مقاله در مورد انبارداری

word قابل ویرایش
66 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

انبارداری

کالاها: انبار:
معرفی گروهی کالاها معرفی انبارها به همراه نوع انبار
نرخ گذاری استاندارد برای کالا روش قیمت گذاری در سطح انبار
قابلیت تعریف طول کد کالاها تعریف حساب معین وتفضیلی مرتبط با انبار
فعال یا غیر فعال کردن کالا قابلیت فعال کردن انبار ویا مشخص کردن انبارهای ریالی
معرفی مقدار سرک برای کالا بصورت درصدی شماره سریال اسناد انبار به تفکیک انبارها یا بطور کلی

• معرفی واحدهای اندازه گیری ، معرفی بسته بندی کالا ،
• به همراه قابلیت معرفی چهار مشخصه خاص برای کالا با عناوین پویا وقابل تغییر
• معرفی مشخصات جزء برای کالا (سریال کالا، شماره فنی ، کد محل کالا ، شماره بارکد ، کد قدیم)
• معرفی واحد شمارش فرعی وضریب تبدیل و هشدار درمورد حداکثر موجودی ، حداقل موجودی ، نقطه سفارش

• رسید وحواله انبارها:
• معرفی انواع رسید ( اول دوره ، برگشت از مصرف ، برگشت از فروش) مرتبط با حسابداری
• صدور رسید تعدادی وریالی در سطح انبارها
• صدور حواله ها به تفکیک نوع (مصرف داخلی ، حواله امانی، مرجوعی خرید)
• تعریف نوع مصرف انبار
• صدور حواله تعدادی در سطح انبارها به ریز نوع مصرف
• حواله انبار به انبار

گزارشات و امکانات ویژه نرم افزارانبارداری سیما
عملیات انبارگردانی:
• چاپ تک

• ورود اطلاعات شمارش شده
• لیست مغایرت و…
عملیات مالی:
• صدور سند مالی انبار بطور جمعی خودکار
• تعیین قیمت قطعی اسناد استاندارد
• صدور سند انحراف از استاندارد
• معرفی ساختار کد کالا
• قابلیت معرفی الگوی سند مالی برای رسید انبار
• قابلیت معرفی الگوی سند مالی برای حواله انبار
گزارشات:
• جستجوی کلیه اقلام رسید وحواله وگزارشات مرکب
• گزارش عملکرد کالاها
• گزارش کاردکس انبار

• گزارش موجودی کالا
• گزارش نوع مصرف در مراکز هزینه
• گزارش خروج کالابراساس نوع مصرف
• گزارش نوع مصرف با حسابهای تفضیلی
• گزارش نوع رسید با حسابهای تفضیلی و…

انباردار

کلیه موجودی های مواد باید تحت اختیار و ابواب جمعی یک انباردار مسؤل باشد.این شخص باید تجربه کافی در روشهای انبارداری داشته،لیاقت وکفایت اداره عملیات انبار را دارا باشد،در امانت و درستی او تردیدی نباشدو بتواند افراد تحت سرپرستی خود را به خوبی اداره کند.
شرح و ظایف و مسؤولیت های انباردار به قرار زیر است:
الف) تمیز و مرتب نگهداشتن انبارها

ب) تحویل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش کالا و برگ رسید کالا یا در اعلامیه بدهکار انبار.
ج) قرار دادن مواد در جای صحیح آنها در انبار.
د) مقابله مانده های کارتهای انبار با موجودی های واقعی انبار.
ه)ارسال تقاضای خرید کالا به اداره خرید در مواقعی که موجودی هر یک از اقلام به حد تجدید سفارش می رسد.

و) ممانعت از ورود اشخاص غیر مجاز به داخل انبرها .
ز) صدور مواد از انبار در مقابل حواله های انبار که به امضاهای مجاز رسیده باشد.
ج) تهیه گزارش مواد ناباب و کم مصرف جهت اطلاع هیأت رئیسه.
تشکیلات داخلی انبارها
تقسیم بندی داخلی انبارها : قفسه ها و محفظه‌های محتوی مواد انبار باید در راهروی مشخص قرار گرفته باشند تا دسترسی به آنها به آسانی میسر باشد. در بسیاری از موارد ممکن است لازم باشد راهروهای کافی برای عبور وسایل گذاشت و برداشت مواد در داخل انبار تعبیه شود ، در این صورت بهتر است خطوط سفی

دی در کف انبار نقش شود که محل محفظه‌ های مواد مختلف را مشخص نماید.
– معایب احتمالی تمرکز انبارها عبارتند از :

الف) افزایش هزینه حمل و نقل داخلی

ب) محل انبارها ممکن است از بسیاری دوایر مصرف کننده دور باشد و موجب ناراحتی و تاخیر در تحویل جنس گردد .
ج) خرابی وسایل حمل و نقل داخلی یا بروز سایر موانع در انبارهای مرکزی موجب ایجاد وقفه در کار دوایر گردد .
محسنات و معایب تمرکز انبارها
مزایای انبارهای مرکزی در مقایسه با انبارهای فرعی به شرح زیر است :
الف) صرفه جویی در تعداد کارمندان و تمرکز متخصصین انبارداری در یک اداره
ب) کاهش هزینه های دفتری و صرفه جویی در مدارک و نوشت افزار .
ج) امکان نظارت بهتر .
د) کارمندان انبارها با انواع مواد انبار آشنایی پیدا میکنند و در صورت غیبت هر یک از کارمندان سایرین میتوانند کار او را انجام دهند .

ه) امکان تقسیم بندی بهتر انبارها .
و) تسهیل کنترل موجودیها .
ز) امکان تقلیل موجودیها به حداقل و در نتیجه تقلیل فضای انبارها
خ) کاهش مقدار کالای ناباب و کم مصرف
ط) امکان تقلیل سرمایه مصرفی در موجودیها به حداقل .
سازمان و محل انبارها
سازمان و انبارهای مؤسسات صنعتی با نوع صنعت و بزرگی مؤسسه و سیاست اداره کنندگان آن بستگی دارد ولی بطور کلی میتوان انبارها را از لحاظ سازمانی به ۲ نوع تقسیم کرد : انبارهای مرکزی یا اصلی و انبارهای فرعی یا دستی.
محل انبارها باید طوری انتخاب شود که حداکثر کارآیی و سرعت عمل را ممکن سازد. انبارها باید حتی المقدور نزدیک به محل رسید و ارسال کالا باشد تا هزینه های نقل و انتقال به حداقل تـقلیل یابد در عین حال باید انبار طوری وقع شده باشد که به آسانی در دسترس کلیه قسمتها و به خصوص قسمتهایی که مواد سنگین یا پر حجم می کنند باشد .

در کارخانه های بزرگ که تعداد دوایر زیاد است انبارها را نمیتوان در محلهایی قرار داد که هم در نزدیکی دایره رسید کالا قرار گرفته و هم به کلیه دوایر مصرف کننده نزدیک باشد تا تحویل مواد به آسانی میسر گردد . به این جهت غالبا لازم است انبارهای فرعی دایر نمود که برای تحویل مواد به قسمتهای به خصوص کارخانه مناسب باشند . و در این صورت انبار مرکزی مواد و مصالحی را که هر یک از انبارهای فرعی برای تحویل به حوزه عمل خود لازم دارند هر چند یکبار به آن انبارها صادر میکنند . در این شرایط حتما باید کمک انباردارها مسئول انباردار کل باشند تا بتوان سیاست خرید ، انبار کردن و صدور مواد از انبار را در تمام مؤسسه هماهنگ و یکنواخت نمود .

انبارداری کالا و جریان روزمره انبار
سازمان انبارها و کنترل موادمصرفی در تولید
اهمیت اجناس انبار در غالب شرکتهای صنعتی قسمت قابل توجهی از وجوه شرکت به مصرف سرمایه گذاری در موجودیهای جنسی میرسد و شرکتهایی که روش های منظم و مطمئنی نداشته باشند ممکن است زیانهای عمده ای از این راه متحمل شوند .

در اکثر مؤسسهت کوچک و بعضی اوقات حتی در مؤسسات بزرگ اهمیت حس اداره انبارها از نظر دور مانده و به این موضوع که مواد و مصالح انبار ارزش نقدی معادل قیمت خود دارند توجه کافی نمیشود . حیف و میل مواد ، فاسد شدن آنها و عدم توجه در جابه جا کرئن و نقل و انتقال و حفظ و حراست آنها منجر به تقلیل سود یا حتی ابجاد زیان شده و به این جهت ایجاد انبارهای مجهز و اداره آنها با روش صحیح یکی از شرایط ضروری استفاده کامل از یک دستگاه حسابداری صنعتی است .

نرم افزار انبارداری انباردار

نرم افزار “ انباردار “ به منظور مدیریت جایگاه های کالای بازرگانی طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می دهد.
تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می باشد.
استفاده از این سیستم انبارداری مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
• دقت بالا در محاسبه هزینه انبارداری و موجودی کالا
• سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک تاجر یا صاحب کالا یا بیجک یا رسید
• جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن بیجک یا رسید
• حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید
• جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید
• سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع

مخاطبین نرم افزار انبارداری انباردار
نرم افزار انباردار جهت مدیریت کلیه انبارهای عمومی و خصوصی طراحی شده است و کلیه اصناف، انبارها، شرکتهای تجاری و … که نیاز به مدیریت وضعیت انبار و کالاها دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. نرم افزار انباردار به گونه ای طراحی شده است که شرکتهای خصوصی و دولتی که انبار آنها شخصی بوده و با یک صاحب کالا که در حقیقت خود شرکت است در ارتباط هستند و کلیه اجناس موجود در انبار متعلق به همان شرکت می باشد، به راحتی می توانند وضعیت کالاهای موجود در انبار را کنترل و بر ورود و خروج کالاها نظارت داشته باشند.

آشنایی کلی :
سیستم نرم افزاری انبارداری مصرفی، یک سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد که برای مدیریت و مکانیزه نمودن فرآیندهای انبارداری در شرکت نرم افزاری الگوپارس طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار جهت پوشش دادن کلیه فرایندهای انبارداری در موسسات و سازمانهای خدماتی نظیر موسسات آموزشی، دانشگاهها، مراکز فرهنگی، موسسات و شرکتهای تجاری که ماهیت تولیدی ندارند و … قابل استفاده می باشد. استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای تولید نرم افزار و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات از ویژگیهای منحصر بفرد این سیستم نرم افزاری می باشد.
قابلیتهای سیستم :
معرفی کالاها به نرم افزار و انتساب کد اختصاصی به هر کالا (کدینگ کالاها).

دسته بندی کالاها بر حسب نوع استفاده به انواع متفاوت نظیر : مصرفی، اموالی، ضایعات و …
گروه بندی کالاها برحسب نوع کارکرد نظیر مواد غذایی، لوازم التحریر، لوازم اداری و …
تعریف واحدهای شمارش گوناگون برای سیستم و اختصاص کد انحصاری برای هر واحد.
اختصاص واحدهای شمارش فرعی و اصلی به هر کالا.
تعریف دقیق انبارهای موجود در سازمان و اختصاص کد انحصاری به هر انبار.
دسته بندی انبارهای موجود در سازمان بر حسب استفاده به انواع مختلف همانند : انبار مواد غذایی، انبار ضایعات و …، و اختصاص کد انحصاری به هر نوع انبار. تقسیم بندی مکانهای متفاوت موجود در هر انبار بر حسب نوع کالاهایی که در آن قسمت نگهداری می شود، و اختصاص نام مستعار و کد انحصاری به هر قسمت (Partitioning).
معرفی کارپردازها به همراه ثبت اطلاعات مربوط به آنها و اختصاص کد انحصاری به هر کارپرداز.
تعریف افراد رابط واحدهای سازمانی با واحد انبارداری به عنوان گیرنده گان کالا و اختصاص کد انحصاری به هر شخص.
تعریف دقیق واحدهای سازمانی به همراه ثبت دقیق مشخصات آنها و تخصیص کد انحصاری به هر واحد.

ثبت و نگهداری درخواستهای خرید کالا یا تحویل کالا، همراه با اطلاعات مربوطه نظیر شماره درخواست، تاریخ، درخواست کننده و …
ثبت و نگهداری مشخصات دقیق کالاهای وارده به انبار، همانند : نام انبار، شماره قبض انبار، نام کارپرداز، شماره درخواست، تعداد، قیمت و…
ثبت و نگهداری مشخصات دقیق کالاهای خارج شده از انبار، نظیر : نام انبار، شماره حواله انبار، گیرنده کالا، شماره درخواست، تعداد، تاریخ تحویل و…

چاپ رسید انبار و حواله انبار برای اجناس و کالاهای خارج شده یا وارد شده از یا به انبار.
ارائه گزارشهای دقیق و لحظه ای از کالاهای وارده به انبار (قابل چاپ بر روی کاغذ و مشاهده بر روی مانیتور.
ارائه گزارشهای دقیق و لحظه ای از کالاهای وارده به انبار (قابل چاپ بر روی کاغذ و مشاهده بر روی مانیتور.
ارائه گزارشهای دقیق و لحظه ای از کالاهای خارج شده از انبار (قابل چاپ بر روی کاغذ و مشاهده بر روی مانیتور.
مکان اخذ گزارش از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار بر حسب مولفه های متفاوت نظیر یک گروه کالای خاص، چندین گروه کالا و یا کلیه کالاها و نیز مرتب سازی هر مولفه.
تعبیه نمودن جادوگر ساخت گزارش (Report Generator ) جهت اخذ گزارشهای دلخواه از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار.

تخصیص نام کاربری و رمز عبور به هر کاربر و کنترل آنها جهت استفاده از سیستم.
قفل شدن سیستم در صورت ورود غیر مجاز.
امنیت قوی و حفاظت از اطلاعات وارده.
تهیه نسخه های پشتیبان (Back Up گیری) از فایلهای مربوط به اطلاعات وارده به صورت اتوماتیک و بدون دخالت کاربران، در مقاطع زمانی مختلف.
قابلیت استفاده تحت شبکه (LAN) و چند کاربره.
رابط کاربری زیبا و ساده با رنگ بندی مناسب.
امکان افزودن ویژگیهای خاص برای مشتریان به صورت سفارشی.
وی‍ژگی های یک پروژه انبارداری
یک پروژه انبارداری باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
عناوین موجود در پروژه :
معرفی شرکت
زیر مجموعه شرکت
تولیدات شیشه جام

ویژگیها
کاربردها
رنگهای قابل تولید
شیشه های مشجر
شیشه های دو جداره با استفاده از تکنولوژی اروپائی
شیشه های تزئینی سکوریت
ویژگیهای این نوع شیشه
کاربردهای اصلی
پروژه های در دست اجرا
فصل اول – تعاریف
۲-۱ تعاریف
تعریف انبارداری
تعریف کمک انباردار

تعریف جابجایی
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف شرکت سهامی (corporations)
تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate corpora tion )
تعریف استعلام بها
تعریف انبار
چیدن کالا
تعیین محل قرار دادن کالا ( انبار – قفسه – طبقه – ردیف )
بهترین عوامل قرار گرفتن کالا در انبار
میزان تقاضا یا مصرف کالا
محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار

وجه تشابه
امکانات و تجهیزات انبار
خصوصیات فیزیکی
خصوصیات کیفی کالا
چیدن و انبار نمودن کالا
تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر روی اجناس
کارت کوچک ( کارت قفسه )
کارت بزرگ
مراحل انبار داری
وظایف انباردار
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار

انواع وسایل حمل و نقل
مکان ساخت انبار
اصلهای مهم در خرید
۱- کیفیت مناسب

۲- کیفیت ( مقدار ) مناسب ( Right Quantity )
3- قیمت مناسب ( Right price )
4- منبع مناسب ( Right source )
5- زمان مناسب ( Right time )
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مزایا و معایب سیستم
معایب نداشتن سیستم انباداری
مدارک کالا در انبار

اهمیت و سازمان انبار ها
اهمیت انبار
انواع انبار ها
انواع انبار از نظر ساختمان
خروج کالا از مؤسسه

تحویل مصالح
ثبت در کارت انبار
تحویل کالای غیر مصرفی
درخواست خروج کالا برای تبدیل نوع جنس
درخواست فروش یا واگذاری کالا
انتقال کالا از انباری به انبار دیگر
نمودار گردش کالا

فصل سوم – روش تحقیق
مشکلات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
ویژگیهای تحقیق
محل تحقیق
مدت تحقیق
روش تحقیق

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل تحقیق
ورود کالا به انبار
در یافت کالا از طریق خرید خارجی
برگشت کالای مازاد برنیاز
نقل و انتقال کالا بین انبار ها

درخواست کالا
درخواست خرید
انواع مناقصه
مناقصه عمومی
مناقصه محدود
آگهی مناقصه
اختیارات مناقصه گزار
مزایده
سفارشات خرید
رسید و صدور مواد انبار

صدور مواد از انبار
خروج اجناس از انبار به چند طریق صورت می گیرد
درخواست کالا و مواد از انبار
حواله انبار
حواله انبار چهار برگ است که به شرح زیر توضیح می شود
فرمهای اصلی که برای ورود و خروج کالا
فرم درخواست کالا از انبار
کاردکس انبار
امکانات کلی سیستم

 

سیستم ثبت اسناد و اطلاع رسانی سازمانی
دستورالعمل انبار گردانی
اهمیت انبار
جایگاه انبار
انواع انبارها
انبارهای سرپوشیده
انواع موجو دیهای انبارها

کالاینیمه ساخته(کالای در جریان ساخت)
سیستمانبارداری ومزیت های آن
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
سیستم انبارداری
ایجاد کدینگ کالا به صورت نمودار درختی و به تفکیک گروه کالا، نوع، سایر و… توسط کاربران.
تعریف و ایجاد نقطه تجدید سفارش، حداکثر موجودی، نقطه بحرانی برای هر گروه کالا و مواد و یا هر قلم خاص توسط کاربران.
ثبت ورود شمارش‌های اول و دوم و سوم و نیمه پایانی و پایانی انجام شده توسط شمارشگران در سیستم.

صدور سند حسابداری از طریق سیستم و قیمت گذاری توسط سیستم.
امکان مشاهده و کنترل موجودی هر قلم کالا هنگام صدور حواله شامل مقدار موجودی در لحظه.
امکان تهیه گزارش از موجودی اول دوره و پایان دوره به صورت کاردکس کالا، گروه کالا به صورت ریالی و مقداری.
ارائه گزارش براساس فرمهای استاندارد موجود از جمله فرم درخواست کالا،‌ رسیدکالا،‌ اسناد هزینه، ‌فرم دریافت تنخواه،‌ حواله انبار و غیره.
امکان تهیه گزارش به صورت تجمیعی شامل گروه کالا، انبارها، سالن‌ها به صورت ریالی و فیزیکی.
نرم‌افزار انبارداری به منظور مدیریت جایگاه‌های کالای بازرگانی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می‌گرفت به صورت خودکار و با قابلیت‌های بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می‌دهد.
تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم‌هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می‌باشد.

به عبارت دیگر سیستم جامع انبارداری ابزاری مناسب جهت دریافت داده‌های واحد مربوطه درقالب ثبت مشخصات عملیات انبار کالا‌ از زمان دریافت کالا تا زمان تحویل آن به صورت شفاف و طبقه‌بندی شده می‌باشد.
نگهداری و انبارداری ورق رنگی
– کلافها و ورق رنگی باید در درجه حرارت معمولی با جریان مناسب هوا قرار بگیرند و از نگهداری آنها به صورت پیچیده شده برای مدت زمان طولانی پرهیز کرد.
– از تماس آنها با مواد خورنده (مواد شیمیایی، حلال‌ها، بخارات زیان آور و غیره) و مواد آلاینده ممانعت بعمل آورد.

– از ایجاد و باقی ماندن قطرات شبنم و باران بر سطح آنها جلوگیری کرد. برای این منظور نگهداری ورق رنگی برش خورده با کمی زاویه ( °۱۵- °۱۰) و در ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر (برای جریان هوا در زیر بسته) توصیه می‌شود.
– از بسته بندی و فیلم محافظ (Strippble) فقط برای یک مدت زمان محدود استفاده کرد چون با گذشت زمان احتمال چسبیدن لایه فیلم محافظ به لایه پوشش رنگ بالا می‌رود و در اینصورت بعد از شکل دهی ورق رنگی، هنگام برداشتن لایه فیلم محافظ احتمال کنده شدن پوشش رنگ وجود دارد.
– بعد از شکل دهی ورق رنگی بلافاصله باید لایه فیلم محافظ از سطح پانل ساخته شده برداشته شود.

– در صورت نگهداری و انبارداری، کلافها را در محیط سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار داد.
– حداکثر زمان نگهداری ورق رنگی برای شکل دهی ۶ ماه بوده چون با گذشت زمان ساختار پوشش رنگ حالت شیشه‌ای (glassy) پیدا کرده و هنگام شکل دهی پوشش کنده می‌شود.
– از نگهداری و انبارداری کلافهای رنگی به صورت افقی روی همدیگر ( دو یا سه ردیف) و یا در سطح ناصاف و غیرهموار اجتناب کرد.
نرم افزار جامع حسابداری و انبارداری نفیس نسخه فروشگاهی
دسته مالی و اداری زیردسته حسابداری در انبارداری
دارای تمامی امکانات در حسابداری نفیس نسخه استاندارد با اضافه شدن ویژگی های زیر : امکان انتقال اطلاعات از حسابداری نفیس نسخه استاندارد دارای قفل سخت افزاری USB بزرگنمایی صفحه اصلی نرم افزار و اضافه شدن به میانبرهای صفحه اصلی امکان دادن تخفیف بصورت درصدی در هر ردیف از فاکتور امکان دادن سریال و شرح برای هر ردیف از فاکتور با امکان جستجو بر همان اساس امکان ثبت تاریخ تسویه در فاکتورها بهمراه گزارش از فاکتورهای تسویه شده و یا نشده امکان چاپ بر روی کاغذ A5 امکان برداشتن توضیحات بالا و پایین فاکتور جهت کاربرانی که از قبل فاکتور طراحی شده دارند سیستم حقوق و دستمزد بسیار عالی مطابق با سازمان تامین

اجتماعی گزارش از یک کالا و طرف حساب ( به گونه ای که بتوان در یک بازه زمانی خاص ، فاکتورهای خرید و فروش یک مشتری را نسبت به یک کالا گزارش گرفت ) مجمودی کل کالاها با قیمت ، بدون قیمت و یا با قیمت شخصی امکان تعریف ۲۰ نوع قیمت برای هر کالا و قابل استفاده در فاکتورها ( نقدی – چکی – ۳ ماهه – چند ماهه – اقساط – همکار – نمایشگاه و …. ) ذخیره کردن آخرین قیمت فروش به هر مشتری در زمان فاکتور زدن نمایش فاکتورهای فروش بر اساس یک کالا در هنگام فاکتورهای برگشتی سود و زیان از یک کالا و یا فاکتور خاص و ده ها امکان جدید برای کسانی که مایلند خودشان حسابدار خود باشند .

انبار محلی است برای نگهداری کالاها یا مواد که موجودهای ان بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی ، ثبت و نگهداری می شوند و از نظر نوع کالا به :
انبار مواد اولیه – انبار قطعات یدکی – انبار قطعات سنگین و انبار قطعات ساخته شده – انبار فلزات – انبار غذائی – انبار مالتجاره و انبار تدارکات و انبار سازمان خدمات
از نظر عملکردبه:
گمرکی شامل انبارهای گمرکی و ترانزیت – انبارهای توزیع انبارهای کارخانه های صنعتی
و از نظر ساختمانی به:
. انبارهای کاملا” پوشیده ۲ . انبارهای سر پوشیده بدون دیوار ۳ . انبار بارانداز و محوطه باز انبار از نظر انجام عملیات انسان و ماشین به انباری گفته می شود که به وسیله ماشین و دستگاه انجام می شود .تقسیم می شودو اما وظایف انباردار:
۱٫ اجرای سیستم و روش مطلوب توسط مقامات سازمان

۲٫ مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودهای انبار از لحاظ فساد و نابودی و سایر خطرات احتمالی
۳٫ نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای سازمان از طریق روسای واحدهای تابعه
۴٫ تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری می شود .
۵٫ نگهداری مدارک مربوط به موجودهای واقعی کالاها در موسسه
۶٫ توصیه و پیشنهاد روش های انبارداری و اطلاعات لازم در سیستم
۷٫ اجرای بودجه مصوب انبار
۸٫ مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تکمیل کادر انبارداران و انتخاب آنان بر حسب نیلزهای کاری و انجام آموزشهای لازم برای پرسنل انبار
۹٫ مراقبت در ارسال گزارشات ماهانه و سالانه انبار مکاتبات و انجام امور اداری مربوط به انبار و کالای آن

۱۰ . حفظ و حراست کلیه اجناس که در تحویل انبار می باشد . و مراقبت از فساد و مخاطرات احتمالی
۱۱٫ اطلاع از موجودی انواع اجناس موجود در انبار در هر موقع از زمان
۱۲٫ .تعیین و تشخیص اشیاء اضافی و بدون استفاده و گزارش نمودن ۴
۱۳٫ مراقبت در این که موجودیهای انبار از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبار کمتر و یا بیشتر نباشد .
۱۴٫ نظارت در دریافت و تحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوط به آن
۱۵٫ مراقبت در بسته بندی و حمل محصولات و توزیع در شمارش کالا
۱۶٫ مراقبت در سبک مدارک و اسناد و دفاتر و کارتهای انبار
۱۷٫ داشتن مهارت کافی در طبقه بندی ، نگهداری ، جاگذاری اجناس و ترتیب محل انبار و کالاها و کد آنها
۱۸٫ حسن شهرت در امانت و حفظ منافع موسسه
۱۹٫ آشنایی کامل از فنون انبارداری و به کارگیری سیستم های مربوط و انبارداران و نظارت در حسن کارگیری و استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط .
۲۰٫ نظارت در نظم گزارشات هر دوره عملکرد هفتگی ، ماهانه ، فصلی ، سالانه
۲۱٫ تنظیم فرم سنجش انبارداران و پرسنل مربوطه در مورد عملکرد آنان و افزایش حقوق و افزایش پاداش معلقه
انبار داری و سفارش دارو
چه بسیار اتفاق افتاده بعلت موجود نبودن یکسری اقلام خاص دارویی مراجعین و حتی یکی از نزدیکان شما دچار مشکل شده باشند . شاید در آن لحظه پیش خود گفته باشید :
« ای کاش یک Stock مطمئن از این داروها را داشتم »
اما راستی آیا تهیه Stock بالایی از داروهای مختلف ، منطقی و مقرون به صرفه است ؟ مهمترین علل توجیه کننده برای تهیه یک Stock دارویی به قرار زیر است :
۱) اطمینان از موجود بودن دارو :

به شکل دقیق نمی توان حدس زد چه دارویی توسط تجویز کنندگان نسخه می شود تا اقدام به تهیه آن نمود . اما با انبارداری صحیح می توان با تغییرات عرضه و تقاضای دارو مقابله نمود و احتمال بروز بحران کمبود دارو را به حداقل رساند .
۲) ایجاد حس اطمینان در مورد سیستم دارویی :
چنانچه به شکل مداوم Stock دارویی تمام شود، بیماران و کادر درمان اطمینانشان را به سیستم از دست داده و سطح کیفی بهداشت و درمان افت می کند .
۳) کاهش هزینه ها به ازای هر واحد از دارو :

سفارش انبوه دارو – مثلاً به شکل بالک – این اجازه را می دهد که دارو با تخفیف بیشتری تهیه و هزینه های مربوط به حمل و نقل کاهش یابد .
۴) کاستن از هزینه های متعاقب کسری بودجه :
چنانچه نیاز به سفارش فوری دارو برای مقابله با بحران کمبود دارویی باشیم ، سرانه قیمت بالاتر از زمانی است که دارو به صورت عادی سفارش داده می شود . علاوه بر آن اتمام دارو به معنای کاهش تقاضا خواهد بود یعنی ارباب رجوع جهت تهیه دارو به سایر داروخانه ها مراجعه خواهند کرد .
۵) کاهش هزینه های مربوط به کارپردازی و سفارش دارو:
با افزایش دفعات سفارش دارو ‌، هزینه های مربوط به آن افزایش می یابد . این هزینه ها شامل حقوق و مزایا برای پرسنل مسئول خرید ، هزینه های مربوط به کارهای اداری ، بهره پول ، تحویل سفارش و سایر هزینه ها می باشد .

۶) کاهش هزینه های حمل و نقل :
با کاهش دفعات تحویل دارو ، حمل و نقل کمتری صورت گرفته و هزینه های مربوط به آن کم می شود .
۷) فراهم سازی امکان مقابله با تغییر در میزان تقاضا:
اغلب تغییر در تقاضا برای اقلام خاص دارویی غیر قابل پیش بینی است و فهرست برداری دقیق و رعایت اصول انبارداری می تواند به مقابله با این مورد کمک کند . هرچند تعیین سطح مشخصی برای Stock دارویی سودمند است اما تهیه Stock دارویی بالا با مضاری هم همراه است :
الف ) هزینه بالای خرید اقلام متعدد
ب ) انقضای دارو
ج ) فاسد شدن دارو

د ) افزایش هزینه های انبارداری
هـ ) افزایش احتمال ناخنک زدن به انبار دارو
و ) از بورس خارج شدن دارو
در اکثر سیستمها سعی شده تمام اقلام دارویی که در فارماکوپه موجود بوده یا حداقل جزء لیست داروهای Essential drug list هستند را در Stock خود ذخیره داشته باشند . در برخی موارد ، ‌اقلامی که در لیست مصوب نبوده اما به کرات توسط پزشکان تجویز می شوند را نیز در Stock خود نگاهداری می کنند . اغلب سیستم بین اقلام دارویی ضروری و غیر ضروری اقلام دارویی گرانقیمت و با قیمت پایین و یا اقلامی که به شکل مداوم تجویز شده و آنهایی که بندرت تجویز می شوند تبعیضی قایل نیست ! که این حالت به تجمع داروهای با تجویز اندک و افزایش کارهای سیاهه برداری انبار دارویی منجر می شود .
درجه بندی اقلام دارویی برای سفارش

یک راه برای انتخاب اقلامی که باید بصورت Stock نگهداری آن است که به گزارشات موجود درباره ورود و خروج داروها از / به انبار مراجعه و اقلام دارویی را که طی یک دوره خاص مثلاً یکسال گذشته به انبار دارو وارد یا خارج شده اند ، تعیین نموده و به فکر تهیه آن ها بود . یک راه دیگر که می تواند کار را کلاسیک کند آنالیز ABC است . در این آنالیز اقلام دارویی مصرفی را بر اساس حجم و ارزش ( قیمت ) طی یکسال گذشته درجه بندی می کنند :
A : داروهای اورژانس ؛ CCU ، ICU و بیهوشی

B: آنتی بیوتیکهای خاص ؛ داروهای خاص بخشها ( نیاز اساسی بخش ) ؛ سرم
C : داروهای کم مصرف – متداول و قابل دسترسی در داروخانه های غیر بستری
اقلام کلاس A تنها ۲۰-۱۰% کل اقلام بوده ولی ۸۰-۷۵% قیمت کل را شامل می شود اقلام کلاس B تنها ۲۰-۱۰% کل اقلام را شامل شده ولی ۲۰-۱۵ % قیمت کل اقلام را شامل می شود . اقلام کلاس C اغلب ۷۰-۶۰% کل اقلام و ۱۰-۵% قیمت کل را شامل می شود.

با یک جمع بندی می توان گفت اقلام کلاس C در حقیقت داروهایی هستند که نباید Stock نگهداری شوند . روش کلاسیک سیستم VEN است . V از Vital ، E از Essential و N از Non essential گرتفه شده است . گاهی اوقات این سیستم بصورت VN خلاصه می شود . از این سیستم زمانی استفاده می شود که توان مالی کافی برای خردی تمام اقلام درخواست شده

نداشته باشیم . درجه بندی داروها بر اساس میزان مصرف روزمره آن به کوچک شدن مقدار Stock و اطمینان از اینکه دارهای گرانقیمت و خطرناک را فقط پرسنل مجرب تجویز می کنند منجرخواهد شد . نکته دیگری که باید مد نظر داشت آن است که چنانچه یک دارو برای بیمار حیاتی است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 66 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد