بخشی از مقاله

رعد و برق زدگي

نگراني اصلي در مورد آسيبهاي ناشي از رعدوبرق، احتمال ايجاد ايست قلبي يا تنفسي است. اكثراً رعدوبرق مستقيماً به يك مصدوم برخورد نميكند بلكه ابتدا به اماكن مجاور اصابت كرده و سپس به مصدوم بر مي خورد.


اقدامات و كمكهاي اوليه
1- ABC را بررسي كرده و چنانچه فردي دچار ايست قلبي تنفسي شده بود CPR را شروع كنيد.
2- در صورت بروز شوك، آن را درمان كنيد.
3- كمكهاي اوليه در مورد سوختگي را انجام و مصدوم را سريعاً ارجاع دهيد.
توصيه هاي ضروري در زمان وقوع رعدوبرق
1- زير درختان تك و بلند در مناطق باز قرار نگيريد.


2- از قرار گرفتن در مناطقي كه صاعقه را به خود مي گيرد مانند ايستادن روي تپه بپرهيزيد.
3- از آبهاي سرباز دوري كنيد.
4- وسايل فلزي را از خود دور كنيد.
5- از دوچرخه يا موتورسيكلت پياده شويد.
6- از سيم برق و خطوط فلزي دوري كنيد.
7- چمباتمه بزنيد ولي روي زمين دراز نكشيد.

سوختگي تابشي

تشعشعات ناشي از انرژيهاي زياد مانند تشعشعات هسته اي، نور آفتاب مي تواند بر روي پوست و يا تشعشعات نور مثل برف و جوشكاري روي قسمتهاي مختلف چشم اثر تخريبي بگذارد. تابش نور مستقيم بصورت طولاني بر روي پوست باعث ايجاد سوختگي درجه يك بصورت درد و سوزش و قرمزي مي گردد.
اقدامات و كمكهاي اوليه
-در سوختگي پوست در اثر نور مستقيم آفتاب، فرد را به مكان سايه منتقل كرده و كمپرس سرد روي محل سوختگي قرار دهيد.


- در صورت تمايل بيمار به وي آب و نوشيدني خنک بدهيد.
- عرق سوز
بثورات قرمز شديداً آزاد دهنده و سوزش آور است كه عمدتاً در هواي داغ تشكيل مي شود اين حالت وقتي رخ مي دهد كه باكتري ها و سلولهاي پوستي مرده ,‌غدد عرق را مسدود كنند . اين بثورات بخصوص مناطقي را درگير مي كنند كه عرق در آنجا گير مي افتد و نمي تواند تبخير شود مثلاً (انتهاي پا)


اقـدامات
1- قرارگرفتن درشرايط خنك
2- پوست را به ملايمت با آب سرد خيس كنيد تا خنك شود.
اقدامات در برف كوري (آسيب چشم در اثر نور طولاني و زياد) شامل شستشوي چشم و پوشانيدن چشم بوسيله پارچه تميز و ارجاع مصدوم به مراكز درماني است.

سوختگي‌ شيميايي‌ چشم‌

پاشيدن‌ مواد شيميايي‌ به‌ درون‌ چشم‌، در صورتي‌ كه‌ سريعاً درمان‌ نشود، مي‌تواند آسيب‌ جدي‌ ايجاد كند. اين‌ مواد مي‌توانند سطح‌ چشم‌ را تخريب‌ كنند و منجر به‌ تشكيل‌ بافت‌ جوشگاهي‌ و حتي‌ كوري‌ شوند. اولويت‌ ارائه‌كننده‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌، عبارت‌ است‌ از شستن‌ چشم‌ به‌ منظور رقيق‌سازي‌ و پخش‌ كردن‌ ماده‌ شيميايي‌. هنگام‌ شستشوي‌ چشم‌، دقت‌ كنيد كه‌ آب‌ آلوده‌ روي‌ شما يا مصدوم‌ پاشيده‌ نشود. قبل‌ از شروع‌ درمان‌ مصدوم‌، در صورت‌ امكان‌ دستكش‌ محافظ‌ بپوشيد.

تشخيص
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:
درد شديد در چشم‌
ناتواني‌ در باز كردن‌ چشم‌ آسيب‌ديده‌
تورم‌ و قرمزي‌ در اطراف‌ چشم‌
اشك‌ ريزش‌ شديد
شواهدي‌ از ماده‌ شيميايي‌ يا ظرف‌ محتوي‌ آن‌ در محيط‌ اطراف‌

نكتـه
مصدوم‌ را از دست‌ زدن‌ به‌ چشم‌ آسيب‌ديده‌ يا خارج‌ كردن‌ لنز تماسي‌ با زور، منع‌ كنيد.
در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. حداقل‌ به‌ مدت‌ 10 دقيقه‌، چشم‌ آسيب‌ديده‌ را زير جريان‌ آب‌ سرد ملايم‌ بگيريد. دقت‌ كنيد كه‌ تمام‌ قسمت‌هاي‌ پلك‌ (داخل‌ و خارج‌ آن‌) كاملاً شسته‌ شود. ممكن‌ است‌ استفاده‌ از يك‌ شستشودهنده‌ چشم‌ يا ليوان‌ براي‌ ريختن‌ آب‌ روي‌ چشم‌، ساده‌تر باشد.


اگر چشم‌ در اثر اسپاسم‌ ناشي‌ از درد بسته‌ شده‌ است‌، پلك‌ها را با ملايمت‌ اما محكم‌ بكشيد تا از هم‌ باز شوند. دقت‌ كنيد كه‌ آب‌ آلوده‌ روي‌ چشم‌ سالم‌ پاشيده‌ نشود.
از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ يك‌ پانسمان‌ چشمي‌ استريل‌ يا يك‌ تكه‌ پارچه‌ تميز بدون‌ كرك‌ روي‌ چشم‌ آسيب‌ ديده‌ قرار بدهد. اگر مدتي‌ طول‌ مي‌كشد تا مصدوم‌ تحت‌ مراقبت‌ طبي‌ قرار گيرد، با استفاده‌ از باند اين‌ لايه‌ پوششي‌ را به‌ صورت‌ شل‌ در محل‌ خود ببنديد.
در صورت‌ امكان‌، ماده‌ شيميايي‌ را شناسايي‌ كنيد. سپس‌، شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا كنيد.

سوختگي‌ چشم‌ در اثر اشعه‌

اين‌ وضعيت‌ وقتي‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ سطح‌ چشم‌) قرنيه‌) در اثر مواجهه‌ با پرتو ماوراء بنفش‌ (مثلاً تابش‌ طولاني‌مدت‌ نور آفتاب‌ بازتابيده‌ از روي‌ برف‌ به‌ چشم‌) دچار
آسيب‌ شود. علايم‌ معمولاً به‌ صورت‌ تدريجي‌ ظاهر مي‌شوند و روند بهبود ممكن‌
است‌ تا يك‌ هفته‌ طول‌ بكشد. تابش‌ نور شعله‌ جوشكاري‌ نيز مي‌تواند به‌ سوختگي‌ ناشي‌ از اشعه‌ بيانجامد.

تشخيص
درد شديد در چشم‌(هاي‌) آسيب‌ديده‌ ممكن‌ است‌ موارد زير نيز وجود داشته‌ باشند:
احساس‌ «سنگ‌ريزه‌ (جسم‌ خارجي‌)» در چشم‌ها
حساسيت‌ به‌ نور قرمزي‌ و اشك‌ ريزش‌ از چشمها

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید