بخشی از مقاله

سيستم انبارداري


مـــقدمـه
SMOAD روش مناسبي براي تحليل و طراحي سيستم لجستيك يكپارچه از طريق ايجاد بستر و زيرساخت يكپارچه مي باشد. اين بستر و زيرساخت دانش و آگاهي هاي حاصل از تجارب و تحقيقات سازمان را مديريت مي كند. اين مجموعه دانش بخش عمد هاي از آگاهي ها و دانست ههايي است كه براي برنامه ريزي، اجرا و كنترل لجستيك (مديريت لجستيك) ضرورت دارد. در بحث برنام هريزي كليه موجودي تهاي بنيادي لجستيك مورد شناسايي و طبق هبندي قرار گرفته و

متعاقباً تعريف روابط كمي و كيفي مابين آنها تعريف مي شود. اين دانش مبناي طرح معيارها و استانداردها مي باشد و اين معيارها و استانداردها خود نيز مبناي كنترل فعاليتهاي سازمان خواهد بود. اجراي لجستيك نيز بر همين مبنا صورت مي گيرد. يعني برمبناي دانش مورد نظر. در جهت اجرا و پياد ه سازي عملي SMOAD در اين مقاله سيستم مديريت انبار مورد تحليل و طراحي واقع مي شود و بسته نر مافزاري كه بر همين مبنا ساخته شده است، معرفي مي گردد.

آشنايي با سيستم انبارداري
نرم افزار انبارداري انباردار
نرم افزار “ انباردار “ به منظور مدیریت جایگاه های کالای بازرگانی طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می دهد.
تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می باشد.
استفاده از این سیستم انبارداری مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
 دقت بالا در محاسبه هزینه انبارداری و موجودی کالا


 سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک تاجر یا صاحب کالا یا بیجک یا رسید
 جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن بیجک یا رسید
 حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید
 جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید
 سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع
مخاطبین نرم افزار انبارداري انباردار
نرم افزار انباردار جهت مدیریت کلیه انبارهای عمومی و خصوصی طراحی شده است و کلیه اصناف، انبارها، شرکتهای تجاری و ... که نیاز به مدیریت وضعیت انبار و کالاها دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. نرم افزار انباردار به گونه ای طراحی شده است که شرکتهای خصوصی و دولتی که انبار آنها شخصی بوده و با یک صاحب کالا که در حقیقت خود شرکت است در ارتباط هستند و کلیه اجناس موجود در انبار متعلق به همان شرکت می باشد، به راحتی می توانند وضعیت کالاهای موجود در انبار را کنترل و بر ورود و خروج کالاها نظارت داشته باشند.


سیستم انبارداری طراحی شده توسط نرم افزار Rational Rose


توصیف سیستم انبارداری طراحی شده توسط نرم افزار Rational Rose:
سیستم مورد بررسی ما قسمت انبارداری یك فروشگاه می باشد كه در آن مشخصات كالا و موجودی كالاها ، كارخانه سازنده و غیره نگهداری میشود كه اجناس سفارش داده شده توسط فروشگاه ، توسط قسمت انبارداری ار قسمت حمل و نقل دریافت كرده و گزارشات لازم را به مدیریت ابلاغ میكند.


اگر كالای جدیدی وارد سیستم شود مشخصات كالا جدید را ثبت می نماید علاوه بر تحویل كالا ، ارجاع آن به قسمت فروش توسط این قسمت صورت می پذیرد و در این سیستم علاوه بر كارهای انجام شده ، گزارشاتی هم باید ارائه شود كه یكی از آنها گزارش كالا با موجودی به حداقل رسیده می باشد سیستم باید به صورت اتوماتیك كالا را با موجو دی كم را تشخیص داده و گزارش دهد.
گزارش بعدی در مورد ورود و خروج كالا ها از انبار می باشد كه به صورت ماهانه به مدیر ارائه می شود.
یك گزارش كلی نیز است كه در هر سال از تعداد كالاهای مصرفی از هر كالای مشخص

به مدیر تحویل داده می شود.
در این سیستم انبار دار نقش اساسی را به عهده دارد و با مدیریت ، مسئول قسمت خریدو فروش و حمل و نقل در ارتباط و تعامل است
این پروژه شامل بخشهای زیر می باشد
1)جدول نیازمندیها
2)نمودار مورد های استفاده در هفت پكیج و بسته طراحی شده اند. كه عبارت اند از:
بسته های نمودار های مورد استفاده(Use Case Package )
نمودار عامل ها (Actors)


عملیات بر روی كالا
ثبت موجودی
گزارش گیری
ارجاع كالا به قسمت فروش
زارش گیری ماهانه و سالانه
3)سناریو های موجود در سیستم:
عنوان : ثبت مشخصات كالا
عامل های استفاده كننده: انباردار
هدف: نگهداری مشخصات كالا
4)نمودار موردهای استفاده محقق شده برای Use Case ها
5)نمودار فعالیت(Activity Diagram )
6)نمودار توالی (Sequence Diagram)
7)نمودار همكاری (Collaboration Diagram )
برنامه ريزي مواد مورد نياز روشي است كه با يك پيش بيني براي تقاضاي محصول ساخته شده شروع مي شود و وابستگي تقاضا را به :
1-انواع اجزا مورد نياز
2-نياز هاي كمي دقيق
3-زمانبندي سفارشات جهت تامين يك برنامه توليد

 


تعيين ميكند
اهداف سيستم برنامه ريزي مواد
1- كاهش ميزان موجودي انبار
2- كاهش زمان توليد و تحويل كالا
3- بر آورد زمان واقعي تحويل كالا
4- افزايش بازدهي توليد
بمنظور بكارگيري برنامه MRP شركت مي بايستي 3 نوع ورودي را فراهم آورد .1-زمان بندي اصلي توليد MPS
2-صورت مواد و قطعات BOM
3-پرونده ثبت موجودي
*زمان بندي اصلي توليد
در برنامه ريزي اصلي توليد ميزان محصول و زمان توليد آن در طول دوره مشخص ميشود
به عبارت ديگر اين برنامه مشخص مي كند كه چه ماده اي چه وقت و به چه ميزان توليد خواهد شد در اين برنامه بايد كل تقاضا براي هر قلم نهايي مشخص شود كه معمولاً شامل 2 قسمت است :
الف)مقداري كه از طريق سفارشات دريافت شده از مشتريان تعيين مي گردد
ب)مقدارتقاضاي نامعلوم كه بوسيله پيش بيني هاي آماري بدست مي آيد
* ليست مواد و قطعات
ليست مواد و قطعات نشان دهنده اجزا تشكيل دهنده محصول است كه شامل كليه اجزا محصول ، ترتيب ساخت و تعداد هر يك از اجزا براي ساخت يك واحد محصول است .
*صورت موجودي انبار
لازمه سيستم MRP داشتن اطلاعات دقيق از وضعيت موجودي كالا و قطعات مورد نياز در انبار مي باشد با استفاده از اين اطلاعات مي توان فعاليتهاي سفارش و تهيه كالا را در مواقع لزوم برنامه ريزي كرد
فرآيند MRP در انبارداري
پس از آنكه يك برنامه اصلي عملي براي توليد يك قلم نهايي خاص داده شده.
قدم بعدي تبديل تقاضاي دوره اي به نيازهاي لازم براي توليد است واين تبديل از طريق پرونده صورت مواد به اجرا در مي آيد .


براي هر دوره MRP مقدار مورد نياز در هر بخش را با بسط نيازهاي سطح به سطح تعيين مي كند كه با مراجعه به بايگاني موجودي كالا با كاهش نياز كل براي يك قلم بوسيله مقدار موجودي به مقدار نيازهاي خالص در آن دوره مي رسيم .
بر اساس زمان تاخير توليد نيازهاي خالص براي اين قلم كالا به موقع به انبار بر گردانده ميشود ، بطوري كه در زمان نياز در دسترس خواهد بود .سپس پرونده وضعيت موجودي با نقل تغييرات موجودي كالا به روز در مي آيد .


خروجي هاي MRP
مهمترين دستاورد برنامه mrp شامل گزارش هاي كنترل توليد و موجودي كالا مي باشد.
اين گزارشات اختياري هستند و براي كمك به مديريت در برنامه ريزي و كنترل عملكرد،طراحي مي شوند .(گزارشات اوليه)
اين گزارشات شامل جداول سفارشات برنامه ريزي شده ، تغييرات در تاريخهاي سررسيد، حذف يا توقف سفارشات باز و اطلاعات مربوط به وضعيت موجودي كالا مي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید