دانلود مقاله تاریخچه اسب در نقاشی ها

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تاریخچه اسب در نقاشی ها
ازنقاشی هایی که بر دیواره برخی ازغارهاحک شده چنین نتیجه گیری می شود که اسب در دوران دیرینه سنگی شکار می شده و آن را می خوردند اما درعصر نوسنگی پس از سایرحیوانات اهلی شد وبه خدمت انسان در آمد.همچنین از وجود حیوانا ت در ایران از چند میلیون سال قبل اطلاعاتی وجود دارد چنانکه مکوئنم یکی از معاونان دمورگان باستان شناس معروف ،آثار یک نوع اسب هیپاریون را در سال ۱۹۰۴میلادی در ناحیه موزه چال مراغه به دست آورده است که این حیوان بیش از یک میلیون سال پیش فعالیت داشته ودر اطراف دریاچه ارومیه زندگی می کرده است.

تپه سیلک کاشان از نظر تمدن بشری اهمیت خاصی دارد که در ارتباط با اسب نیز در این منطقه اکتشافات ارزشمندی انجام شده است.گیرشیمن درسالهای ۱۹۳۷-۱۹۳۳ میلادی از طرف موزه لوورپاریس در دو تپه موسوم به سیلک که در دامنه کوه کرکس در فاصله ۵ کیلومتری کاشان قرار دارند کاوشهای جالبی انجام داد.در واقع منطقه سیلک خود

به چند طبقه تقسیم می شودکه در طبقه دوم سیلک علاوه بر استخوان های حیوانات اهلی استخوان نوعی از سگ تازی واسبی از نوع پرژوالکسی به دست آمده است.این اسب که چهارپایی تنومندبا یالی ستبروبر افراشته است و به نظر می رسد حد وسط گوره خرواسب جدید باشدامروزه در مغلستان پرورش داده می شود. همچنین در فاصله ۲۵۰متری ازتپه جنوبی سیلک که قدیمی ترین محل سکونت بشر در دشت است گورستانی وجود دارد

که آن را جزء طبقه ششم سیلک به شمار می آورندکه در پهلوی مردگان اشیای متعدد مانند سلاح وظروف سفالین، گاهی مزین به نقوش اسبان جنگجویان، خنجر وشمشیر برنزی قرار داداند.همچنینن در قبر مردگانی که در زندگی اسب سوار بوداند اشیای مربوط به زین وبرگ وجود دارد وبر روی بسیاری از سفالینه ها نقش اسب دیده می شودکه نشانه آن است که اسب در زندگی آنها نقش زیادی داشته است.

آثار به دست آمده ازتپه سلدوردر فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی ارومیه ،گوی تپه آذربایجان وتپه کیان د ر۱۰ کیلومتری جنوب غربی نهاوند که دمورگان در آنجا تحقیقاتی را به انجام رسانده است.خوروین در ۸۰ کیلومتری شمال غربی تهران در شمال کرج به قزوین وپیداشدن لوازم اسب در قبرها وتصاویر اسب بر ظروف ومجسمه های سفالی اسب متعلق به ۱۲۰۰سال فبل از میلاد که در ناحیه املش گیلان کشف شده و دها اثر باستانی دیگر هم نشانگر این است که آثار کشف شده متعلق به قومی مهاجراست که وارد منطقه شده ودر آنجا استیلا یافته وجداگانه مسکن ساخته اند که همانا آریای ها هستند.

اسب های ایران به لحاظ وابستگی به نژادهای مختلف
اسب های نژاد اصیل ایرانی در تاریخ وفرهنگ مردم به نام نژاد خاص نامیده شده و دارای مشخصات وتیره نژادی هستند، این نژادها عبارتند از:
الف-اسب نژاد اصیل عرب: به گواهی تاریخ خا ستگاه اصلی آن ایران بوده واکنون در سراسر دنیا پراکنده و به نام اسب عرب نامیده می شود.

ب:اسب نژاد ترکمن ایران: قسمت اعظم این نژاد منطقه ترکمن صحرا بوده وهمانند اسب عرب دارای تیره های متعدد نژادی از قبیل آخال تکه ویموت می باشد.
ج:اسب نژاد کرد ایرانی: این اسب در مناطق کردستان ،کرمانشاه، ایلام واستانهای هم جوار پراکنده شده اند.

د: اسبچه خزر ایرانی: خاستگاه نژادی آن دامنه های شمالی سلسله جبال البرز بوده و برای زیستن در جنگل های انبوه شکل یافته است ودارای سم های بادوام وقد کوتاه می باشد.
ه-اسب نژاد چناران ایرانی: در دوره نادر شاه افشاراز آمیزش مکرر اسب عرب وترکمن به وجود آمده است واکنون در قسمتهایی از خراسان وجود دارد.

و-اسب سیستانی: تنها اسب خونسرد ایرانی بوده ودارای جثه ای تنومند می باشد که وزن آن در دوره بلوغ از دیگر اسب های نژاد ایرانی بیشتر است ودر سیستان وبلوچستان پراکنده شده اند.
ی-اسب نژاد قره باغ ایرانی: این نژاد نام خود را از قره باغ قفقاز گرفته وپس از جدایی آن منطقه از ایران درجنگ عباس میرزا فتحعلی شاه به ایران آورده شد.

فدراسیون سوارکاری
فدراسیون سوارکاری ایران در سال ۱۳۳۸ به عضویت رسمی جهانی سوارکاری FEIدر آمده است وهم اکنون در گروه ۳ فدراسین جهانی قرار دارد.
سوارکاری از ورزشهای مفرح وپر طرف دار محسوب می گردد که به گونه های مختلف متداول می باشند.سوارکاری راهی است به سوی ایجاد ارتباط بین سوارکار واسب وهر چه پیشرفت سریعتر باشد این ارتباط بیشتر وبهتر خواهد بود.

ورزش سوارکاری بصورت مسابقات سرعتی داخل پیست، پرش از روی موانع درساژ، وغیره برگزارمی گردد.این ورزش در سالن فقط بصورت پرش از روی مانع انجام می گیرد که در آن اسب و سوارکار در شرایط مختلف در یک مسیر مانع دار آزمایش می شود.
مسابقات میدانی سوارکاری از تنوع بسیار برخوردار است وبه اشکال گوناگون ودر مسافت های مختلف برگذار می شود.

مسابقات درساژ شامل مانور های زیبا وشیرین کارهای مختلف اسب در برابر اشارات مختصر وحرکات دست وپای سوارکار خود است.

یکی دیگر از مسابقات اسب سواری،مسابقات ۳ روزه می باشد که شامل مسابقات درساژ،استقامت وپرش های نمایشی است ودر ۳ روز متوالی صورت می گیرد وشرکت کننده باید با یک اسب در کلیه این رقابت ها شرکت کنند.این نوع مسابقه برای برآورد کردن میزان هماهنگی،سرعت استقامت،اطاعت وتوانایی پرش با اسب بوده

ونیاز مند درک عالی بین اسب وسوار کار می باشد.در مسابقات پرش با اسب در داخل سالن حداقل ۲۰۰۰ متر مربع فضا با کمترین عرض ۴۰ متر مورد نیاز می باشد.اخیرا حداقل فضای سالن سر پوشیده برای رقابت های ملی ۴۰×۶۰ متر توصیه می شود .فاصله خط آغاز تا اولین مانع نباید بیش از۲۵ متر ویا کمتر از۶ متر باشد،همچنین فاصله خط پایان نباید کمتر از۱۵ متر یا بیشتر از۲۵ متر باشد.

به علت جذابیت پرش های نمایشی،این ورزش تماشاگران زیادی به خود جذب می نماید.در کشورهای اروپایی معمولا تماشاچیان بین ۸ تا ۶ هزار نفر در نظر گرفته می شوند.جایگاه تماشاچیان در دو طرف ویک انتهای رینگ پیش بینی می شود.انتهای دیگر اختصاص به شرکت کنندگان در مسابقات، خبر نگاران وسایر افراد مسئول دارد.جایگاه تماشاچیان و ورود وخروج آنها باید قابل کنترل ومستقل از سایر قسمتها باشد.

تعاریف موجود در سوارکاری
۱٫ رویداد:اشاره به یک دوره کامل مسابقات ،قهرمانیها یا بازی هایی می نماید که تحت نظارت یک کمیته برگزار کننده انجام می پذیرد و از یک ساعت پش از شروع اولین رده آغاز ونیم ساعت پس از اعلام نتایج آخرین مسابقه توسط هیات داوران پایان می یابد.
۲٫ مسابقه: اشاره به هر دوره منفرد از رقابتها می کند که شرکت کنندگان طی آن رقابت حائز مقام شده و جایزه دریافت می نمایند.

۳٫ سری مسابقات: اشاره به تعدادی مسابقه در یک رشته می نماید که به ترتیب در در مسابقات ویا رویداد های مختلف ودر طی روزهای متفاوت بر گذار شده ودر نهایت به رده بندی نهایی سوارکار با توجه به نتایج این سری می انجامد.

۴٫ گروه : اشاره به یک دسته خاص می نماید که مسابقات ویا رویداد برای آنها برگذار می شود.
۵٫ کمیته برگذار کننده: اشاره به هر نهاد یا گروهی از افراد می نماید که بر طبق مقررات ملی فدراسیون سوار کاری اقدام به برگذاری مسابقه یا رویداد می نماید.

رویداد ها و مسابقات
۱٫ رویداد های ملی: یک رویداد ملی بطور معمول محدود به مسابقاتی است که شرکت کنندگان استان های مختلف کشور با توجه به مقررات ملی فدراسیون سوارکاری مجاز به شرکت در آن می باشند.سوار کاران خارجی می توانند با در دست داشتن اجازه نامه کتبی از فدراسیون متبوع خود وپس از موافقت فدراسیون سوار کاری در مسابقات ملی شرکت کنند ولی حق شرکت در مسابقات قهرمانی کشور را ندارند.

۲٫ رویداد های داخل استانی: یک رویداد داخل استانی محدود به مسابقاتی است که شرکت کنندگان باشگاههای یک استان تحت نظارت هیات سوارکاری استان مربوطه در آن رویداد شرکت می نمایند.

گروه های مسابقه دهنده
۱٫ رده سنی نونهالان: سوار کارانی حق شرکت در لین مسابقه را دارند که سن آنها بین ۸ تا ۱۴ سال باشد.
۲٫ رده سنی نوجوانان: سوارکارانی حق شرکت در این مسابقات را دارند که سن آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد.

۳٫ رده سنی جوانان: سوارکارانی حق شرکت در این مسابقات را دارند که سن آنها بین ۱۹ تا ۲۱ سال باشد.
۴٫ رده سنی بزرگسالان: سوارکارانی حق شرکت در این مسابقات را دارند که سن آنها از ۲۲ بالا باشد.

سوارکاران اجازه شرکت خارج از مسابقه در ردهای سنی غیر از رده سنی خود را نخواهند داشت.
برخی از اصطلاحات در سوارکاری
به اسبهای ماده،مادیان وبه اسبهای نر، نریان می گویند.
به اسبهای بی پدرومادر که معلوم نیست از چه نژادی هستند یابو می گویند.
به اسبهای نر با خلوص خونی صد درصد سیلمی می گویند.

مهمیز: فلزی که به پای اسب می بندند.
مانژ: به زمین تمرین که دور آن دارای حصار ونرده باشد می گویند.
پارکور: نحوه چیدن موانع در داخل مانژرا می گویند.
باراژ: کلمه فرانسوی است که نوعی اعلام برنده مسابقه است که اگر امتیازها برابر باشد جهت مشخص شدن فرد برنده مسابقه ای دیگر برگزار می شود.

دپار: در مسابقات کورس محل استقرار اسبها را در موقع استارت بازی می گویند.
هندی کاپ: چینش اسبها در مسابقات کورس جهت بر گزاری مسابقه،که در هر رده تمام اسبها باهم برابر هستند.
هندی کاپر: کسی که از روی دیدن فیلم ویدئویی مسابقات ویا دیدن اسبهای مسابقه می تواند اسبهای قدرتمند را شناسایی کند وآنها را در یک رده قرار دهد.

انواع حرکات اسب:قدم،یورتمه،یورقه وچهارنعل که اسبهای چهار نعل برای مسابقات کورس واستقامت واسبهای یورقه ویورتمه برای پرش واسبهایی که تمام حرکات را به خوبی انجام میدهند برای مسابقات درساژ بکار می روند.

اسبهای انگلیسی که جهت کورس استفاده می شوند تاروبرد که ترکیبی از نژادئ سرد و گرم است می باشد.
از اسبهای آلمانی برای پرش استفاده می شوند که نام آنها بل اشتاین،مانوورین وتراکنرمی باشد.
پادوک: قسمتی از مانژ است که دارای حد اقل یک نفر مسئول پادوک ویک نفر معاون می باشد که سوارکاران در مسابقات کورس قبل از ورود به میدان اصلی باید اسبهای خود را جهت کنترل به آنجا ببرند که مسئول پادوک شماره ورنگ وانداره شماره اسب وسوار کار را کنترل کند.

شرایط شرکت در مسابقات سوارکاری
۱٫ عضویت: هر سوار کار برای شرکت در مسابقات سوارکاری باید در ابتدای هر سال ویا پیش از شرکت در اولین مسابقه به عضویت هیات سوارکاری استان محل اقامت خود در بیاید وبدون کارت عضویت اجازه شرکت در مسابقات را نخواهد داشت

.پس ازاتمام مراحل عضویت که از طرف هیات سوارکاری هر استان مشخص می شود ضمن صدور مجوز شرکت،کارت بیمه ورزشی وکارت عضویت نیز صادر خواهد شد.کلیه هیاتهای سوارکاری بایستی لیست کامل اعضای خود را به تفکیک گروه سنی وباشگاه جهت استفاده در بخش آمار ومسابقات به فدراسیون ارسال نمایند.سوارکاران متقاضی شرکت در مسابقات بنام باشگاه واستان محل عضویت خود شرکت خواهند کرد.

۲٫ ثبت نام مسابقات:
ثبت نام مسابقات تا تاریخی که توسط کمیته برگزارکننده مسابقات ذکرمی گرددانجام می پذیرد.
۳٫حق ثبت نام :
کلیه سوارکاران جهت شرکت در مسابقات رسمی بایستی طبق مقررات هر مسابقه به بر گزار کننده حق ثبت نام بر گزار کند.

۴٫تغییرات نام:
در مسابقات پرش تغییر نام اسب ویا سوارکار تا نیم ساعت قبل از شروع هر رده مجاز می باشد ولی در مسابقات کورس حق عوض کردن نام را ندارند.
۵٫تعداد اسب:
هر سوار کار می تواند با تعداد اسبی که توسط مقررات هر رویداد تعیین شده در هر رده شرکت نماید.جهت حفظ سرمایه های اسبی کشور در کلیه مسابقات هراسب می تواند در هر روزدردو رده شرکت نماید .در مسابقات قهرمانی کشور هر سوار کار مجاز به معرفی یک اسب به دلخواه خود می باشد وبایستی کل سری مسابقات را با همان اسب به اتمام برساند.

پرش یک اسب با دو سوار کار در یک رده ممنوع می باشد.
۶٫لباس واحترام:
در کلیه مسابقاتی که در میدان وتحت قضاوت داوران بر گزار می شود تمانی سوار کاران موظف به احترام به داوران می باشد در صورتی که میهمانان ویژه وتراز اول کشوری حضور داشته باشند بایستی به جایگاه ویژه نیز ادای احترام نمایند.

نحوه صحیح احترام برای آقایان عبارت است از خم کردن سر که این عمل باید در حالت ایست کامل یا قدم انجام گیرد.نحوه احترام برای بانوان خم کردن سر به همراه بالاآوردن شلاق می باشد.سر داور و یا یکی از اعضای هیات داوران باید پاسخ احترام سوارکار را بدهند.سوارکاران هنگام ظاهر شدن در جلوی تماشاگران باید به طرز صحیحی لباس سوارکاری پوشیده باشند

که شامل پوشیدن شلوار مرتب وتمیز به رنگهای روشن،به سر داشتن کلاه ایمنی سوار کاری،پوشیدن پیراهن تماما یقه سفید ویا رنگ روشن بابستن دکمه های آستین،استفاده ازکراوات ویا دستمال گردن که سفید باشد.

پوشیدن کت سواری به رنگ های مختلف وبستن دکمه های آن تا آخر رویداد،پوشیدن چکمه بلند سواری با رنگ های معمول از جنس چرم یا پلاستیک
۷٫وزن:
در مورد وزن سوارکار در رشته پرش هیچگونه محدودیتی وجود ندارد ولی در کورس واسبدوانی بسته به گروه ووزن سوار کار وزنه ای را به او می بندند.کسری وزن تا ۵۰۰ گرم و اضافه وزن تا ۱ کیلو قابل بخشودگی است.

۸٫تجهیزات اسب و سوار کار:
زین،تنگ،دهنه، سینه بند ،شلاق،بانداژ دست وپا،عرق گیر
در مورد زین هیچ گونه محدودیتی وجود ندارداما استفاده از زین هایی که می تواند در مسابقات ایمنی اسب ویا سوارمار را به خطر بیاندازد ممنوع است.

استفاده از انواع چشم بند ممنوع می باشد استفاده ازانواع گوش بند ممنوع می باشد مگر با اجازه داوران.
بند رکاب ورکاب بایستی بطور کاملا آزاد از زین آویخته باشند وهر نوع اتصال ودرگیری وبستن آن به تنگ ممنوع می باشد.

شلاق سوار کاران نباید بیشتر از ۷۵ سانتیمتر باشد استفاده از انواع مهمیز تا زمانی که موجب جراحت در اسب نشود بلا مانع است.
مقررات دامپزشکی
از آنجایی که حفظ سلامت اسبها در طول مسابقه از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد حضور حد اقل یک نفر دامپزشک

در کلیه مسابقات رسمی هیاتها وفدراسین ضروری می باشد.در کلیه مسابقات در هر لحظه در میدان تمرین در صورتی که اسبی شرایط سلامتی وبهداشتی مطلوب برای شرکت در مسابقه را دارا نمی باشد به صلاحدید دامپزشک طی فرم مربوطه به اطلاع هیات داوران رسیده واز دور مسابقات حذف می گردد.

هدف دامپزشکی معاینه هر اسب قبل از آغاز مسابقه به دو منظور صورت می گیرد
۱٫تایید سلامت عمومی و شرایط جسمانی اسب برای شرکت در آن مسابقه
۲٫پیشگیری از بروز حوادث ناشی از عدم آماتدگی اسب برای اسب وسوارکار

شرایط دامپزشک
دامپزشک رویداد های سوارکاری علاوه بر داشتن حد اقل دکترای عمومی که به تایید وزارت علوم،تحقیقات وفن آوری رسیده باشد،مجوز درمان در کشور جمهوری اسلا می ایران را نیز داشته باشد.دامپزشک علاوه بر داشتن اطلاعات کافی در زمینه اسب،باید با ورزش سوارکاری ونحوه بر گذاری آن آشنا باشد.

سن اسب ها
شرکت اسب های زیر ۴ سال در کلییه مسابقات ممنوع می باشد.
اسبهای شرکت کننده در آزمون ورودی و رده مبتدی بایستی حداقل دارای ۴ سال تمام باشند. اسبهای شرکت کننده در رده D بزرگسالان بایستی حداقل دارای ۵ سال تمام باشند.
شرکت اسبهای ۶ سال تمام به بالا در ردهای C به بالا آزاد می باشد.شرکت اسبها در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان ۷ سال تمام و در قهرمانی کشور جوانان ۶ سال تمام و در قهرمانی کشور نوجوانان ۵ سال تمام می باشد.

در مورد اسب های ۱۸ سال به بالا دامپزشک مسابقه بایستی سلامت کامل اسب را تایید کند حداقل سن اسب جهت شرکت در مسابقات بین المللی ۷ سال و در مسابقات المپیک ۸ سال می باشد.

مواردی که منجر به محرومیت اسب می شود
۱٫عدم تناسب سن اسب با رده مسابقه
۲٫بار داری بالاتر ازچهار ماه و مادیانهایی که ۳ ماه از دره شیردهی آنها نگذشته است
۳٫لاغری ، ضعف عمومی بیماری های مسری ،نارسایی تنفس

۴٫داشتن یک چشم سالم که به تایید دامپزشک مسابقه رسیده باشد برای شرکت در مسابقه کافی است.
۵٫حضور هرگونه نقص و ضایعه پش رونده از قبیل ترک سم ویا مشکلات نعل بندی مانند نعلهای شکسته ویا میخ های نامناسب وبیرون زده که منجر به صدمه اسب گردد.
۶٫مشاهده نعلش در معاینه اولیه ودر هر مرحله از مسابقه

۷٫مشاهده هرگونه زخمی که با حضور در مسابقه به شدت آن افزوده می شود.
۸٫چنانچه به هر دلیلی اسب توسط دامپزشک معاینه نشود،داوران می توانند اسب مذکور را محروم نمایند.
۹٫در کلیه مواردی که دامپزشک مسابقات سلامت اسب را تایید نکند.
کارت زرد
اصولا در موارد زیر سرداور،سر کلانترورئیس کمیسیون پژوهش رویدادها می توانند بسته به مورد از کارت زرد استفاده کنند.

۱٫پرش در خلاف جهت از مانع در مانژتمرین.
۲٫پریدن بدون کلاه از روی مانع در مانز تمرین.
۳٫حمل شلاق بلندتر از۷۵ سانتیمتر در هنگام پرش.
۴٫تکرارعمل خلاف که به سوارکار تذکر شفاهی داده شده باشد.

۵٫بی حرمتی وحتک حرمت افراد رسمی مسابقه وبر گزار کنندگان.
۶٫فحاشی ودعوا واخلال در حین مسابقه.
۷٫اعمال خلاف اخلاق وناشایست در هنگام رویداد که کارت زرد دوم خودرا دریافت کند از کل رویدادها محرومشده وبه کمیته انظباطی هیات ویا فدراسیون ارجاع داده خواهد شد.

کارت زرد دارای یک قسمت ته چک بوده که توسط سر داور ویا سر کلانتر ویا رئیس هیات پژوهش پر شده و بخش اصلی بریده شده وبه سوارکار یا فرد خاطی داده می شود وته چک به دبیر خانه فدراسیون سوارکاری ویا هیات ویا سر داور مسابقه داده خواهد شد.

مسابقات کورس
در مسابقات کورس سرعت کسی که زمان کمتری را بدست آورده برنده می شود ولی در مسابقات اسب دوانی واستقامت زمان در نظر گرفته نمی شود وملاک برنده شدن

این است که زودتر از خط پایان عبور کند .در مسابقات کورس سرعت شلاقها نباید از ۷۵ سانتیمتر بلند تر باشد و استفاده از شلاقهای الکتریکی ممنوع می باشد و اگر سوارکار باخود باطری برقی ویا لوزم شک دهنده همراه داشته باشد به تشخیص داوران از دور مسابقات اخراج می شود وتنبیهات دیگری نیز برای او در نظر گرفته می شود.

در مسابقات کورس نباید سوار کار با شلاق خود به سر وگردن اسب بزند وزدن بیش از سه بار شلاق به اسب با یک دست موجب اختار به سوارکار می شود.
هیچ سوارکاری حق زدن شلاق به اسبهای دیگر را ندارد.
بریدن راه اسبهایی که می خواهند از سوارکار سبقت بگیرند ممنوع است.

سوارکارانی که می خواهند از سوارکار جلویی خود سبقت بگیرند بایستی از طرف خارج پیست سبقت بگیرند ولی اگر سمت داخل پیست هم راهی برای عبور سوارکار بود می تواند بدون فشار آوردن به سوارکار جلویی خود وصدمه رساندن به آنها از آن عبور نماید.

در مسابقات کورس سرعت بسته به خطاهایی که انجام می گیرد سوارکار ویا مربی آن از ۵۰ تا ۵۰۰هزارتومان جریمه نقدی خواهد شد واز مسابقات دیگر نیز محروم می شوند.
اگر سوارکار برای بار اول در این مسابقات شرکت کند هیچ وزنی به او تعلق نمی گیرد ولی سوارکاران حرفه ای بر اساس هر ۱۰۰ هزار تومان جایزه ای که در سال قبل گرفته اند ۱ کیلوگرم اضافه وزن می گیرند.

مسابقات درساژ
در مسابقات درساژکه شامل حرکات نمایشی اسب می باشد سوارکار نمی تواند بیش از حد سروصدا کند واسب را در فشار قرار دهد در این مسابقات بیشتر سوار کاران از طریق حرکات دست وسر با اسب خود صحبت می کنند و هر خطایی که انجام می دهند ۲ امتیاز از آنها کم می شود.

سوارکاران می توانند دردو رده سنی زیر ۲۱ سال وبزرگسالان شرکت کنند هر سوارکار می تواند حداکثر با دو راس اسب در مسابقات شرکت کند سوارکاران شرکت کننده بطور انفرادی رده بندی خواهند شد.

سوارکاران پس ازورود به میدان وقبل از داخل شدن به محوطه اصلی مسابقه مجاز هستند که دو دقیقه در اطراف محوطه اصلی تمرین کنند وپس از شنیدن صدای زنگ ۶۰ ثانیه فرصت دارند تا از نقطه شروع وارد محوطه اصلی شوند ومسابقه را شروع کنند چنانچه قبل از زمان ۶۰ ثانیه ویا قبل از اجازه داور وارد زمین شود ویا بعداز تمام شدن ۶۰ وارد زمین شوند از دور مسابقات خارج می شوند.

چنانچه اسب در حین مسابقه ویا قبل از آن که در محوطه اصلی قرار می گیرد از روی حصارهای دور زمین بپرند وخارج شود از دور مسابقات خارج می شود.
مانژ این مسابقات با حداقل عرض ۲۰ وحداکثر طول ۶۰ مترمی باشد.
چنانچه اسب ویا سوارکار به زمین بخورند اخراج نمی شوند ولی نمره آن حرکت را از دست خواهند داد ونمرات اضافه شونده اسب وسوار کار را نیز دریافت نمی کنند.

همراه داشتن شلاق در این مسابقلت ممنوع می باشد.استفاده از هر گونه مچ بند،بانداژدست وپا،رو سمی،روچشمی،گوش بند وبغل بند وهر گونه تزئینات اسب با گل وروبان ممنوع است وباعث اخراج سوارکار از مسابقات می شود.
حد اقل سن اسبهای شرکت کننده ۴ سال تمام می باشد.کتک زدن اسب چه در داخل وخارج مانژ اصلی موجب اخراج می شود .

در مسابقات رسمی درساژ حداقل از ۳ وحداکثر از ۵ داور در نقاط BEMCH استفاده می گردد.که داورC سرداور می باشد.اشاره در مسیر ویا حذف یکی از حرکات برای باراول موجب کسر ۲ امتیاز برای بار دوم موجب کسر ۴ امتیاز وبرای بار سوم موجب کسر ۸ امتیاز و برای بار چهارم موجب اخراج سوارکار می شود.

نوع حرکت در مسابقه در برگه آزمایش مشخص شده وداوران با توجه به هر حرکت از ۰ تا ۱۰ نمره ای را اختصاص می دهند.
نمرات اضافه شونده که پس از پایان آزمون با در نظر گرفتن روشهای حرکت ،تحرک مکانی و اطاعت و آرامش اسب به زوج اسب و سوارکار داده می شود

که این نمرات نیز از ۰ تا ۱۰ بوده و دارای ضریب ۲ می باشد.آزمون این مسابقات شامل ۱۴ بخش می باشد که با احتساب نمرات اضافه شونده مجموع امتیازات ۲۵۰ می باشد در این نوع مسابقات هر سوارکاری که امتیاز بیشتری بگیرد برنده می شود بسته به نوع زمین و اهمیت مسابقه ،زمانی در نظر گرفته می شود که حداکثز آن ۶ دقیقه می باشد.

کادر فنی مسابقات پرش با اسب
۱٫داوران: هیات داوران از یک نفر به عنوان سر داور و حداقل دو نفر به عنوان عضو تشکیل می شوند.
هیات داوران مسئولیت قضاوت فنی و پاسخ گویی به کلیه اعتراضات و شکایات را که در حین زمان داوری آنها رخ می دهد زمان داوری هیات داوران از یک ساعت قبل از شروع اولین رده تا نیم ساعت بعد از اعلام نتایج آخرین رده مسابقه می باشد.

انتخاب داوران:در مسابقه کشوری ویا ملی کلیه اعضای هیات داوران حد اقل دارای مدرک درجه ۳ داوری پرش و سر داور بایستی حد اقل داور در جه ۲ باشد.
در مسابقاتی که از مانع آب استفاده می شود داور مانع آب یکی از اعضای هیات داوران بوده و باید حداقل دارای مدرک درجه ۳ داوری باشد.

افراد زیر نمی توانند به عنوان داور مسابقات ا نتخاب شوند.
۱٫افراد بدون مدرک داوری.۲٫سوارکار شرکت کننده در مسابقه.۳٫طراح مسیر، دامپزشک و اعضای کمیته پژوهش وکلانتران .سن داوران حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۷۰ سال می باشد.

درجه بندی داوران :فدراسیون سوارکاری دارای درجه داوری ۱ و ۲ و ۳ می باشد فدراسیون بین المللی نیز دارای ۳ درجه می باشد ۱٫کاندیدای داوری بین المللی (C)
2.داور بین المللی (I) 3.داور بین المللی رسمی (o)

۲٫کمیته پژوهش
کمیته پژوهش شامل دو عضو می باشد که یکی از آنها رئیس می باشد .افراد این کمیته بایستی همگی آشنا به ورزش سوارکاری بوده وحداقل یکی از آنها دارای مدرک درجه ۳ داوری باشد.وظیفه کمیته پژوهش رسیدگی به اعتراضات وشکایات در خارج از زمان داوری هیات داوری می باشند.وجود کمیته پژوهش در مسابقات ملی الزامی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد