بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نقش مديريت خريد و تداركات در بازرگاني و اقتصاد ايران

اسلاید 2 :

اهداف آموزشي      نقش مديريت خريد و...

پس از مطالعه اين فصل قادر خواهيم بود تا به سوالات زير پاسخ دهيم:

-نقش دولتها در اقتصاد و اهداف عمده اقتصادي دولتها چيست؟

-ويژگيهاي اقتصاد 2بخشي ، 3بخشي و 4بخشي چيست؟

-بازرگاني خارجي وماليه بين المللي چگونه تحت تاثير خريد قرار مي گيرند؟

-تفاوتهاي تراز پرداختها و تراز بازرگاني چيست و نحوه اثرگذاري خريد بر آنها چگونه است ؟

اسلاید 3 :

-تجارت يا بازرگاني داخلي و خارجي چيست و چه تفاوتهايي باهم دارند؟

- اصول اقتصادي و اصول سياسي حاكم بر تجارت و سياستهاي مبادلاتي كشور كدامند؟

-مقررات عمومي صادرات و واردات چه نوع راهنماييهايي را در خصوص خريدهاي خارجي ارائه مي دهد؟

-اثرات مثبت و منفي هر يك از خريدهاي داخلي و خارجي بر بازرگاني و اقتصاد كشور چيست؟

اسلاید 4 :

-تشكيلات و سازمان كسب و كار و تجارت در ايران طبق قانون چگونه تنظيم شده است؟

-ماتريس خريدار چيست؟

-تفاوت مشخصات تجاري ، طراحي و عملكردي چيست؟

-جهت انتخاب زمان،‌قيمت و عرضه كننده مناسب چه اقداماتي ضروري است؟

-اهم معيارهاي ارزيابي عملكرد عرضه كنندگان و واحدهاي تداركات و خريد كدامند؟

اسلاید 5 :

اهداف و مدلهاي اقتصادكلان      نقش مديريت خريد و...

اهداف اقتصادي كه دولتها در حال حاضر جهت افزايش سطح زندگي و رفاه شهروندان خود دنبال مي كنند عبارتنداز:

-اشتغال كامل و جلوگيري از بيكاري

-رشد مداوم اقتصادي

-تعادل در تراز پرداختهاي خارجي

-ثبات قيمتها وجلوگيري از تورم

رشد اقتصادي از طريق محاسبه تغيير در درآمد ملي قابل سنجش  

اسلاید 6 :

و اندازه گيري مي باشد و درآمد ملي نيز به ارزش كل پولي كالاها و خدمات نهايي كه طي يك دوره (يكساله) در اقتصاد ملي توليد مي شود اطلاق مي گردد.

درحالت تعادل اقتصادي درآمد ملي اقتصاد چهار بخشي را مي توان به شرح رابطه زير محاسبه نمود:

Y=C+I+G+(X-M)

در رابطه فوق Y،‍C،I،G،Xو M به ترتيب عبارت اند از درآمد ملي، مخارج  سرمايه گذاري ، مخارج دولتي ، ارزش صادرات و ارزش واردات.

اسلاید 7 :

ماليه بين المللي و بازرگاني خارجي ( بين الملل)      نقش مديريت خريد و...

معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود كالاها و خدمات، اعطاء يا اخذ وام ، انجام سرمايه گذاري ، دريافت و يا اهداء هداياي باعوض مي باشد. براي اطلاع از اهميت و اثر اين معاملات و مبادلات بر فعاليتهاي اقتصادي كشور معمولا آنها را تقسيم بندي و به طور منظم ثبت و ظبط مي نمايند.

ترازها به سه حساب جاري ، سرمايه و تسويه هاي رسمي تقسيم مي شود.

اسلاید 8 :

هرگونه فعاليتي در تراز پرداختها به صورت مثبت و يا منفي        ( بستانكار يا بدهكار ) ثبت مي شود.

تراز پرداختها

اسلاید 9 :

بازرگاني داخلي و خارجي ( بين الملل)
نقش مديريت خريد و...

بازرگاني بخشي مهم از سيستم كلان اقتصادي يك كشور به شمار مي آيد. بازرگاني يا تجارت به مبادله كالا و خدمات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي داخل يا خارج از كشور اطلاق مي شود . تجارت را مي توان به تجارت داخلي و خارجي تقسيم نمود.

اهم اصول سياست بازرگاني عبارتند از:

1- تامين نيازمنديهاي اقتصادي

اسلاید 10 :

2- صادرات : جهت تامين منابع مالي ريالي و ارزي

3- ايجاد رقابت

4- انتقال تكنولوژي

5- ايجاد حس اعتماد متقابل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید