دانلود مقاله ریسک در سرمایه گذاری

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ریسک در سرمایه گذاری

در سرمایه گذاری ریسک و بازده همواره به همراه هم هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاران در گرو اطلاعات دقیق از هر دوی آنهاست . ریسک این گونه تعریف می شود : اختلاف میان بازده واقعی یک سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن . رابطه میان ریسک و بازده را همواره می توان بصورت یک خط با شیب مثبت نشان داد زیرا سرمایه گذار منطقی ریسک بالا را با انتظار کسب بازده بالاتر خواهد پذیرفت .

نقطه RF (Risk Free Rato of Return) ، بازده دارائی های بدون ریسک ، نظیر اوراق خزانه می باشد . هرچه روی خط جلوتر می رویم با توجه به افزایش میزان ریسک بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد . به عنوان مثال ، ریسک و در نتیجه بازده اوراق قرضه از سهام عادی ، سهام عادی از اوراق اختیار خرید ، و اوراق اختیار خرید از اوراق اختیار خرید و فروش سهام کمتر است .

بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که بازده واقعی همواره کمتر از بازده مورد انتظار است . هر چه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود .

عوامل مؤثر بر ریسک یک دارایی :
چند عامل بر ریسک کلی یک دارائی تأثیر می گذارند :
ریسک نوسان نرخ بهره : ریسک نوسان نرخ بهره ریسکی است که یک سرمایه گذار زمان خریدن اوراق قرضه با بهره ثابت آن را می پذیرد . قیمت این اوراق در صورت افزایش نرخ بهره بازار کاهش می یابد و صاحب اوراق در صورت فروش آن قبل از سررسید زیان خواهد دید . عکس این موضوع نیز صادق است یعنی با کاهش نرخ بهره بازار ، قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت . در حالت کلی می توان گفت قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معکوس دارد . تاثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر اوراق قرضه بیشتر از سهام عادی است . برای محفوظ ماندن در برابر این ریسک دو راه وجود دارد : یکی نگهداری اوراق بهادار تا تاریخ سررسید و دیگری خرید اوراق قرضه کوتاه مدت . در اوراق قرضه کوتاه مدت ، به دلیل تاریخ سررسید نزدیک تغییر در نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق نخواهد داشت .

ریسک بازار : ریسک بازار به مفهوم تغییر در بازده ناشی از نوسانات کلّی بازار است. این ریسک به انتظارات سرمایه گذاران نسبت به آینده قیمت سهام بستگی دارد . سهام عادی بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسک قرار دارد . برای آگاهی از ریسک بازار باید رفتار قیمت سهام را بررسی و مطالعه کرد . عواملی نظیر رکود ، جنگ ، تغییر در ساختار اقتصادی و تغییر علایق مشتریان می تواند در ریسک بازار تأثیر گذار باشد. برای اجتناب از این نوع ریسک چند روش وجود دارد : یکی تجزیه و تحلیل دقیق رفتار قیمت سهام ، دیگری خرید سهام شرکتهای روبه رشد زیرا درجه ریسک آنها پائین تر است ، راه دیگر نیز سرمایه گذاری در دوره های طولانی مدت است که باعث می شود صاحب سرمایه نگران تغییرات روزانه و یا هفتگی قیمت سهام نباشد .

ریسک تورمی : این نوع ریسک که بر همه انواع اوراق بهادار تأثیر گذار است ، عبارت است از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده. این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است ، زیرا نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می یابد . به عبارت بهتر اگر نرخ تورم پس از خرید اوراق بهادار افزایش یابد ، علاوه بر کاهش قدرت خرید پول ، باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش قیمت اوراق بهادار نیز خواهد شد . خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت این ریسک را بیشتر می کند ، در حالیکه خرید سهام عادی می تواند مصونیت قابل توجهی در برابر آن ایجاد کند . از سویی دیگر در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد می توان با فروش اوراق بلند مدت و خرید اوراق کوتاه مدت ، از این ریسک اجتناب کرد . راه دیگر نیز سرمایه گذاری در دارائیهایی نظیر زمین است که قیمت آنها همراه تورم افزایش می یابد .

ریسک تجاری : ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک محیط یا صنعت خاص را ریسک تجاری گویند . ریسک تجاری به این معنی است که تغییرات آتی وضعیت شرکت در صحنه رقابت بین المللی و یا داخلی باعث تغییر در میزان قیمت و بازده سهام آن خواهد بود . برای کاهش این ریسک می توان با تجزیه و تحلیل شرایط شرکتهای مختلف ، بهترین شرکتها را انتخاب و سهام آنان را خریداری نمود .
ریسک مالی : ریسک مالی ناشی از به کارگیری بدهی در شرکت است . شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد ، ریسک مالی بیشتری نیز خواهد داشت .
ریسک نقدینگی : این ریسک ، مرتبط با بازار ثانویه أی است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند . آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله بالایی نداشته باشد ، از نقدینگی بالایی برخوردار است . هرچه عدم اطمینان در مورد قیمت و زمان مبادله اوراق بهادار بیشتر باشد ریسک نقدینگی آن نیز افزایش می یابد .
ریسک نرخ ارز : این ریسک سرمایه گذاران عرصه بین المللی را با مشکل مواجه می‌کند ، زیرا سرمایه گذاران خارجی نهایتاً باید سود ناشی از سرمایه گذاری را به پول رایج کشور خود تبدیل کنند . اگر نرخ ارز برخلاف تصور سرمایه گذار تغییر کند باعث می شود تا بازده سرمایه گذاری منفی باشد . می توان گفت ریسک نرخ ارز

ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است .
ریسک کشور : ریسک کشور که ریسک سیاسی نیز نامیده می شود ، ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور ناشی از تغییرات سیاسی و اقتصادی آن کشور است . این ریسک در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی ثبات بالایی دارند ، پائین خواهد بود .

انواع ریسک
بر مبنای تمایز میان اجزاء کلی (بازار) و اجزا خاص (اوراق خاص) می توان ریسک کلی را به دو قسمت تقسیم کرد : ۱-ریسک غیرسیستماتیک : تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییرپذیری در بازار ارتباطی نداشته باشد ریسک غیرسیستماتیک نام دارد . این ریسک به عواملی نظیر ریسک تجاری ، ریسک مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد . برمبنای نظریه پرتفلیو هر چه تنوع اوراق بهادار بیشتر باشد ریسک غیرسیستماتیک آن کمتر و کمتر خواهد شد . ۲-ریسک سیستماتیک : نوسان در بازده اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات کلی بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط باشد ریسک سیستماتیک نامیده می شود ، این ریسک مستقیماً دربرگیرنده ریسکهای نوسان نرخ بهره ، بازار و تورم است . این قسمت از ریسک کل غیرقابل اجتناب است
و ربطی به نحوه عملکرد صاحب سرمایه یا تنوع در اوراق بهادار ندارد .

 

شاخصهای اندازه گیری ریسک سهام
ریسک کل سهام را می توان به وسیله شاخصی تحت عنوان انحراف معیار انداره‌گیری نمود . انحراف معیار یک معیار پراکندگی است که انحراف هر مشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد و چون تمام اطلاعات نمونه را شامل می شود ، معیار مناسبی برای تغییرپذیری نیز می باشد . نحوه محاسبه انحراف معیار اینگونه است:

که در آن S انحراف معیار ، X هر یک از مشاهدات نمونه ، میانگین مشاهدات و n تعداد بازده های نمونه است . همانطور که گفته شد انحراف معیار ریسک کلی یک اوراق بهادار را اندازه گیری می کند .

برای محاسبه ریسک سیستماتیک یک سهام می توان از شاخص استفاده کرد که پراکندگی بازده سهام را اندازه گیری می کند . به عبارت دیگر معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار به عنوان قسمتی از ریسک کلی است که نمی‌توان آن را از طریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد . برای محاسبه ، از روش رگرسیون ارتباط بین تغییرات شاخص قیمت سهام و تغییرات بازده اوراق بهادار موردنظر طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

که بازده سهم موردنظر ، محل برخورد با محور y ، شیب خط و بازده پس‌مانده است (که میانگین آن صفر می باشد) .

پس می توان گفت شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می کند . اگر شیب این خط باشد در آن صورت برابر یک خواهد بود . این به این معنی است که قیمت نوع سهام همواره با روند بازار تغییر می کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد