دانلود مقاله زنان پیامبر اسلام

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

زنان پیامبر اسلام

ومقدمه
زن انسانی است شریک زندگی مرد و هر دو چون کشتی و کشتی بان هستند که با همکاری یکدیگر کشتی را به ساحل نجات برسانند. اسلام برای زن ارج و حق و قوانین معتدلی مقرر فرموده تا زندگی مشترک در سلیقه های مختلف و نیروهای متضاد درونی و خواسته ها و تمایلات نفسانی و اصطکاک منافع و مضار با اعتدال مطلوب پایان یابد آن خالقی که بشر را آفرید و زن را به آرامش و آسایش خاطر مرد و کارخانه تولید مثل و انسان سازی خلق کرد خداوند است که بر طبق استعداد و ظرفیت و خواسته های غریزی و طبیعی برای مرد و زن محدودیت های تشریعی و تمایلات قائل شد تا با آزادی مطلق موفقیت های خود را از دست ندهند.

اسلام نظر به این دقایق لطیف داشته که به زن و مرد توصیه و تاکید فرمود باید در محدوده عفاف در حرکت باشند و نسبت به هم طبق تعلیمات عالیه قرآن عمل کنید. اگر مرد یک لحظه از حال زن غفلت نماید ویا زن یک لحظه در وظیفه و کار شوهرداری و بچه داری سهل انگاری کندحیات فردی و اجتماعی آنهابه خطر می افتد.
اسلام روابط نامشروع جنسی را حرام و در صورت ثبوت و شهود زنا معلق به هشتاد تازیانه و برجرم سنگباران است نموده تا عفت عمومی زن در جامعه محفوظ بماند و زن مسلمان مطلقا مورد تهمت قرار نگیرد.

عده زنان پیامبر اسلام (ص):
در تعداد زنان پیامبر اختلاف است. برخی ۱۱ تن دانسته اند:
۱- ام حبیبه رمله ۲- ام سلمه هنه ۳- جویریه ۴- حفصه
۵- خدیجه ۶- زینت بنت حجش ۷- زینت هلالیه ۸- سوده
۹- صفیه ۱۰- عایشه ۱۱- میمونه

با همه اینها زفاف شده و نه تن ایشان از خدیجه و زینب هلالیه در حین وفات آن حضرت زنده بودند.
برخی تعداد ازدواج را ۱۲ نفر نوشته اند و ریحانه بنت یزید را که از قبیله بنی نضیر است و از اسراء بوده و بدان حضرت اختصاص یافته و پس از آن ادا کردن تزویج فرمود.
بعضی شماره ازدواج را ۱۵ نفر دانسته و جمعی ۱۸ نفر نوشته اند. طبری در اعلام الوری ۲۱ زن گفته که ام شریک، اسماء، سینا، عالیه، عمره، فاطمه، قتلیه، لیلی و ملیکه را افزوده و زنی که بدون نام پدرش شکایت به پیغمبر نمود که شوهرش به علت کسالت طلاق داده در حالی که اصلاً مریض نشده است. پیغمبر او را هم گرفت.

ولی آن چه مسلم است با ۱۱ زن شرط زفاف به عمل آورده و بقیه موهبه النفس بوده یا مواصلت نشده است.
علامه مجلسی ۲۲زن برای پیغمبر نقل نموده است که با ۱۲ نفر زفاف نموده و با ۱۰ نفر دیگر زفاف نشده است و در حین وفات فقط ۹ نفر زنده بوده اند.
سی زن:
علامه برهان الدین حلبی در سیره الحبیبه می نویسد:
پیغمبر سی زن خطبه کرد که برخی خود را عرضه داشتند و تقاضای همسری نمودند. بعضی خود را به پیغمبر خدا هبه کردند و برخی را که کنیز بودند آزاد ساخته و به مناسبت قومیت با قبایل بزرگ و خویشاوندی که جلب محبت نماید تا اسلام آورند و بعضی را به امر خدای بزرگ سبب پیشرفت اسلام و خواهش خاندان آنها در حباله نکاح آورد.

از این ۳۰ زن با ۱۳ زن همبسته شدند و بقیه افتخار خویشاوندی و نسبت او را حفظ می کردند و افتخار داشتند و در حقیقت تمام این زنها در ده سال مدینه بود و با آن گرفتاریهای شگفت انگیز که در ۸۴ جنگ داشتند بنابراین این جنبه شهوت و هوسرانی نبود بلکه از نظر مصالح اجتماعی و دینی و پیشرفت اسلام به امر خدا این زنان را خطبه و نکاح می کرده است.
برخی زنان پیامبر را ۱۵ برخی ۱۸ بعضی ۲۱ نفر را نوشته اند تا ۲۲ نفر هم ذکر شده که با ۱۳ زن همبستر شد که آنها عبارتند از:

۱- خدیجه، ۲- ام سلیمه، ۳- میمونه، ۴- زینت بنت حجش، ۵- ماریه قبطیه، ۶- عایشه، ۷- حفصه، ۸- ام حبیبه، ۹- سوده، ۱۰- جویریه، ۱۱- صفیه، ۱۲- ام شریک، ۱۳- زینت بنت خزیمیه بوده اند و بقیه خدمتگذار موهوبی بوده اند.
رسول خدا پس از رحلت ۹ زن در خانه داشت:
۱- عایشه، ۲- حفصه، ۳- ام سلمه، ۴- سوده، ۵- زینب، ۶- میمونه، ۷- ام حبیبه، ۸- صفیه، ۹- جویریه که نکاحیه بوده اند.
ام شریک و ماریه پس از پیغمبر زنده بودند.
زنانی که قبل از رحلت دور شدند:

۱- عالیه، ۲- قتلیه، ۳- فاطمه دختر ضحاک، ۴- شیشاً،۵- اسماء بنت شراجیل، ۶- ملیکه لبثیه، ۷- عمره بنت یزید، ۸- لیلی بنت حطیم.
امهات المؤمنین:
لقبی که پیغمبر به زبان عربی به زنان خود داد برای ۱۱ نفر بود:
۱- خدیجه، ۲- عایشه، ۳- حفصه دختر عمر، ۴- ام حبیبه، ۵- ام سلمه، ۶- سوده بنت زمعه، ۷- زینت بنت حجش، ۸- زینب الهلالیه، ۹- میمونه، ۱۰- جویریه، ۱۱- صفیه.
۶نفر از قریش ۴نفر از عرب و یک نفر از اسرائیلیه.

در حین رحلت پیغمبر ۹ نفر زن باقی مانده بودند و دو نفر، زینب و خدیجه از دنیا رفته بودند.
۱- حدیجه بنت خویلد را در مکه عقد بست در ۲۵ سالگی خود در چهل سالگی خدیجه.
۲- عایشه بنت ابی بکر پس از خدیجه در مکه عقد بست و سال اول هجرت در مدینه زفاف نمود.
۳- سوده بنت زمعه را پس از خدیجه در مکه عقد بست و قبل از عایشه زفاف کرد و او از بنی بخار بود.
۴- ام سلمه بنت ابی امیه در مدینه در شوال سال ۴ تزویج کرد، نامش رمله یا هند بنت ابی امیه بود و در ۸۴ سالگی وفات نمود.
۵- حفصه بنت عمر را در ماه مبارک رمضان سال ۳ تزویج کرد.
۶- ام حبیبه بنت ابی سفیان سال ۷ عقد بست.
۷- میمونه بنت جرث بنام بره بود، درمدینه در سال ۸ عمره قضا تزویج کرد.
۸- جویریه بنت حارث از بنی مصطفی در مدینه نامش بره بود و سال ۶ عقد بست.

۹- زینب بنت حجش در مدینه سال ۵ ماه مبارک رمضان در سال ۳ به زیرد عقد بست. سال ۲۰ وفات نموده و در بقیع دفن شد.
۱۰- صفیه بنت حسن بن اخطب را در مدینه د رجنگ خیبر سال ۷ عقد بست.
توضیحات درباره زنان پیامبر
۱- خدیجه بنت خویلد:
خدیجه بنت خویلد بن العزی بن قصی بن کلاب قرشیه اسدیه مادرش فاطمه بنت زائد الاصم از اولاد عامر بن لوی بوده کنیه اش ام هند و از اشراف زنان قریش و متکن و باوقار و خردمند با ثروت و با عزم و جزم و عزم و احتیاط و در عصر جاهلیت به طاهره معروف بوده است. او به اتفاق آراء نخستین زنی است که اسلام آورد و هفت سال با پیامبر نماز می خواند که جزء او و علی و رسول خدا کسی نماز نمی گذارد.

خدیجه اول زن ابوهاله بن دزاره یا هند بن نباش تمیمی بوده پس از او به عقیق بن عائز مخزومی شوهر نمود. شوهران او هر دو از ملوک عرب بودند و ثروت بسیاری برای او نهادند. خدیجه ام المؤمنین زنی دور اندیش و عاقبت بین و دقیق النظر و سریع الانتقال بود. او از عوامل مؤثر پیشرفت اسلام به شمار می رود. نخستین پروت خدیجه در راه تقویت دین بذل شد و دوم شمشیر و قدرت علی بود که جانبازی حیرت آور نشان داد. در اخبار بسیار است که پیغمبر فرمود یکی از ۴ زن بزرگ جهان است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد