکان جابجایی، ادغام و تعیین وضعیت رسیدها و حواله ها در تاریخ های مختلف.
امکان تهیه و ساخت گزارشات از کاردکس های انبار، حساب ها، مراکز هزینه و مصرف کنندگان.
نقل و انتقالات بین انبارها و امکان تهیه گزارش های لازم.
سیستم انبارداری طراحی شده توسط نرم افزار Rational Rose

 

توصیف سیستم انبارداری طراحی شده توسط نرم افزار Rational Rose:
سیستم مورد بررسی ما قسمت انبارداری یک فروشگاه می باشد که در آن مشخصات کالا و موجودی کالاها ، کارخانه سازنده و غیره نگهداری میشود که اجناس سفارش داده شده توسط فروشگاه ، توسط قسمت انبارداری ار قسمت حمل و نقل دریافت کرده و گزارشات لازم را به مدیریت ابلاغ میکند.
اگر کالای جدیدی وارد سیستم شود مشخصات کالا جدید را ثبت می نماید علاوه بر تحویل کالا ، ارجاع آن به قسمت فروش توسط این قسمت صورت می پذیرد و در این سیستم علاوه بر کارهای انجام شده ، گزارشاتی هم باید ارائه شود که یکی از آنها گزارش کالا با موجودی به حداقل رسیده می باشد سیستم باید به صورت اتوماتیک کالا را با موجو دی کم را تشخیص داده و گزارش دهد.
گزارش بعدی در مورد ورود و خروج کالا ها از انبار می باشد که به صورت ماهانه به مدیر ارائه می شود.
یک گزارش کلی نیز است که در هر سال از تعداد کالاهای مصرفی از هر کالای مشخص به مدیر تحویل داده می شود.
در این سیستم انبار دار نقش اساسی را به عهده دارد و با مدیریت ، مسئول قسمت خریدو فروش و حمل و نقل در ارتباط و تعامل است

این پروژه شامل بخشهای زیر می باشد
۱)جدول نیازمندیها
۲)نمودار مورد های استفاده در هفت پکیج و بسته طراحی شده اند. که عبارت اند از:
بسته های نمودار های مورد استفاده(Use Case Package )

نمودار عامل ها (Actors)
جستجو و ثبت مشخصات کالاو کارخانه عملیات بر روی کالا ثبت موجودی گزارش گیری ارجاع کالا به قسمت فروش گزارش گیری ماهانه و سالانه سناریو های موجود در سیستم:
عنوان : ثبت مشخصات کالا
عامل های استفاده کننده: انباردار
هدف: نگهداری مشخصات کالا
۴)نمودار موردهای استفاده محقق شده برای Use Case ها
نمودار فعالیت(Activity Diagram ))نمودار توالی (Sequence Diagram))نمودار همکاری (Collaboration Diagram )
دوستان برای دریافت فایل rational rose برنامه به همراه توضیحات ۱۲۹ صفحه ای که شامل توضیحات کامل برنامه می باشد میتوانند با
سیر تحول انبار و انبارداری در ایران
تا قبل از شهریور ماه سال۱۳۴۰ به علت فقدان قوانین مخصوصی که بتواند وظایف و مسئولیت های صریح انبارداران و امانت گیرندگان کالا را در مقابل صاحبان آنها تعیین کند و همچنین به واسطه عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها به اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای مترقی جهان‚وضع اغلب انبارهای تجارتی ایران فوق العاده اسف بار بود.

صدها بنگاه و موسسه و هزاران افراد عامل در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها و نقاط مرزی و بنادر با دایر کردن محوطه های محصول مسقف و یا رو باز سالهای سال بود که به شغل انبارداری اشتغال داشته و این مکان ها را به نام بنگاه‚گاراژ‚انبار کالا‚تیمچه‚قیصریه ‚بارانداز‚سرای تجاری و نظایر آن نامیده و می نامیدند.در این گونه انبارها هیچگونه مقرراتی جز عرف محلی بین صاحب کالا و انباردار حاکم نبوده و اغلب اختلافات شدید بین طرفین ایجاد می شد . کارمندان و کارگران این انبارها اغلب از یک سرایدار یا نگهبان وچند بار بر که حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتن یا

قپان دار و متصدی توزین کالا و نظایر آن تشکیل می شد . حمل ونقل داخلی انبار بیشتر برروی دوش انسان یا حیوان انجام می گرفت و چرخ های دستی و گاری جزو ابزار پیشرفته آنها تلقی می شد .آمار موجودی انبار و مقادیر کالاهایمختلف متعلق به اشخاص در بیشتر مواقع از یک دفترچه

 

خشتی یا دفتر بیجک که با سبک سیاق وبا مداد بطور بسیار کثیف نوشته می شد استخراج می گردید .توزین کالا‚علامت گذاری وشمارش پلمپ کردن صندوق ها و عدل ها و بازرسی و ورود و خروج کالا و طرز چیدن عدل ها درموطه های انبار وسایر عملیات طبق رویه ها ی بسیار قدیمی و پر زحمت و غیر قابل اطمینان انجام می گرفت وجود موش وحشرات موذی در انبارها غیر قابل اجتناب

بوده و هیچ گونه اقدامی برای ضد عفونی و تهویه انبارها به عمل نمی آید و چون اغلب انبارها بیمه نمی شد در صورت بروز حریق یا حادثه دیگری هیچ راهی برای جبران زیان وارده به صاحب کالا در دست نبود.تا اینکه د رششم شهریور ماه سال ۱۳۴۰طی تصویب نامه هیات وزیران شرایط تاسیس انبارهای عمومی از تصویب گذشت واولین شرکت سهامی انبار های عمومی ایران در ۱۲دیماه

همان سال تاسیس و به ثبت رسید. از چند دهه اخیر نیز با بهبود وضع ساختمانی در انبارهای کشور تا حدی از وسایل جدید استفاده شده و نواقص ساختمانی بعضی از انبارها مرتفع گردیده است. با گسترش مبادی ورودی و خروجی کشور وضعیت انبارها تا حدودی قابل قبول شده و شرکت های متعدد بازرگانی و تولیدی و صنعتی هر یک فضاهایی را برای نگهداری مواد اولیه‚لوازم یدکی ‚کالاهای ساخته شده و یا خریداری شده اختصاص داده اند وتا حد امکان در صدد رفع نواق

ص ونارسائی های آن برآمده اند .در شرایط کنونی اکثر انبارها حتی انبار شرکت هایی که اخیرا تاسیس وراه اندازی شدهاند و از بهترین ماشین آلات صنعتی و تکنو لوژی مدرن بر خوردار هستند‚فاقد تسهیلات و وسایل مدرن اطفای حریق و نظایر آن می باشند.
اهمیت انبار و انبار داری
انبار محل تجمع یا ذخیره سازی اقلامی است که مو جودی های درون آن برای ارضای نیازهاو تقاضاهای آتی مصرف می گردند.بنابراین انبار وانبارداری به لحاظ اهمیت که در تغذیه وتامین اجناس و اقلام مورد نیاز قسمت های مختلف در واحدهای تولیدی‚بازر گانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق وکامل و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت وبه همین دلیل انبارداری باید روشمند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحدها باشد.

امروزه مدیران و صاحبان آگاه صنایع در اکثر موسسات و سازمانها به این مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه های اصولی انبارداری باعث می گردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودیها د رانبار و هزینه انبارداری انواع کالا ها در مقادیر و اندازه های مختلف در زمان های متفاوت به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتا تاثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی و قابل فروش و هزینه های عملیاتی سازمان خواهد گذاشت.

چون اقلام و موجودیهای انبار بخش عظیمی از دارائیهای هر سازمان را تشکیل می دهد.به همین دلیل در سازمانهای تولیدی‚بخش تولید‚برنامه ریزی تولید خود را بر مبنای موجودیهای انبارو ظرفیت های موجود آن طراحی و پیاده می کند زیرا در صورت عدم وجود موجودی کافی در انبار اختلال در تولید به وجود می آید و منجر به از دست دادن کارآیی کارکنان بخش تولید می گردد.

انبار در موسسات تولیدی‚بازرگانیو خدماتی به عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید و مصرف و توزیع و هم چنین حلقه ارتباطی بین تولیدو مصرف و توزیع و هم چنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد وکالا و خدمات محسوب می شود. در سازمانهای تجاری و بازرگانی ‚ برنامه ریزی فروش و توزیع و هم چنین خرید به مقادیر موجودیها ی انبار‚فضاها و امکانات و تجهیزات انبار‚و محلهای استقرار انبار و نظایر آن متکی است که عدم دسترسی به موقع به هر یک از آنها‚منجر به از دست دادن بازار‚مشتریان‚کاهش درآمد وافزایش هزینه می گردد. به همین دلیل‚وجود انبار از ضرورت های اصلی فعالیت هر سازمانی بشمار می رود.

ضمن اینکه اداره انبار نیز با بهره گیری از شیوههای اصولی انبارداری باعث می گردد سایر واحدهای یک سازمان بتوانند نقش و وظایف خود را به خوبی ایفاء کنند.
بنابراین ملاحظه می گردد که انبار به عنوان یکی از ارکان اصلی واحدهای خدمات رسانی در هر سازمانی بشمار می رودکه از نظر ماهیت و اهمیت موضوع سرویس دهی و خدمات رسانی‚تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون سازمانی آن از جایگاه ویژه ای بر خوردار است.امروزه‚اهمیتی که مدیران صنایع کشور ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته جهان به نگهداری حد اقل مواد و کالا در انبار

برای مصرف و تولید و توزیع و فروش مواد وکالا می دهند‚بدان حد رسیده است که حاضر نیستند مقادیری بیش از حد نیاز را برای تولید در یک دوره کوتاه مدت در انبار نگهداری کنند وبا برنامه ریزی های بسیار دقیق و با حساسیت زیاد وبا استفاده از فنون محاسباتی و ریاضی‚مقادیر موجودیها در انبار را با سفارشهای متعدد در کوتاه ترین زمان ممکن تحت کنترل در می

آورند.
just In Time Jit استفاده از روش مو جودی صفر یا تولید به موقع
برای نگهداری و مصرف مواد و کالا ‚امروزه یکی از فنون پیشرفته در امر مدیریت مواد و کالا و برنامه ریزی آن در انبارداری و تولید بشمار می رود. زیرا در این روش حد اقل موجودی کالا در انبار نگهداری می شود واز تجمع سرمایه در انبار جلوگیری به عمل می آید.روش موجودی صفر توسط ژاپنی ها در دهه سال۱۹۵۰ابداع گردیده و امروزه بسیاری از کشورها از این روش نیز استفاده می کنند.
دلایل نگهداری موجودیها وانبارکردن آنها

اصولا نگهداری مقادیر بیش و یا کمتر از حد مورد نیاز مواد و کالا در انبار ممکن است هزینه و یا خساراتی را بر پیکره فعالیت و عملیات سازمان وارد آورد که گاهی اوقات جبران آن به انرژی و صرف زمان زیادی نیاز دارد و بار مالی سنگینی را برای سازمان به وجود می آورد. سیاست اداره کردن سیستم انبار و مدیریت مواد و کالا ایجاب می کند که مشخص گردد چه مواد و کالا باید در انبار وجود داشته باشد ودر چه مواقعی باید سفارش خرید مقادیر معینی از کالا و اجناس مورد نیاز صادر شود. لذا نگه داری موجودیها در انبار در شرایطی که امکان دسترسی به موقع به مواد و کالای مورد نیاز در انبار و یا بازار مجود ندارد و از طرفی می بایست برای تامین نقدینگی‚نوع و مقادیر اجناس‚

مدت زمان تحویل‚نحوه حمل و نقل‚مقدار فضا و حجم مورد نیاز در انبار و نظایر آن برنامه ریزی کرد‚ضرورت نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها را اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن اینکه می توان دلایل متعدد دیگری را برای انبار کردن منطقی موجودیها و نگهداری آنها در انبار بر شمرد که اهم آنها عبارتند از :
●استفاده از تخفیف های کلی و یا افزایشی خرید انواع مواد و کالا.
●جلوگیری از هزینه های کمبود و فقدان موجودیها در انبار.
● جلوگیری از توقف عملیات زیان های ناشی از آن.
● جلوگیری از زیان ناشی از و روند افزایش قیمت مواد و کالا.
● عدم اطمینان از تحویل به موقع مواد و کالا سفارش داده شده.
● عدم امکانات مالی و سرمایه گذاری با حجم بسیار برای زمان های متفاوت در امر تهیه و خرید مواد و کالا.
● جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کالا و هزینه های سفارش آن.
● هماهنگی با برنامه ریزی های تولید و فروش به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه و یا اختلال در کار آنها.
●افزایش انعطاف پذیری در برنامه ریزی تولید و فروش در مواقعی که بنا به دلایلی تغییراتی در برنامه های مزبور به وجود آید.

تعریف انبار
انبار به هر محل و فضایی که بتوان انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت انواع محصول و یا محصولات و کالاهای قابل فروش و یا کالاهای نیمه ملزومات‚ابزارآلات ویا هرساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین آلات گونه کالای مستعمل و غیر قابل استفاده و اسقاطی را در آن بطور منظم روشمند و سیستماتیک برای مدت معین و یا نامعلوم نگهداری و ذخیره کرد اطلاق می شود.

تعریف انبارداری
انبارداری به دریافت و صدور کالا و اجناس(داخل و خارج از سازمان) و نگهداری آنها طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن و تحویل دادن با صرف حداقل زمان و نیروی انسانی مورد نیاز و با کمترین هزینه نگهداری موجودیها در انبار و رساندن اجناس و کالای مورد نیاز واحدها یا متقاضیان در کمترین گفته می شود.و زودترین زمان ممکن
رفتار و روابط و وظایف متقابل انبار با سایر واحدها

انبار بنا به نیاز همه واحدها‚عموما با کلیه واحدها و کارکنان آن مدام در تماس و ارتباط می باشد. این ارتباط و تماس چه در مورد تحویل گرفتن‚نگهداری و تحویل دادن مواد و کالا و چه در مورد مبادله اسناد و مدارک و حساب های آن می بایست مبتنی بر اصول و ضوابط پایدار و مدون رسمی و در چارچوب نظام اداری و عملیاتی سازمان انجام شود و نباید مناسبات شخصی و دوستانه غیر اداری و یا خصمانه جایگزین آن گردد.
باید افزود که داشتن روابط و مناسبات شخصی و دوستانه لازمه برقراری ارتباط مؤثر صحیح و منطقی در ایجاد و برقراری پایدار روابط اداری دریک سازمان محسوب می شود و سبب تسریع امور و عملیات جاری سازمان می گردد.ولی موضوع این است که داشتن روابط و مناسبات شخصی و دوستانه نباید اصول و ضوابط اداری و ابهام درعملیاتی سازمان را زیرپا گذارد و آن را تحت الشعاع قرار دهد و باعث گردد مقادیر وارده یا صادره موجودیهای انبار و مدارک و اسناد حسابداری در خصوص فعالیت های جاری و روزمره انبار شود.از طرفی رفتار خصمانه کارکنان واحدها با انبار و بالعکس آن‚سبب کندی جریان امور و ایجاد شبهه و اشتباه و هم چنین طولانی شدن اجرای عملیات و گاهی اوقات توقف آن می گردد که در هر در حالت‚اصول و ضوابط اداری و نظام عملیاتی سازمان می بایست حاکم و غالب بر این گونه روابط باشد.
عموما در اجرای نظام اداری و عملیاتی هر سازمانی در خصوص نحوه برقراری ارتباط کلیه واحدها با یکدیگر در گونه یا در روش انجام کار وجود دارد.

یک روش آن کلی و عمومی است که از طریق صدور یادداشت کتبی به صورت بخشنامه‚ دستورالعمل و یا آیین نامه به کلیه واحدها ابلاغ می گردد تا در ارتباط با یکدیگر چگونه اقدام کنند وچگونه رابطه متقابل و وظایف خود را انجام دهند . اصولا در سازمان هایی که سیستم های مالی‚اداری و عملیاتی آن مدون شده و به اجرا درآمده‚در آن وظایف و مسئولیت های هر واحد تعریف و مشخص گردیده و گردش و نمودار جریان عملیات آنها نیز تشریح و ارائه شده است و کلیه واحدها و کارکنان آن موظف به رعایت و اجرای آن می باشند این موضوع‚همان نظام اداری و عملیاتی سازمان تلقی می شود که حاکم بر کلیه‚ فعالیت ها‚ رویدادها و وقایع عملیاتی ساز

مان می باشد و انبار نیز از قاعده مستثنی نیست. دومین روشی که روابط متقابل انبار با سایر واحد ها را تبیین و مشخص می سازد‚ صدور دستور العمل های روزمره موردی یا مقطعی است که از سوی مقام مسئول با تصویب و امضاء کردن فرم ها و اعلام موافقت در حاشیه نامه ها و یا یادداشت های جداگانه جریان ورود و خروج کالا و اجناس به انبار را شکل می دهد.

بدین ترتیب‚هم کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز واحدها به خصوص انبار و واحد امور مالی فراهم می شود و هم مناسبات و روابط متقابل واحد ها‚مسئولین و کارکنان آنها بر پایه حسن تفاهم ترسیم و برقرار می گردد. علاوه بر آن مسئولیت و وظایف افراد به خوبی تفکیک و مشخص می شود.

واحد انبار
صرفنظر از موارد فوق‚انبار به عنوان یک واحد خدماتی برای ارتقای سطح کیفی خدمات خود نیاز به همکاری متقابل ردو بدل کردن اطلاعات با سایر واحدها ‚ به منظور پاسخ گویی به نیازهای سازمان دارد. انبار به عنوان یک حلقه ارتباطی با سایر واحدهای یک سازمان همانند هسته مرکزی یک عنصر تلقی می شود که سایر واحدها ی یک سازمان مانند الکترون به دوراین هسته مرکزی حلقه زده و به گرد آن می چرخند و ارتباط تعاملی با یکدیگر به وجود می آورند.شکل پایین نمایان گر این مفهوم در نحوه ارتباط و قرار گیری واحدها در مقابل انبار می باشد.

واحد امور بازرگانی
واحد کنترل کیفیت
واحد امور مالی
واحد امور اداری
واحد فنی و مهندسی

 

واحد امور تولید
تعریف مدیریت انبار
مدیریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزی‚سازماندهی‚کنترل و نظارت‚تصمیم گیری و هدایت و رهبری می باشد.
وظایف عمومی مدیریت انبار
• اقتصادی کردن عملیات انبار و انبارداری.
• برنامه ریزی و کنترل موجودیهای کالا در انبار.
• انجام عملیات انبار داری(تحویل گرفتن-نگه داری و تحویل دادن کالا).

• بازرسی و بازبینی و بازنگری موجودیهای کالا در انبار و حفاظت انبارها.
• ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط اصولی و روشمند با سایر واحد ها.
• اداره کارکنان و سازمان دهی انبار.
• شناسایی و محل یابی اقلام انبار و تجهیزات انبارها.
• سرویس دهی و خدمات رسانی و همکاری با سایر واحدها.
• سروسامان دادن وظعیت انبارها و حل و فصل مسایل مربوط به اداره انبارها.
• طبقه بندی موجودیهای کالا و نحوه چیدن‚قرار دادن‚جابه جایی و حمل آنها در انبار.
شرایط و وضع عمومی انبارها

وضع طبیعی انبارها
انبارها باید از لحاظ وضع طبیعی‚هوا‚درجه حرارت و وضع رفت و آمد در آنها بر اساس نوع و طبیعت اجناس و کالاهایی که در آنجا قرار داده می شود‚ساخته شوند و می بایستی در آن نکات مربوط به هوا‚درجه گرمی و سردی ‚گردوغبار‚نور و روشنایی‚ نظافت و بهداشت‚سروصدا و مسایل ایمنی مربوط به محیط و فضای انبار و نظایر آن نیز رعایت گردد.
همچنین باید فضای مورد نیاز برای افرادی که برای انجام کارهای انبار داری در آن رفت و آمد و فعالیت می کنند و یا راهها و فواصل مناسب و کافی برای تردد وسایل حمل ونقل و جابجایی مواد و کالا در انبار از قبیل: لیفت تراک یا چرخ های دستی و رفت و آمد اشخاص متفرقه و غیر کارکنان انبار در نظر گرفته شود. زیرا عدم توجه به هر یک از موارد فوق‚
خصوصا عدم توجه به رعایت راه عبور و مرور و ایجاد فواصل مناسب در آن‚سبب کندی و بوجود آوردن مشکلات در اجرای عملیات مربوط به جابجایی‚چیدن و استقرار موجودیهای کالا و تحویل اجناس در انبار می گردد. ضمن آن که در خصوص ورود و خروج اشخاص متفرقه به انبار باید ساختمان انبار محصور به دیوارهای غیر قابل عبور و به درب های قابل قفل شدن مجهز باشد تا در مواقع لزوم بتوان از ورود و خروج افراد غیر مسئول و یا ورود و خروج غیر مجاز مواد و کالا به انبار جلوگیری به عمل آورد.
بنابراین در طراحی و ساخت انبار باید نوع و طبیعت اجناس‚حجم و اندازه‚ خصوصیات مشخصات‚خواص فیزیکی و شیمیایی‚نحوه چیدن وقرار دادن و نگهداری آنها در انبار و نظایر آن مدنظر قرار داده شود.

 

وضع انبارها از لحاظ حفاظتی
انبارها از لحاظ حفاظت در برابر سرقت‚آتش سوزی‚پراکنده شدن موجودیها به علت در دسترس نبودن‚فساد پذیری بعضی از اقلام و یا توجه به رعایت علائم ایمنی بسته های کالا و مواد می بایست در شرایطی قرار گیرند که بتوان از هر نظر آنها را تحت نظارت و کنترل و حفاظت و ایمنی قرار داد.

فصل دوم
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آنها
تقسیم بندی و نام گذاری انبارها می تواند به روش های متعدد و متفاوتی صورت گیرد.در ذیل به چند نمونه از این نوع تقسیم بندی ها و نام گذاری ها اشاره می شود:
انبار ازنظر مصالح به کار رفته در ساخت آن
این گونه انبارها بر حسب نوع مصالح عمده مصرف شده در اسکلت بندی و ساختمان آن طبقه بندب می شوند.

آجری انبارهای •
انبارهای فلزی•
انبارهای چوبی •
انبارهای متفرقه•
انبار از نظر شکل ساختمانی آن
• انبار کاملا محصور یا پوشیده

• انبار پوشیده(هانگارد)
• انبار روباز(انبار باز در محوطه)
انبار بر حسب نوع و مشخصات و نام کالا
این گونه انبارها بر حسب نام کالا و نوع موجودیهای کالا در انبار‚طبقه بندی و نام گذاری می شوند که در ذیل به چند نمونه از این طبقه بندی و نام گذاری اشاره می گردد.
• انبار مواد اولیه
در این گونه انبارها می توان یک و یا چند نوع مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید را ذخیره و نگهداری کرد که عموما به این گونه انبارها‚انبار مواد اطلاق می شود. گاهی اوقات نام اینگونه انبارهای مواد را بر حسب نام کالای موجود در آن نام گذاری می کنند. مانند انبارآرد‚ روغن‚ وانیل و….. نام اینگونه انبار ها را بر حسب مشخصات فیزیکی و یا شیمیایی آن طبقه بندی می نماییند.
• انبار کالای نیم ساخته

این نوع انبار مخصوص نگه داری کالای نیم ساخته یا در جریان تولید می باشد که فرایند تولید یک یا چند مرحله را گذرانده اند و نیاز به تکمیل در پروسه های بعدی عملیات تولیدی دارند. چون کالاهایی که در این گونه انبارها ذخیره و نگهداری می شوند و نیاز به تکمیل دارند‚ بنابراین می بایست اینگونه انبارها در مجاورت خط تولید ویا نزدیک آن قرار داشته باشند.اغلب کالاهای ذخیره شده در اینگونه انبارها برای مدت کوتاهی نگهداری می شوند و عموما برای نامگذاری آنها‚از نام فرایند خط تولید در هر مرحله استفاده می کنند.
• انبار کالای ساخته شده(محصول)
در این نوع انبارها‚انواع کالاهای ساخته شده(محصول) یک واحد تولیدی ویا کالاهای خریداری شده یک شرکت بازرگانی که آماده برای عرضه و فروش به بازار می باشند‚ذخیره و نگهداری می گردنند.در این گونه انبارها اگر فقط یک نوع محصول یا کالا نگهداری شود‚عموما آن را بنام همان محصول(کالا) نام گذاری می کنند.مانند انبار بیسکویت‚ویفر‚شرین عسل و…
انبار بر حسب خاصیت کالا

انبارها را می توان بر حسب خاصیتی که کالاهای موجود درآن دارد طبقه بندی و نام گذاری کرد. از آن جمله:
• انبارکالا فاسد شدنی (شوینده)
انبارهایی که برای نگهداری این قبیل مواد و کالا به کار می روند‚می بایست از تجهیزات حرارتی و یا برودتی مناسب بر خوردار باشند.زیرا در این گونه انبارها مواد و کالاهای فاسد شدنی نگهداری می شوند که نیاز به درجه حرارت ویژه ای دارند.بنابراین انواع ‚مواد غذایی‚مثل خامه و نظایر آن به سردخانه های خاصی نیاز دارند که بتوان کالا را در دمای مورد نظر درآن نگهداری کرد.که می بایست هر یک ازآنها را در درجه برودت خاصی در سردخانه ها‚یخچالها یا فریزرها نگهداری کرد.

• انبار مواد آتش زا وقابل احتراق

این گونه انبارها مخصوص مواد و کالاهایی می باشد که می بایست از نظر حفاظت و امنیت از شرایطی خاص و مقرراتی ویژه بر خوردار باشند.معمولا این نوع انبارها را در محلهایی دور از اماکن عمومی‚ابنیه و ساختمانها می سازند و مورد استفاده قرار می دهند. در این نوع انبارها انواع مواد محترقه ویا هر نوع مواد قابل اشتغال و انفجار نیز نگهداری می شود.
• انبار مواد فله(بازو بدون بسته بندی)
در این گونه انبارها موادی را که از یک نوع هستند و بدون بسته بندی خاص در یک محل بطور در هم و مخلوط ویا رویهم ریخته می شوند نگهداری می کنند.
سازمان انبارها
ساختارسازمانی انبارها
سازمان انبار از قسمت های مختلف و به سرپرستی افرادی که باید دارای مشخصات معین و وظایف مشخص باشند تشکیل یافته است که امور مربوط به دریافت‚نگهداری و صدور
موجودیها از انبار را بر عهده دارند.

چون اداره امور انبارها به برنامه ریزی صحیح و منظم و برقراری نظام اداری و انبارداری نیاز دارد‚ سازماندهی انبار در شرکت ها و سازمان های مختلف به شکل های متفاوت و متعدد صورت می گیرد.به طوری که مدیریت انبار در بعضی از شرکتها و موسسات بزرگ زیر نظر مستقیم مدیریت مواد و برنامه ریزی تولید و یا مدیریت عملیات یا اجرایی و یا مدیر داخلی یا مهندسی صنایع و نظایر آن و در بعضی از شرکتها و سازمانها زیر نظر مستقیم مدیر امور مالی یا مدیریت کارخانه یا مدیر امور پشتیبانی و اداری و یا مدیریت بازرگانی قرار دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 52 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد