دانلود مقاله حل معادله ترابرد رادون با نرم افزار متمتیکا برای به دست آوردن غلظت آن در منازل

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه


محیط زندگی ما پوشیده از خاک است. خاک خود شامل عناصر مختلفی است، که یکی از این عناصر اورانیوم است. اورانیوم خود یک عنصر با هستهی ناپایدار و سنگین است که در زنجیرهی واپاشی خود عنصری به نام رادون را تولید میکند. این عنصر به دلیل گازی شکل بودنش به راحتی وارد محیط اطراف خود میشود.

رادون عنصری خطرناک برای سلامتی و بهداشت انسانهاست و از جمله عوامل اصلی سرطانها در دنیا گاز رادون است.

رادون یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Rn است و عدد اتمی آن 86 و عدد نوترونی آن 132 است. این عنصر به لحاظ ساختار اتمی در گروه هشتم و تناوب ششم جای میگیرد که از عناصر هم گروه خود سنگینتر و در بین عناصر هم ردیف خود دارای کوچکترین شعاع اتمی است. به دلیل تکمیل بودن لایه ظرفیت آن یک گاز بی اثر بوده که تمایل چندانی به شرکت در واکنشهای شیمیایی ندارد. همهی ایزوتوپهای آن رادیو اکتیو میباشند. این عنصر بی رنگ، بی بو و بی مزه و ظاهرا یک عنصر آرام و بی خطر به نظر میرسد که برعکس ممکن است بسیار خطرناک باشد.

از میان اجداد رادون اورانیوم-238 با بالاترین درصد فراوانی در حدود 99/3 درصد در طبیعت اصلیترین زنجیرهی در بردارندهی رادون را ایجاد میکند و حدود 0/5 تا 5 قسمت در میلیون در سنگها و خاکها وجود دارد و پس از چند واپاشی به رادیوم 226 تجزیه میشود که جامد بوده و مادر رادون است. اورانیوم و رادیم میتوانند توسط فرآیندهای ژئولوژیکی، استخراج معادن و تغییرات آب و هوایی وارد محیط شوند و سرانجام توسط آب رودخانهها و دریاچهها به مکانهای مختلف منتقل میشوند.

معادلهی ترابرد گاز رادون


526


معادلهی ترابرد گاز رادون به صورت زیر است:[1]


که


کمیت بدون بعد تخلخل، G


سرعت رشد رادون در حجم و بر حسب

2 / m


×
- .M
1 Bqs ،


& * - = a & 
a
t

ثابت واپاشی رادون

1 s 6 10 2.09838  ، کمیت بدون بعد تصحیح جزیی تخلخل،

3 Bqm و j چگالی شار رادون است.


a c

غلظت رادون در خلل و فرج پر شده با هوا بر حسب

برای سادگی ابتدا حالت ایستا را در نظر گرفته شده است که تغییرات زمانی غلظت رادون صفر است. با انجام کمی عملیات ریاضی و ساده سازی و استفاده از تقریبهای مناسب [2] معادلهی زیر به دست میآید:

]

که


y 
x

2q

xy

 2D [xy ]  c c [c x ]  D c [c y xyGD
 k,m k,m1 k,m1 y k1,m k1,m x


 است.

که در محاسبات q=0 در نظر گرفته شده است. در معادلهی بالا ضرایب D و  معلوم هستند که از مشخصات مصالح میباشند و ضریب c مجهول و نشان دهندهی غلظت میباشد. معادله را میتوان به شکل ماتریسی زیر تبدیل کرد که با محاسبهی ماتریس وارون A میتوان ماتریس c را محاسبه نمود.
b
1 Ac  b  c  A

شرایط مرزی

برای شرایط مرزی شکل 1 برای کل هندسه در نظر گرفته شده است. فرض میکنیم غلظت رادون در مرز A1 صفر باشد. این فرض از آن جا در نظر گرفته شده است که در اعماق زمین رادون از وجهA1 نمیتواند به بالاتر نفوذ کند. در مرز A2 نیز غلظت رادون صفر است زیرا شار رادون که از دو طرف وارد مرز میشود با هم برابر است و در نتیجه جریان خالص شار رادون برابر صفر است و این دو شرط مرزی برای حل مسأله کافی است.


شکل :1 شرایط مرزی.

حل یک مسأله

هندسهای مانند شکل 2 به عنوان ورودی برنامه در نظر گرفته شده است.

527

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بهینه سازی مدارهای شکلده ی پالس در سامانهی طیف نگاری هستهای به منظور دستیابی به بالاترین قدرت تفکیک با استفاده از نرم افزار ORCAD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمهیکی از مهمترین مراحل در سامانههای طیفنگاری، شکلدهی پالس است. پالس خروجی یک آشکارساز به دلیل اینکه برای استخراج اطلاعات ذره فرودی مناسب نیست، لازم است پس از تقویت، شکلدهی شود.[1] پالسها را میتوان در فرمهای مختلف شکلدهی کرد که سادهترین و مؤثرترین این روشها شکلدهی پالس تکقطبی، دوقطبی و شبهگوسی است که متناسب ...

دانلود مقاله بهینه سازی پارامترهای دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از نرم افزار MINITAB

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
-1 مقدمهیکی از دستگاههای پالسی همجوشی هستهای، دستگاه پلاسمای کانونی است . این دستگاه میتواند یک لایه پلاسما تولید کند، و به کمک نیروی الکترومغناطیسی این لایه را شتاب دهد و فشرده کند. پلاسمای فشرده شده (پینچ) عمر خیلی کوتاهی دارد اما به اندازه کافی داغ و چگال است که انجام واکنشهای گداخت، حتی با انرژی آستانه با ...

دانلود مقاله بررسی اثرات برنامه های توسعه ی کشور پرتقاضای انرژی بخشی منازل مسکونی و آلاینده های انتشاری از ان با کمک نرم افزار one - range Energy Alternative Planning System - LEAP

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
منابع : تراز نامه ی انرژی، انتشارات وزارت نیرو، ۱۳۷۹. تراز نامهای انرژی، انتشارات وزارت نیرو، ۱۳۷۸. اسناد برنامه ی پنج ساله ی سوم. توزیع جمعیت کشور و شاخصهای مصرف انرژی، مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵. مصرف حاملهای انرژی و اطلاعات تفصیلی خانوارهای شهری و روستایی، وزارت نیرو، 1375 مقدمه: نرم اف ...

مقاله محاسبه بازدهی و عملکردکلکتورهای خورشیدی صفحه تخت توسط نرم افزارmatlab به عنوان دستگاه ارائه دهنده انرژی خورشیدی جهت مصارف صنعتی وخانگی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** محاسبه بازدهی و عملکردکلکتورهای خورشیدی صفحه تخت توسط نرم افزارmatlab به عنوان دستگاه ارائه دهنده انرژی خورشیدی جهت مصارف صنعتی وخانگی چکیده: درشرایط حال حاضرکره زمین که انواع آلودگی های فراوان وبسیارخطرناک جان میلیونهانفرراتهدیدمی کندو ...

مقاله شبیه سازی معماری شبکه عصبی مبتنی بر مدل مرجع نانوسنسور زیستی تشخیص بیماری سرطان و دستگاه تحویل خودکار دارو با نرم افزار مطلب

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی معماری شبکه عصبی مبتنی بر مدل مرجع نانوسنسور زیستی تشخیص بیماری سرطان و دستگاه تحویل خودکار دارو با نرم افزار مطلب چکیده در این مقاله، مدل ریاضی مورد نیاز برای توصیف عملکرد نانوابزار نانوسیم توسط نرم افزار مطلب طراحی،مدل سازی ...

مقاله نقش تکنولوژی دیجیتال و نرم افزارهای کامپیوتری در به وجود آوردن فرم معماری ساختمان های امروزی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش تکنولوژی دیجیتال و نرم افزارهای کامپیوتری در به وجود آوردن فرم معماری ساختمان های امروزی چکیده جهت توانایی معمار در طراحی و تولید صنعتی و امکان تجسم اجسام و فرم های نامتعارف معماری، باید ابزاری برای خلق فضا و معماری در اختیار معمار قرار گیرد که این ابزار با استفاده از تکنولوژی و امکانات پیچیده گرافی ...

مقاله تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای مدلسازی انواع سازه های بتن مسلح

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای مدلسازی انواع سازه های بتن مسلح چکیده بتن مسلح یکی از پیچیده ترین مصالح برای مدلسازی در نرم افزار اجزا محدود است. در مدلسازی عددی، تعریف رفتار دقیق مصـال ...

مقاله تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای مدلسازی انواع سازه های بتن مسلح

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای مدلسازی انواع سازه های بتن مسلح چکیده بتن مسلح یکی از پیچیده ترین مصالح برای مدلسازی در نرم افزار اجزا محدود است. در مدلسازی عددی، تعریف رفتار ...