دانلود مقاله سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه

۱) مقدمه
۲) تاریخچه انبارداری در شرکت رنگین گچ وهدف از تشکیل سیستم انبارداری
۳) وظایف خریدار در موقع تحویل کالا
۴) وظایف انبارداردر موقع تحویل گرفتن وتحویل دادن
۵) فرمهای مورد نیاز برای فعالیتهای انبارداری

۶) امضاء های مورد نیاز در شرکت
۷) روشهای استفاده شده در حسابداری برای عملیات انبارداری
۸) انبارهای مورد نیاز در شرکت
۹) چارت سیستم عملیات انبار داری
۱۰) نتیجه گیری

۱) مقدمه:
در دنیای امروزشرکتهای بزرگ برای تولیدنیاز به کالاهای دارندکه شرکت قادربه تولید این نوع کالاهاراندارد.وتولید بدون تامین نیازمندیها میسر نخواهد بود.لذاشرکتها برای تامین نیازهای خودمجبوربه خریدکالا ازشرکت هاویا موسسات دیگراست شرکت خریدار بایستی مقداری کالا خریداری کند که حداقل تا ظرف سه ماه آن کالا برای شرکت تامین گردد.در این راستا سعی میشود که مواد وکالای خریداری شده نیاز اصلی وبنیادی شرکت را مرتفع نموده ودانش وکارآیی تولیدکنندگان داخلی در بلند مدت افزایش دهد .

کالاهای خریداری شده بایستی بعد ازخریددرمکانی معین وایمن نگهداری شودتا در مواقعی که بخشی ازشرکت به کالا نیازپیداکردهرچه سریعتربه آن دسترسی پیدا کند.
در مواقعی که شرکت به کالای نیاز پیدا میکندد بایستی مراحلی را برای خرید کالا انجام دهند که بایستی به صورت زیر عمل میکنیم که همه این کارها وظیفه خریدار است:
۱)تایین نام ومشخصات کالای مورد نیاز.

۲)تایین بخش مورد نظر.
۳)تایین جای که کالا از انجا خریداری خواهد شد.
۴)تایین مرغوبیت قیمت کالا.
۵)صدور فاکتور برای جنس.
۱:کالای که میخواهد خریداری شود بایستی داری نام کالا و مشخصات مربوط به کالا مثل تاریخ تولید وتاریخ انقضا وقیمت باشد.
۲:کالای که میخواهیم خریداری کنیم مورد نیاز کدام بخش از کارخانه است.
۳:بایستی کالای که خریداری میشود از فروشگاه معتبر خریداری شود.
۴:قبل از اینکه کالا خریداری شود بایستی از نظر مرغوبیت وقیمت بررسی شود.

۵:بعد از بررسی قیمت ومرغوبیت کالا برایآن کالا بایستی فاکتور صادر شود.
بعد از اینکه فاکتور تحویل شرکت داده شد بایستی بعد ازتاید مسئولین ومهمتر از همه مدیر عامل دستور خرید صادر میشود.
بعد از اینکه کالا خریداری شدمسئولیت انباردار شروع میشود.
۲)تاریخچه شرکت رنگین گچ میانه:
شرکت رنگین گچ میانه یکی از شرکتهای سهامی خاص بوده وهمان طور که میدانیم شرکتهای سهامی خاص متشکل از دو یا چند سرمایه گذار تشکیل میشود که یکی از سرمایهگذاران اصلی شرکت نماینده شهرمان جناب آقای هاشمی است.
شرکت در سال ۱۳۷۳ عملیات ساختمانی شرکت را شروع کرده بودوتجهیز شرکت نسبتبه دستگاههای تولیدی تاسال۱۳۷۶ بطول انجامیدواین شرکت بعاز تجهیز در سال ۱۳۷۷٫۴٫۱۱ شروع به تولید کرد.
شرکت رنگین گچ علاوه بر اینکه گچ تولید میکند بهخرید وفروش سیمان از شرکتهای دیگر نیز میپردازد.
هدف از استقرار یک سیستم انبارداری مدرن در شرکت چیست؟
سیستم انبارداری هر شرکت تولیدی از همان اوایل ساخت شرکت شروع به کار میکند.به عنوان مثال : برای نگه دار مواد ومصالح ساختمانی برای انجام عملیات تجهیزکارخانه توسط انبار کنترل میشود .

انبارداری شرکت رنگین گچ بعد از افتاح به صورت فعالانه شروع به کار کرد .
هدف هر شرکت تولیدی اول از همه ایجاد نظم درشرکت برای استفاده از مواد وملزومات موجود در کارخانه است به هر حال همه شرکتهای که با نظم کار میکنند در کارهایشان موق هستند.
به طور کلی انبارداری در هر شرکت باعث نظم در استفاده از کالا وهیف ومیل نشدن آن میباشد.
چارت سازمانی شرکت:

۳)وظیفه خریدار در موقع خرید کالا:
یکی از مهمترین فعالیتهای که انجام میگیرد خرید کالا است که دو نوع در شرکت وجود دارد:
۱)خرید مواد مورد نیاز شرکت(مداد- کاغذ)
۲)خرید موجودی (سیمان سیاه-سیمان سفید)
قبل از اینکه خرید صورت بگیرد اول بایستی درشرکت برای انجام دادن تولیدکارکنان نیاز به کالای پیدا کنند که از کالای مورد نظر در انبار وجود نداشته باشد در این صورت کارکنان نیازشان را برای کالای x به مسئول بخش خود اطلاع میدهند مسئول بخش بعد از اینکه موضوع رافهمید اقدام به نوشتن بگ درخواست میکند .بعد از اینکه درخواست نوشته شد درخواستنامه به مذیر عامل داده میشود در صورت موافقت مدیر عامل دستور خرید برای خریدار صادر میشود .

برگدر خواست در شرکت رنگین گچ میانه:
در صورتیکه هر یک از بخشهای تولید نیاز به کالای داشتند که کالای مورد نظر در انبار نبود برای اینکه کالای موردنظرتهیه گردد مستلزم این است کهبرگ درخواست را پر کرده وتحویل مدیر عامل گردد.
با عرض سلام وخسته نباشید
مدیر عامل شرکت رنگین گچ میانه تعدادی بیل وکلنگ برای انجام عملیات خاکبرداری لازم داریم دستور فرماید دستورات لازم به عمل آید.
ردیف شرح کالا تعداد/مقدار قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
۱ بیل ۲۰ ۶۵۰۰ ۱۳۰۰۰۰
۲ کلنگ ۲۰ ۵۵۰۰ ۱۱۰۰۰۰
امضاءمسئول امضاءمدیرعامل امضاءمسئول خرید

تاریخ۸۳٫۱٫۳

)وظایف انباردار در موقع تحویل گرفتن کالا وتحویل دادن کالا:
مواقعی که انبار دارای موجودی است که در زمانهای مخصوص انباردارای موجودی زیادمیباشد که این زمانها عبارتند از :
۱)زمانی که قیمت کالا به دلایلی بیشاز اندازه رکود داشته باشد:که در این صورت با انبار کردن تولیدات باعث این امر میشود که تقاضا برای گچ در زمانی اندک زیادشود با زیاد شدن تقاضا برای کالا قیمت خود به خود بالا میرود که این امر باعث میشود که تولیداتی که در انبار ذخیره شده بودنندبه بازار عرضه کنند
۲)مواقعی که شرایط آب وهوای مناسب برای صادر کردن نباشد:به علت آنکه گچ و سیمان کالای است که با قرار گرفتن در مقابل آب باران یابرف باعث سفت شدن میشود به همین دلیل در مواقع بارانی کالاهای تولید شده در انبار نگهداری میشود تا در مواقع مساعد اقدام به صادرات نمایند.
در این مواقع انباردار وظیفه سنگینی پیدا میکند که باید به وظایف خود به نفع احسن انجام دهد
یکی از وضایف این است که در موقع تحویل گرفتن کالا تمامی آنها را چک نماید تابعداً مشکلی پیش نیاید.

از وظایف دیگر انباردار این است که کالاها را در جای مخصوص خود قرار دهد تا دسترسی به آنها اسانتر باشد.
یکی دیگر از وظایف انباردار این است که در موقع تحویل گرفتن کالا از خریدار آنها رااز نظر قیمت و مرغوبیت بررسینماید به عنوان مثال موقعی که میخواهد کالای مانند پیچ و مهرهای استفاده شده درماشین الات تولید گچ . را تحویل بگیرد بایستی آنها را با اندازه پیچ ومهره ماشین مقایسه کند تااندازه ماشین باشد.

ویااز نظر مرغوبیت آن را بایستی مورد بررسی قرار دهد.
ویااز نظر قیمت انباردار وظیفه دارد قیمت کالای خریداری شده را مورد محاسبه قرار دهد با سایر کالاهای مشابه تا تفاوت زیادی نداشته باشد.
البته خریدار بایستی به تمامی این اصول پای بند باشد
۵)فرمهای مورد نیاز انبار برای انجام عملیات انبارداری:
۱)فاکتر خرید:
بعد از اینکه مسئول خرید کالای مورد نیاز راتهیه کرد بایستی کالای مورد نیاز را همراه فاکتور تحویل انباردار دهد.
که فرم آن به صورت زیر است:

ردیف شرح کالا تعداد/مقدار قیمت واحد قیمت کل
۱
۲
۳

جمع خودکار
بیل
کلنگ ۲۰
۲۰
۲۰

۶۰ عدد ۶۵۰ریال
۶۵۰۰ریال
۵۵۰۰ریال

۱۲۶۵۰ ریال ۱۳۰۰۰ ریال
۱۳۰۰۰۰ ریال
۱۱۰۰۰۰ ریال

۲۵۳۰۰۰ریال
امضاءخریدار امضاء انباردار امضاءمدیر مالی

۲)فرم در خواست کالا
ردیف شرح کالا تعداد/مقدار قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
۱ بیل ۲۰ ۶۵۰۰ ۱۳۰۰۰۰
۲ کلنگ ۲۰ ۵۵۰۰ ۱۱۰۰۰۰
در صورتیکه هر یک از بخشهای تولید نیاز به کالای داشتند که کالای مورد نظر در انبار نبود برای اینکه کالای موردنظرتهیه گردد مستلزم این است کهبرگ درخواست را پر کرده وتحویل مدیر عامل گردد.
با عرض سلام وخسته نباشید

مدیر عامل شرکت رنگین گچ میانه تعدادی بیل وکلنگ برای انجام عملیات خاکبرداری لازم داریم دستور فرماید دستورات لازم به عمل آید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد