دانلود مقاله تکنیکهای کشتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
ورزش به عنوان یکی از مقولات اجتماعی پیوند دهنده میلیاردها انسان در اقصی نقاط عالم است و گاه در این نقش چنان قدرتمند ظاهر می گردد که ندرتاً بتوان مقوله ای چنان جذاب را در بین جماعت بشر یافت و نام برد که بتواند این چنین ایفای نقش کند، آن گاه که ورزش در قالب هنر و در اوج خلاقیت از چارچوب های متصوره بیرون می رود، انسان را در نهایت شگفتی به تحسین وامی دارد. گرایش این گونه انسانها به ورزش به لحاظ ماهیت آن آمیزه ای است از قدرت، استقامت، هنر و ریاضت، و لذت بردن از پرداختن و تماشای آن شاید تمایل فطری آدمی باشد به کمال مطلق، در میان ورزشها، آن دسته که شکل سنت و مذهب یافته اند، طبعاً دارای ابعاد دیگری می باشند که علاوه بر تمایل ذاتی به آنها ، تقدس نیز یافته اند، چرا که گذشته های فرهنگی ملل را تداعی می‎کند و حامل ویژگیهایی هستند که در تار و پود فرهنگ این ملتها بافته شده و در باورهای آنها جایگاهی ویژه دارد.

مبدأ کشتی به شروع حیات انسان برمی گردد از زمانهای بسیار دور کشتی پدیده ای کاملاً متفاوت با سایر پدیده هایی که امروزه آن را می شناسیم بوده است. در آن هنگام کشتی ورزش نبود که در اوقات فراغت انجام شود و یا وسیله ای برای تفریح باشد بلکه وسیله ای برای ادامه بقا بوده است و به کمک کشتی انسان می توانست از جان خود و خانواده اش دفاع کند سابقه کشتی معلوم نیست که از چه سرزمینی می‎باشد ولی در آثار مصریان چین، ایران، یونان و روم قدیم به آن اشاره شده است.
کشتی از مواردی است که در میان جوامع قدیم تا حال از منزلتی خاص برخوردار بوده آن گونه که زینت بخش اعیاد ملی و مذهبی و جشنها و حتی تعیین کننده عرصه های کارزار ملت ها بوده است و آمیزه ای از سنت ها و تجددها می‎باشد و در حال حاضر نیز به عنوان ورزشی بسیاری از مردم جهان را مشغول کرده است.

تاریخچه کشتی:
ورزش کشتی از دوران باستان به شکلهای مختلف در اکثر کشورها، شهرها و قبایل برای مردم آشنا و شاید از دورانهای نخستین ظهور انسان بر روی کره زمین بوده، و در اوقات فراغت یا در جنگهای به شکل طبیعی و غریزه اجرا می شده است. بخشی از اوقات فراغت انسانهای اولیه به منظور کسب مهارت و آمادگی لازم، به کشتی گرفتن اختصاص می یافت، زیرا موقعیت و مقام مردانی که زورمندتر از بقیه بودند تا جایی که اینان رئیس و فرمانده بقیه می شدند.

در جنگهای دوران باستان، ابتدا پهلوانان هر لشکر، برای کشتی گرفتن به میدان مبارزه می رفتند. در قصص انبیا سخن از پهلوانانی به نام «سامسون» به میان می‎آید که قدرت بدنی خارق العاده ای داشت و می توانست با حیوانات نیرومندی مانند شیر، کشتی بگیرد و آنها را مغلوب قدرت خود سازد. کشتی را نیز به انبیا و اولیای خدا نسبت می دهند، نقل است که هر کشتی گرفتن از اولاد یعقوب پیغمبران بوده و حضرت یعقوب (ع) این علم را می دانسته و به فرزندان خود، به منظور گرفتن و دفع دشمن آموخته است. گفته اند که حضرت آدم (ع) ۴۴۰ هنر می دانسته از جمله این هنرها، هنر کشتی گرفتن بوده است و در روایات آمده که حضرت حمزه سیدالشهدا که با کافران جنگ می کرد، اکثر دشمنان را با کشتی بر زمین می زد. و همچنین نقل دیگری است که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) با یکدیگر کشتی می گرفتند و مشوقین آنها حضرت رسول اکرم (ص) و جبرئیل بوده اند.

کشتی میان دو پهلوان به نامهای «اولیس» و «آژاکس» از جالبترین قصه های «هومر» شاعر یونان باستان است. کشتی معروف رستم و سهراب نیز یکی از آشناترین قصه های ما ایرانیان است که فردوسی در کتاب شاهنامه از آن به زبان شعر یاد می‎کند.
گارد در ورزش کشتی
گارد عبارت است از نحوه قرار گرفتن کشتی گیر در مقابل حریف، یا نحوه تقابل دو کشتی گیر در مقابل هم، و یا طریقه ایستادن کشتی گیر برای انجام کشتی.
گارد، زمانی صحیح و قابل اطمینان است که تعادل کشتی گیر را در تمام عملیات و مانورها، هنگام کشتی گرفتن، کنترل نماید، و آن نیز زمانی است که عملیات انجام شده از نظر فیزیکی صحیح باشد تا مرکز ثقل بوجود آمده مانع عدم تعادل کشتی گیر نگردد. در گاردها دستها نقش مهمی را در کنترل بدن و حفاظت پاها ایفا می نمایند. گاردها در ورزش کشتی، با توجه به نوع کشتی، نحوه قرار دادن پاها، میزان خم شدن به طرف جلو،‌ و همچنین تقابل این گاردها در مقابل هم انواع مختلفی دارد که به شرح آنها پرداخته می‎شود.

۱- انواع گاردها با توجه به نوع کشتی
۱- گارد آزاد: در این نوع گارد، با توجه به مقررات کشتی آزاد، مجری می‎تواند برای اجرای فنون از تمام اعضای بدن خود و حریف استفاده کند. از این رو، کشتی گیران مجری و مدافع، برای محافظت از بدن و خصوصاً از پاها، در مقابل حملات حریف، از گاردی خمیده به طرف جلو استفاده کرده، دستها را به منظور محافظت از پاها در مقابل بدن، قرار می دهند.

۲- گارد فرنگی: در این نوع گارد، با توجه به مقررات کشتی فرنگی، مجری فقط مجاز است برای اجرای فنون، از بالا تنه حریف استفاده کند، و کشتی گیران مجری و مدافع، مجاز به استفاده از گاردی خمیده نیستند، از این رو کشتی فرنگی از گاردی قائم و بدون خمیدگی برخوردار است.

۲- انواع گارد با توجه به روش قراردادن پاها:
۱- گارد چپ : در این گارد، کشتی گیر، پای چپ خود را جلو و پای راست خود را عقب می گذارد. در این حالت پای چپ را پای گارد، دست چپ را دست گارد، پای راست را پای غیرگارد، دست راست را دست غیرگارد، و کشتی گیری را که دارای این نوع گارد است کشتی گیر چپ گارد می گویند.
۲- گارد راست: در این گارد، کشتی گیر، پای راست خود را جلو و پای چپ خود را عقب می گذارد، این حالت، پای راست را پای گارد، دست راست را دست گارد، پای چپ را پای غیرگارد، دست چپ را دست غیرگارد، و کشتی گیری را که دارای این نوع گارد است، کشتی گیر راست گارد می گویند.

۳- گارد جفت (ژاپنی): در این گارد، کشتی گیر هر دو پای خود را در یک خط قرار می دهد، به طوری که هیچ یک از پاهای کشتی گیر، جلوتر یا عقب تر نباشد. در این حالت، در شرایط مختلف، با توجه به جهت گرفتن فنون و سمت اجرای مهارتها، دست و پای گارد مشخص می شود، و کشتی گیری را که دارای این نوع گارد است، کشتی گیر جفت گارد می گویند.

۳- انواع گارد با توجه به میزان خم شدن به جلو:
۱- گارد باز: در این گارد، کشتی گیر به حالت نیمه خمیده به طرف جلو، حفاظت و کنترل ضعیفی روی پاهایش دارد و معمولاً از این نوع گارد در کشتی فرنگی استفاده می‎شود.
۲- گارد بسته: در این گارد، کشتی گیر به حالت کاملاً خمیده به طرف جلو، کنترل و حفاظت کاملی روی پاهایش دارد از این نوع گارد، در کشتی آزاد استفاده می‎شود.
۴- انواع گارد با توجه به تقابل گاردهای دو کشتی گیر در مقابل هم
۱- گارد موافق: هر گاه دو کشتی گیر با گاردی یکسان، در مقابل هم قرار گیرند، دارای گاردی موافق هستند که خود شامل:
۱-۱- هر دو چپ گارد: در این حالت هر دو کشتی گیر با گارد چپ در مقابل هم قرار می گیرند.
۲-۱- هر دو راست گارد: در این حالت هر دو کشتی گیر با گارد راست در مقابل هم قرار می گیرند.
۳-۱- هر دو جفت گارد: در این حالت هر دو کشتی گیر، دارای گارد ژاپنی هستند.

۲- گارد مخالف: هرگاه دو کشتی گیر با گاردی متفاوت، در مقابل هم قرار گیرند، دارای گارد مخالف هستند که خود شامل:
۱-۲- مجری راست و مدافع چپ: در این حالت، کشتی گیر مجری،‌ راست گارد و کشتی گیر مدافع چپ گارد است.
۲-۲- مجری چپ و مدافع راست: در این حالت، کشتی گیری مجری، چپ گارد و کشتی گیر مدافع راست گارد است.
۳- گارد مختلط: هرگاه دو کشتی گیر با گاردی متفاوت در مقابل هم قرار گیرند، بطوری که یکی از آنها دارای گارد ژاپنی (جفت گارد) و دیگری دارای گارد چپ و یا راست باشد، تقابل آن دو گارد را مختلط می گویند. که خود شامل:

۱-۳- مجری جفت و مدافع چپ : در این حالت، کشتی گیر مجری دارای گارد ژاپنی و کشتی گیر مدافع دارای گارد چپ می‎باشد.
۲-۳- مجری جفت و مدافع راست: در این حالت، کشتی گیر مجری دارای گارد ژاپنی و کشتی گیر مدافع دارای گارد راست می‎باشد.
۳-۳- مجری راست و مدافع جفت: در این حالت، کشتی گیر مجری دارای گارد راست و کشتی گیر مدافع دارای گارد ژاپنی می‎باشد.
۴-۳- مجری چپ و مدافع جفت: در این حالت، کشتی گیر مجری دارای گارد چپ و کشتی گیر مدافع دارای گارد ژاپنی می‎باشد.
بهترین فاصله در گارد:
معمولاً بهترین فاصله از حریف قبل از اجرای فن و در هنگام گاردگیری وقتی است که دست گارد بتواند براحتی شانه حریف را لمس کند.
سرشاخ شدن :
به حالتی که دو کشتی گیر در فاصله بسیار نزدیکی، مقابل هم قرار گرفته، بتواند همدیگر را از ناحیه بالاتنه بگیرند و با هم تماس پیدا کنند و یا این که سرهای خود را به روی سینه، شانه و یا سر همدیگر قرار دهند، اصلاحاً «سرشاخ» می گویند. برای اجرای بهتر و روانتر فنون لازم است ضمن رعایت فاصله مطلوب با حریف سرشاخ شد تا اینکه تمرکز ذهنی و همچنین تعادل جسمی و فکری حریف را منحرف کرد.
زیر سر بیرون:
در این زیر گارد موافق می‎باشد یعنی دو حریف یک پای همنام را جلو می گذارند ابتدا تعادل حریف را در یک رفت و برگشت به هم می زنیم سپس به سمت او حمله ور شده با دست گارد پای جلوئی او را گرفته خود را به سمت او منتقل می کنیم و در این حالت یکی از دستها پشت ران و دست بعدی بالاتر از تاندون آشیل را می‎گیرد و سر به بیرون بدن حریف می رود.

فن زیر سر تو:
در این زیر گارد مخالف می‎باشد یعنی دو حریف پای غیرهمنام را جلو می گذارند ابتدا تعادل حریف را در کشش و قوسی به هم زده و به سمت پای جلویی او حمله ور شده و پای او را در حالتی می گیریم که سر خودمان در قسمت جلوی شکم حریف قرار می‎گیرد.
فن دست تو:
در حالت ایستاده کشتی گیر مهاجم با دست غیرگارد خود (دست عقبی) مچ دست گارد حریف را می‎گیرد و او را به سمت بدن خود متمایل می‎کند و در این حالت دست گارد مهاجم به کمک دست غیرگارد رفته و پشت بازوی حریف را می کشد و در این حالت به پشت حریف می رود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد