دانلود مقاله بررسی ویژگی های فضای مورد نیاز جهت آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
تمام تلاش انسان در طول تاریخ، ایجاد محیطی بوده است که در آن راحت تر بتواند زندگی کند و نیازهای معیشتی خویش را به بهترین شکل ممکن پاسخ گوید.
مفهوم پیشرفت در راستای این تلاشهای انسان به عنوان موجودی متفکر و تحول پذیر، تجلّی می یابد. این مفهوم در طول تاریخ تمدن بشری همواره با انسان قرین بوده ، بنابر این برای شناخت نیازهای انسانی امروز ناگزیریم که مسیر طبیعی پیشرفت وی در طول تاریخ را بررسی نمائیم.
مورخان و جامعه شناسان این مسیر تحول و تکوین را به سه بخش یا اصطلاحاً سه موج طبقه بندی کرده اند:
موج اول: (عصر کشاورزی) که از قبل از میلاد مسیح شروع شده و عمری ۲۹۵۰۰ ساله داشته. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است.

موج دوم: (عصر صنعت) که هدف از موج دوم یا انقلاب صنعتی تولید مواد و ابزار کار بوده است. در موج اول که نیروی کار متکی بر بازوان افراد بود، بشر از پس مشکلات زندگی بر نمی آمد و نیاز جدیدی در جامعه بوجود آمد که تغییرات اساسی را می طلبید. عمر موج دوم که دوران موفقی را سپری کرد و بشر در آن به پیشرفتهای بزرگی نائل آمد به ۵۰۰ سال می رسد.

موج سوم (عصر اطلاعات): بعد از اختراع رایانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات بشر نیاز به تغییر جدیدی را درک نمود و آن چیزی جز دسترسی به اطلاعات و دانش نبود. هدف از موج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار و فن آوری روز می باشد. در حال حاضر ورود ۵۰ سال از آن می گذرد و به گفته اکوین تافلر فیلسوف و جامعه شناس بزرگ معاصر، جامعه امروز بشر در حال گذار از این موج و ورود به موج چهارم یا (عصر مجازی) است که در آینده ای نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود. این موج در واقع توسعه یافته عصر اطلاعات و دانش است.

آنچه انسان هزاره سوم را در معرض آزمونی جدی قرار می دهد نحوه برخورد وی با عصر فن آوری اطلاعات است برخی جوامع انسانی به خوبی از مواهب و فرصت های این عصر و جریان آْزاد اطلاعات استفاده می کنند و در این میان اغلب کشورهای جهان سوم در گروه دوم جای می گیرند.
آنچه از دید این دسته از کشورها مغفول مانده این است که نمی توان با مصرف کننده مطلق تکنولوژی بودن و در بهترین حالت تولید و مونتاژ تکنولوژی کشورهای پیشرفته در زمره آنان قرار گرفت و آنچه کشورهای پیشرفته را از سایرین متمایز ساز تنها توجه به ویژگی های بارز این ؟ -(اطلاعات و فن آوری)- و تلاش در جهت استفاده از فرصت های بوجود آمده در این راستا است.

هموراه باید خود این سئوال را بپرسید:
چرا کشور ما هموراره یکی از بزرگترین صادر کنندگان مغزهای متفکر به جهان متمدن امروز بوده اما خود کمترین میزان استفاده را از این مواهب و سرمایه های ملّی برده است؟
آیا غیر این است که هر انسان نخبه ای برای پرورش و بارور نمودن استعدادهای خویش و همچنین استفاده صحیح از این موهبت خدا دادی نیازمند آن است که در معرض این موج فن آوری اطلاعات قرار گیرد تا هوش و استعداداش به ؟ نرود؟
چگونه می توانیم در جایی که معتقد به بستن درها به روی خود و فرو رفتن در کنج باورهای خویش هستیم توقع داشته باشیم که روح کمال طلب انسان نخبه خود را در این زندان اسیر بیند و دم بر نیاورد؟!

پیامدهای اجتماعی آْن برای ما چه می تواند باشد جز فرار مغزها و از دست دادن این سرمایه های ملّی آنهم به سود کشورهایی که هوشمندانه از این فرصت ها استفاده می کنند و در نهایت این مائیم که علارقم همه ؟ و ادعاهایمان هیچ نیستیم جز دنباله رو و وابسته به آنان؟!
مسلّماً بررسی عللو عوامل عقب ماندگی کشورهایی چون ما مسائل بسیاری دخیل است که در حوصله این بحث نمی کنجد و مانیز قصد وارد شدن به حیطه مسائل فرهنگی و مدیریتی را نداریم.

آنچه دغدغه ماست نیاز امروز جوانان ، به داشتن محیطی برای پرورش استعدادهایشان است داشتن محیطی برای بروز خلاقیت هایشان، محیطی که در آن یاد بگیرند مصرف کننده صرف نباشند و محیطی که بتواند برای حفظ نخبگان و استفاده بهینه از آنان فرهنگ سازی کند.
شاید روزی بتوانیم از سرمایه های ملی خویش به درستی بهره بریم و دیگر شاهد مهاجرت نخبگان نباشیم. به امید آن روز

عنوان پژوهش:
بررسی ویژگی های فضای مورد نیاز جهت آموزش و پرورش ؟
بیان مسئله:
بیان اهداف:
۱) جذب نخبگان، ارائه خدمات آموزشی در خور استعداد آنها ، شکوفایی و در نهایت پرورشی استعدادهای بالقوه تیز هوشان
۲) هماهنگ و همگام بودن با جریانهای آموزش روز دنیا
۳) ایجاد بستری مناسب برای تحقیق و پژوهش و حفظ نخبگان به عنوان سرمایه های ملّی
۴) ایجاد بستری مناسب برای فرهنگ سازی در زمینه تولید علم و خلاقیت
۵) برقراری نوعی رابطه و تعادل سازنده میان جامعه و تیز هوش
۶) توجه به نیازهای عاطفی و بحرانهای روحی خاص نوجوانان تیز هوش
۷) ایجاد روحیّه گروه پذیری در تیز هوش و فعالیت وی در قالب گروه
۸) توجه به همه جنبه های تیزهوشی و خلاقیت اعم از علمی – عنری – ادبی و …

بیان مسئله:
نظر به اهمیت امر آموزش و پرورش در پیشرفت و اعتلای جامعه و همچنین نیاز کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه به بهر گیری از سیستم های نوین آموزشی و باور نمودن استعدادهای این مرزو بوم، می بایست به صورت پایه ای به امر آموزشیو شکوفایی این استعدادها اهتمام ویژه ای داشته باشیم و این مهم صورت نمی پذیرد مگر با به روز نمودن ؟ امکانات و تجهیزات علمیمان در این حیطه، با توجه به پیشرفت های جهانی در این زمینه و همچنین استانداردهای آموزشی روز دنیا .
توجه زیر بنایی به امر آموزش و پرورش ، شاه کلید پیشرفت جوامع بشریت.

برای اینکه بتوانیم در صحنه جهانی به عنوان کشوری قدرتمند و صاحب علم و تکنولوژی مطرح باشیم نیازمند خلق فضاهایی پویا هستیم که در آن قابلیت تحقیق و تولید علم وجود داشته باشد. و اینجاست که بحث فضاهای آموزشی جدید با تجهیزات و تکنولوژی نوین و امکانات تفریحی و کمک آموزشی متناسب با رشد و پرورش استعدادهای نسل های آینده مطرح می شود. فضاهایی که جوابگوی کلیه نیازهای ما برای این جهش علمی باشد و بتوان روح جدیدی را در کالبد این فضا دمید به گونه ای که در خور استعداد و لیاقت ایران و ایرانی باشد. مسلماً فرزندان این مرزو بوم که با حدّاقل امکانات عرصه های علم و دانش جهانی را در المپیادها و مسابقات علمی مختلف در سطح جهانی از آن خود می کنند و در سمینارهای علمی مختلف نام ایران را همواره متجلی می سازنددر صورتیکه بتوانند از فضاهای آموزشی استاندارد، همسنگ و همطراز با کشورهای پیشرفته دنیا استفاده کنند، نتایج بدست آمده درخشان تر از این نیز خواهد بود.

و بدیهی است که دیگر نبود امکانات و فضاهای علمی مناسب به عنوان مهم ترین دلیل مهاجرت نخبگان مطرح نخواهد بود.
با توجه به اینکه فضاهای موجود تخصیص داده شده امر جذب و پرورش نخبگان نه به لحاظ استانداردهای علمی به لحاظ فضاهای کمک آموزشی در خور چنین نامی نبوده و توجه به رشد جمعیت دانش آموزی کشور استانداردهای کالبدی و فیزیکی نیز نیازمند بازنگری های جدّی می باشد، اهمیت پرداختن به این موضوع دو چندان می شود.
برآیند اهداف:
«طراحی مرکز پرورش استعدادهای درخشان»
۱- با وجود اینکه نگارنده این متن قصد ندارد میان فضاهای آموزشی در کل کشور تفاوتی قائل شود و اعتقاد وی بر این است که تمامی این فضاها می بایست منطبق بر استانداردهای علمی و آموزشی دنیای نوین باشد اما با لحاظ نمودن امکانات موجود در کشور به عنوان نقطه شروع این تحوّل در فضاهای آموزشی، توجه خود را معطوف به دانش آموزان نخبه و استعدادهای درخشان نموده است. لذا فضایی که هم اکنون موضوع طراحی و بهینه سازی واقع شده مجتمع پرورش استعدادهای درخشان به عنوان نمونه ای در سطح کشور می باشد.

۲- بدین معنی که فضای مورد نظر نخبگان استعدادهای برتر را از میان تیز هوشان مراکز موجود در سراسر کششور انتخاب می نماید.
۳- فضای مورد نظر فراتر از اهداف آموزشی را دنبال می کند و علاوه بر اینکه می بایست به لحاظ استانداردهای فضای آموزشی همطراز و همسنگ با نمونه های موجود در کشورهای پیشرفته دنیا باشد، فعالیت های فوق برنامه آموزشی و امکانات اقامتی جهت اسکان موقت دانش آموزان نیز در نظر گرفته شده و دانش آموزان به سمت شرکت در فعالیت های فرا آموزشی و اجتماعی در قالب گروههایی که در جمع همسالان زندگی می کنند، سوق داده می شوند.
مبانی نظری عام طرح:
ایجاد فضایی مجهز ، زنده و پویا جهت پرورش نسلی خلاق که قابلیت تحقیق و تولید علم را در حد اندازه های جهانی داشته باشد.
محیطی فراتر از استانداردهای آموزشی رایج در کشور با معیارها و ویژگی هایی فراتر از مقطع دبیرستان و در حد و اندازه دانشگاهها و کالج های معتبر.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد