بخشی از مقاله

در این سری مقالات سعی بر اینست که بطور کلی و تخصصی راجع به الگوریتم پی آر گوگل و اهمیت آن از لحاظ بهینه سازی و بازاریابی موتورهای جستجو صحبت کنیم و تکنیک های لازم جهت بهبود سایتها را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

پی آر یک متغیر عددی است که نشان می دهد یک سایت در دنیای اینترنت از چه اهمیتی برخوردار است. گوگل این اهمیت را از طریق لینک ها تشخیص می دهد و وقتی یک سایت به سایت دیگری لینک می شود، از لحاظ گوگل بدین معنی است که آن سایت یک رای به سایت دیگر داده است. هرگاه رای های زیادی از طریق سایتهای دیگر به یک سایت می رسد این بدین معنی است که آن سایت از اهمیت بالاتری برخوردار است. همچنین سایت رای دهنده اهمیت رایش به اهمیت خودش بستگی دارد بدین معنی که هرچه اهمیت بالاتری داشته باشد ، رای های آن نیز پر اهمیت تر است. گوگل اهمیت صفحات وب را از روی همین رای ها و اهمیت آنها حساب می کند.

پی آر روشی است که گوگل به واسطه آن اهمیت صفحات وب را تا یین میکند. این امر از این لحاظ برای گوگل مهم است زیرا که بواسطه این اهمیتو رای ، گوگل رتبه بندی صفحات وب را تایین میکند و صفحه ای که رتبه پی آر بالاتری دارد از صفحه همتای خود رتبه بالاتری خواهد داشت و این به خاطر پی آر است. در حالی که این تنها فاکتور رتبه بندی نیست ولی جزو فاکتورهای مهم موتور جستجوی گوگل است و اخیرا تمام موتورهای جستجو به نوعی از این فاکتور پراکندگی برای رتبه بندی های خود استفاده می کنند.

در اینجا باید خاطر نشان کنم که همه لینکهایی که به یک سایت بر میگردد، توسط گوگل به حساب نمی آید و فقط تعداد محدودی از آنها را به شمار می آورد. در حال حاضر گوگل اکثر لینکهایی را که از مزرعه لینکهای شناخته شده می آید فیلتر می کند. مزرعه لینکها سایتهایی هستند که فقط لینک در خود نگه داری می کنند و خاصیت مثبتی در اینترنت ندارند و چون این عمل ماهیت اهمیت سایتها را برهم می زند ، گوگل آنها را فیلتر می کند. بعضی از این لینکها حتی می تواند منجر به جریمه شدن سایت شما در گوگل شود. گوگل می داند که صاحبان سایت نمی توانند لینکهایی را که به آنها می شود کنترل کنند ولی می توانند اینکه به چه سایتی لینک شوند را کنترل کنند ، پس خیلی دقت کنید به چه سایتهایی لینک می دهید.
رتبه بندی صفحات یا پیج رنک قسمت دوم

پیج رنک چگونه محاسبه می شود ؟
برای محاسبه پی آر یک صفحه ، تمامی لینکهایی که به آن صفحه بر میگردند مورد محاسبه قرار می گیرند. و این هم لینکهایی که از داخل سایت به آن متصل میشوند را در بر می گیرد و هم لینکهای خارجی.
PR(A) = (1-d) + d(PR(t1)/C(t1) + ... + PR(tn)/C(tn))
این تساوی است که طی آن پی آر یک صفحه محاسبه می شود. این الگوریتم پی آر است که هنگام راه اندازی ابتدایی پی آر انتشار یافت. و احتمال اینکه گوگل نیز از مشابه همین فرمول استفاده کند وجود دارد ولی آنها راجع به الگوریتم هایشان صحبتی نمی کنند و ما اطلاع دقیقی از آن نداریم ولی این مسئله مهمی نیست زیرا که این الگوریتم به اندازه کافی خوب می باشد.
در این تساوی 't1 - tn' صفحاتی هستند که به صفحه A لینک شده اند و ‘C’ تعداد لینکهای بیرونی که یک صفحه دارد و در نهایت ‘d’ فاکتور اشباع شدن است که معمولا آنرا 0.85 در نظر می گیریم.
اگر بخواهیم بطور ساده آنرا بررسی کنیم می توان به صورت زیر آنرا بررسی کرد ؛

پی آر = 0.15 + 0.85 * ( سهمی از پی آر هر سایتی که به آن متصل می شود )
"سهم" ؛ پی آر صفحه لینک شونده تقسیم بر تعداد لینکهای خروجی بروی آن صفحه !

جالب است نه ؟ در واقع هر صفحه با لینکی که به صفحات دیگر می دهد ، به آنها رای می دهد و مقدار این پی آر کمی کمتر از مقدار پی آر خود آن صفحه است (مقدار پی آر خود صفحه * 0.85 ). این مقدارتقریبا بطور مساوی بین تمامی صفحاتی که به آنها لینک شده است ، تقسیم می شود.
از این فرمول اینگونه بدست می آید که یک لینک از یک سایت با پی آر 4 و 5 لینک خروجی با ارزش تر از گرفتن لینک از یک سایت با پی آر 8 و 100 لینک خروجی است. پی آر صفحه ای که از آن لینک می گیرید مهم است ولی به همان اندازه تعداد لینکهای خروجی آن صفحه نیز مهم است. هر چقدر تعداد لینکها در صفحه لینک دهنده بیشتر باشد ، پی آر کمتری به صفحات لینک شده تعلق می گیرد.

اگر تفاوت بین پی آر های 1 تا 10 ثابت و مساوی بود ، فرض بالا قوت بیشتری می داشت اما بسیاری بر این عقیده هستند که مقادیر بین پی آر های 1 تا 10 بصورت لگاریتمی تغییر می کنند و دلایل قانع کننده ای برای باور کردن این تصاعد لگاریتمی وجود دارد. هیچ کس خارج از گوگل نمی داند که گوگل از چه الگوریتمی برای پی آر استفاده می کند ولی احتمال استفاده گوگل از مقیاس لگاریتمی و یا مشابه آن زیاد است. با توجه به این مطلب ، بدست می آید که پی آر بسیار بیشتری در مقایسه با پی آر لازم برای پی آری که بدست آمده لازم است تا از یک پی آر به پی آر بعدی برسیم. نتیجه این می شود که فرض قبلی می شود ، پس یک لینک از سایتی با پی آر 8 که لینکهای خروجی زیادی دارد باارزش تر از صفحه ای با پی آر 4 و لینکهای خروجی کمتر خواهد بود.

هر کدام از این الگوریتمها را که گوگل استفاده کند ، ما می توانیم از یک چیز مطمئن باشیم. لینک هایی که از سایتهای دیگر می آیند باعث افزایش پی آر سایت ما می شوند. فقط در خاط داشته باشید که باید از قرار دادن لینکهای خود در مزرعه های لینکها و سایتهایی که لینک جمع می کنند و خاصیت دیگری ندارند خودداری کنید.
در نظر داشته باشید که اگر صفحه ای لینک به صفحه دیگری بدهد ، پی آر خودش کم نمی شود و چیزی از دست نمی دهد بلکه فقط رای می دهد. پس دادن رای ، جابجا شدن پی آر نیست ، بلکه بطور ساده فقط دادن یک رای است که قوت آن به مقدار پی آر آن صفحه بستگی دارد. این مسئله مانند مجمع سهام داران است. وقتی سهام داران جمع می شوند و هر کس به ازای درصد سهمش رای می دهد ، از تعداد سهامشان کم نمی شود و این قضیه کاملا مشابه است. با این حال ، صفحات گاهی تحت شرایطی بطور غیر مستقیم ، پی آر از دست می دهند که جلوتر راجع به آن صحبت می کنیم.
خوب اکنون به نحوه انجام شدن محاسبات می پردازیم.

برای محاسبه یک صفحه ، ابتدا پی آر آن ، اگر پی آری داشته باشد ، کاملا کنار گذاشته می شود و یک محاسبه کاملا جدید که فقط بر پایه لینکها و رای هایی که پس از آخرین محاسبه پی آر به آن داده شده و ممکن است تغییر کرده باشد انجام می شود. ولی آنچه در این ابتدا مشخص نیست اینست که این کار انجام شدنی نیست اگر این محاسبات یکبار انجام شوند. توضیح بیشتر آنکه فرض کنید ما دو صفحه آ و ب داشته باشیم که به یکدیگر نیز لینک شده باشند و هیچ لینک دیگری در این دو وجود نداشته باشد. آنچه اتفاق می افتد ، از قرار زیر است ؛

قدم اول ؛ محاسبه پی آر صفحه اول از مقدار لینکهای ورودی به آن
صفحه آ اکنون یک مقدار پی آر دارد. برای این محاسبه از لینک ورودی از صفحه ب استفاده شد ، اما صفحه ب یک لینک ورودی از صفحه آ دارد و پی آر جدید آن هنوز محاسبه نشده پس آنچه به عنوان پی آر برای صفحه آ بدست آماده بر اساس پی آر غیر دقیق صفحه ب است که در کل دقیق نمی باشد.

قدم دوم ؛ محاسبه پی آر صفحه ب با توجه به مقدار لینکهای ورودی
صفحه ب اکنون پی آر جدیدی دارد اما نمی تواند دقیق باشد زیرا که محاسباتی که به کار گرفته شده ، با استفاده از پی آر غیر دقیق صفحه آ است پس کل این دو محاسبه غیر دقیق است.
از آنجایی که ایندو محاسبه به یکدیگر وابسطه هستند ، ما نمی توانیم هیچکدام از این پی آر ها را بطور دقیق محاسبه کنیم تا زمانی که پی آر دقیق یکی را جلوتر از دیگری داشته باشیم. اما حالا که دو مقدار پی آر جدید خالص هرکدام را داریم ، آیا می توان دوباره این محاسبات را انجام داد تا جوب دقیق گرفت ؟ خیر

ما میتوانیم این محاسبات را مجدد انجام دهیم و نتایج دقیق تر نیز می شوند ولی ما همیشه جوابهای غیر دقیق را برای محاسبه های بعدی استفاده می کنیم پس نتایج ما همیشه غیر دقیق می باشند.
این مشکل با تکرار کردن بسیار محاسبات حل می شود. هر بار نتایج کمی دقیقتر از بارهای قبل می باشد اما دقت محض در این محاسبات وجود ندارد. 40 تا 50 بار محاسبه کافی است زیرا از آن به بعد نتایج تغییر چشم گیری نمی کنند. اینست آنچه گوگل در هر بار بروزرسانی انجام می دهد و دلیل طولانی بودن بروزرسانی های پی آر در گوگل می باشد که معمولا 70 روزمی باشد.
قانون پیج رنک توسط برین و پیج در گوگل

پیج رنک ( برین و پیج ، سال 1998 )
توضیح مفصل و باز کردن این الگوریتم را از دیدگاه بهینه سازی و مارکتینگ در اینجا مقتنم نمی دانم. ولی لازم است که در انجا راجع به پیج رنک صحبت کنیم چرا که نشان می دهد همیشه لازم نیست رتبه بندی بر اساس وزن لغات بکار رفته در متن باشد ، بلکه می تواند بر اساس وزن و ارزش لینکها و پیوندها نیز باشذ. اولین باری این الگوریتم ظاهر شد و دنیای بهینه سازس صفحات وب را عوض کرد ، با بهره گرفتن از طبیعت اجتماعی و متعحد وب و ساختار متصل لینکها توانست به دنیای وب بصورت یک وب واحد نگاه کرده و موقعیت هر صفحه تنها را ارزش گذاری کند. رتبه بندی صفحات که طی این قانون PR نام گرفته است از لحاظ عددی مقداریست بین صفر و یک که گوگل آنرا در نرم افزار خود ععدی بین یک تا ده نشان میدهد ، زیرا که تمامی لینکها در یک ماتریس جای داده می شود. حال آنچه مسلم است اینکه دنیای وب دیگر محیطی اجتماعی نیست و لینک دادن سایتی به سایت دیگر با هزاران حساب و کتاب انجام میشود و این به واسطه همین PR است که خود نابودی خود را در آینده رقم زده است. 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید