بخشی از مقاله


کلید واژه: اسکله وزنی، بلوک بتنیروش اجرا، راندمان اجرایی

مقدمه

احداث و اجرای سازههای دریایی در سطح دنیا به دلیل صعوبت بالای عملیات اجرایی در دریا همواره با مخاطرات و چالشهای فراوان همراه بوده است. در کشور ما نیز علیرغم پیشرفت قابل توجه جامعه مهندسی در حوزه طراحی سازههای دریایی، خلاءهای ملموسی در حوزه اجرای این نوع سازهها با توجه به احجام بزرگ کار و سختی اجرا در محیط دریا احساس میشود. این در حالی است که با توجه به ارقام قابل توجهی که صرف اجرای این نوع سازهها میشود، به نظر میرسد رصد و پردازش این موضوع باید همواره مورد توجه ویژه و جزء اولویتهای اصلی جامعه مهندسی کشور باشد. البته نسبت به سالیان نه چندان دور که اکثر سازه های دریایی توسط پیمانکاران خارجی اجرا میشد، امروزه پیشرفتهای قابل ملاحظهای در این حوزه در کشور ما اتّفاق افتاده است. تجهیز و توانمندسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)- قرب نوح (ع) طی دو دهه اخیر در حوزه طراحی و اجرای انواع سازههای دریایی موجب شکست انحصار بسیاری از شرکتهای خارجی گردیده است. طراحی و اجرای اسکله وزنی بلوکی درفاز اوّل طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به دست متخصصان ایرانی شاهدی بر این مدعاست. در این مقاله قصد داریم به روش اجرا و راندمانهای اجرایی ساخت اسکلههای چند منظوره و کانتینری پروژه مذکور با طولی حدود 1400 متر که از نوع اسکله بلوکی با بلوکهایی به وزن 10 تا 83 تن در عمق آب 20 متر است، بپردازیم.

معرفی پروژه و اسکله بلوکی بندر شهید بهشتی

طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار واقع در دهانه شرقی خلیج چابهار و در مجاورت دریای عمان میتواند نقش اساسی در ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه و همچنین توسعه محور شرق و نیز محرومیتزدایی از استان سیستان و بلوچستان داشته باشد.

در طرح توسعه فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار به لحاظ کاربری دو نوع اسکله کانتینری و چند منظورهمجموعاً به طول حدود 1400 متر وجود دارد که هر دوی آنها به لحاظ سازهای از نوع اسکلههای وزنی بلوکی هستند و به ترتیب تا تراز - 16 CD و -14 CD آبخور خواهند داشت. از مزایای این نوع اسکله میتوان به دوام بتن غیر مسلح بلوکها در برابر عوامل خورنده محیط دریا نسبت به مصالح فولادی، کاهش هزینهها با توجه به ارزانتر بودن بتن نسبت به فولاد و نیز افزایش کیفیت با توجه به پیشساخته بودن بلوکها اشاره نمود. شکل 1 نمای سه بعدی از چیدمان بلوکها را در اسکله وزنی بلوکی نشان میدهد. در این بخش جزئیات بیشتری در مقاله اصلی ارائه خواهد شد.


1 کارشناس دریایی قرب نوح( ع) ، m.ardestani309@gmail.com
2 مدیر دایره سازه های دریایی -قرب نوح ( ع)، arsoltankoohi@gmail.com

244

شکل (1 نمای سه بعدی چیدمان بلوکها در اسکله وزنی بلوکی

فرآیند تولید بلوکهای اسکله

در این بخش فرآیند تولید بلوکهای اسکله به همراه راندمانهای اجرایی ثبت شده به طور کامل تشریح میگردد. شکلهای 2 و 3 بخشهایی از این فرآیند را در کارگاه تولید بلوک نمایش میدهند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید